UiT Norges arktiske universitet

Nå kan viktig informasjon om koronaviruset deles lettere over hele Europa

Del

Detaljer om norske koronavirus-gener blir nå for første gang fritt tilgjengelig gjennom den åpne genbanken ENA. UiT-professor Nils Peder Willassen har ledet dette arbeidet.

En koronatest legges i plastrør og sikres av helsepersonell. Deltaljert informasjon om virus er viktig for å optimalisere behandlig og vaksiner.  Foto: UiT/Jørn Berger-Nyvoll.
En koronatest legges i plastrør og sikres av helsepersonell. Deltaljert informasjon om virus er viktig for å optimalisere behandlig og vaksiner. Foto: UiT/Jørn Berger-Nyvoll.

Willassen er også nestleder for ELIXIR Norge, den norske forskningsinfrastrukturen for bioinformatikk og biologiske data. I samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI), har Willassen og Elixir laget en teknisk løsning som laster opp de norske virussekvensene til genbanken sammen med informasjon om hvor prøvene kom fra. Løsningen sikrer at sensitiv informasjon om pasienten som hadde det aktuelle viruset ikke inkluderes.

– I den pågående pandemien har det vist seg å være svært viktig at all tilgjengelig virusinformasjon deles så raskt og åpent som mulig, med helsepersonell og forskere verden over. Vi er derfor svært glade for at også norske virussekvenser nå gjøres åpent tilgjengelig, sier Willassen som er professor i bioteknologi.

Lettere å sammenligne gener

– Ved deling av disse rådataene er det mulig å foreta systematiske sammenligninger av alle tilgjengelige koronavirus gener, SARS-CoV-2-sekvenser, internasjonalt - og det er viktig at norske sekvenser er en del av dette, sier Willassen videre.

– Vi er svært glade for å bidra med norske virussekvenser i den internasjonale dugnaden sier Anna Karin Germundson Hauge, avdelingsdirektør ved avdeling for bakteriologi ved FHI.

Pasientspor fjernes

Den tekniske infrastrukturen som Willasen og kollegene har utviklet gjør det enklere å gjøre rådata fra den norske koronavirus-overvåkningen åpent tilgjengelig i internasjonale genbanker, som ENA (European Nucleotide Archive), en kvalitetssikret internasjonal database som samler og ivaretar alle typer nukleotidsekvenser.

Løsningen benytter seg av NeLS, den norske e-infrastrukturen for livsvitenskapelige data, som er utviklet av ELIXIR Norge, og TSD, Tjenester for sensitive data. Med denne tekniske metoden bevares all informasjon som er nødvendig for åpen gjenbruk av data, samtidig som alle spor fra pasienten som har hatt det aktuelle viruset fjernes, slik at personvernet hele tiden er ivaretatt.

Om ELIXIR

ELIXIR Norge er den nasjonale forskningsinfrastrukturen for bioinformatikk og ledes av Universitetet i Bergen (Professor Inge Jonassen) i samarbeid med Universitetet i Tromsø (Professor Nils Peder Willassen), NTNU (Professor Pål Sætrom), NMBU (Professor Dag Inge Våge) og Universitetet i Oslo (Professor Eivind Hovig).

Arbeidet beskrevet over er delfinansiert av infrastrukturprogrammet til Norges Forskningsråd gjennom prosjekt 270068 ‘ELIXIR2’, og av Europakommisjonen sitt Horizon 2020- infrastrukturprogram gjennom prosjekt 871075 ‘ELIXIR-CONVERGE’. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

En koronatest legges i plastrør og sikres av helsepersonell. Deltaljert informasjon om virus er viktig for å optimalisere behandlig og vaksiner.  Foto: UiT/Jørn Berger-Nyvoll.
En koronatest legges i plastrør og sikres av helsepersonell. Deltaljert informasjon om virus er viktig for å optimalisere behandlig og vaksiner. Foto: UiT/Jørn Berger-Nyvoll.
Last ned bilde
Professor i bioteknologi Nils Peder Willassen ved UiT Norges arktiske universitet. Foto: UiT
Professor i bioteknologi Nils Peder Willassen ved UiT Norges arktiske universitet. Foto: UiT
Last ned bilde

Om UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet
UiT Norges arktiske universitet
Hansine Hansens veg 18
9019 Tromsø

77 64 40 00https://uit.no/

Følg pressemeldinger fra UiT Norges arktiske universitet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra UiT Norges arktiske universitet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra UiT Norges arktiske universitet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom