Medietilsynet

Nå kan medier søke om koronakompensasjon

Del

I dag åpner Medietilsynet søknadsportalen for kompensasjonsordningen for medier med inntektsbortfall som følge av koronakrisen. – Alt er klart for å ta imot søknader og vi legger opp til en rask saksbehandling, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Kompensasjon for medier: Nå kan medier søke om inntil 60 prosent av inntektsbortfallet de har hatt som følge av koronakrisen. Søknader skal sendes Medietilsynet og fristen er 13. august. Foto Medietilsynet.
Kompensasjon for medier: Nå kan medier søke om inntil 60 prosent av inntektsbortfallet de har hatt som følge av koronakrisen. Søknader skal sendes Medietilsynet og fristen er 13. august. Foto Medietilsynet.

Søknadsportalen er åpen fra 4. august kl. 12:00 og søknadsfristen er torsdag 13. august kl. 14:00. Alle medier som skal søke må først registrere seg med en bruker på «Min side» på Medietilsynets hjemmesider.

Medier kan søke om inntil 60 prosent av inntektsbortfallet i perioden fra 15. mars til 30. juni 2020, men støtten er begrenset til 15 millioner kroner per foretak. Medier kan beregne hvor mye de kan få i støtte i Medietilsynets kompensasjonskalkulator. Ordningen skal støtte opp under mediene på en slik måte at de i størst mulig grad skal kunne opprettholde den redaksjonelle virksomheten.

– Koronakrisen har ført til et betydelig inntektsbortfall for mange medier i en periode hvor tilgang til god informasjon og kritisk journalistikk har vært særlig viktig. Vi er derfor glad for at Stortinget har bevilget 300 millioner til en slik midlertidig kompensasjonsordning for mediene, sier Velsand.

Kompensasjonen betales ut én gang per søker og det betales ikke ut forskudd på kompensasjon. Det gis kun kompensasjon for inntektsbortfall som skyldes koronakrisen og redusert arbeidsgiveravgift i 2020 trekkes fra kompensasjonsbeløpet. 

– Medietilsynet legger opp til rask saksbehandling, og tar sikte på utbetaling i slutten av august, sier Velsand.

Følgende kriterier må være oppfylt for å kunne motta kompensasjon:

 • Mediet må drive regelmessig journalistisk produksjon og publisering av nyheter, aktualitetsstoff, samfunnsdebatt eller annet innhold av allmenn interesse.
 • Mediet må ha redaktør.
 • Mediet må kunne dokumentere et fall i omsetning på minst 15 prosent i forhold til den samme perioden i 2019.
 • Mediet må ha hatt minst én ansatt registrert i arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret siden 15. mars 2020.
 • Minst en ansatt må ha fått utbetalt lønn i perioden 15. mars til og med 30. juni 2020.
 • Mediet må ha levert lovpålagte rapporter for 2018 og betalt skatter og avgifter.

Disse er ikke omfattet av ordningen:

 • Nyhetsbyråer.
 • Virksomheter som er under avvikling eller konkursbehandling.
 • Produksjonsselskaper og innholdsleverandører som ikke publiserer selv.
 • Medieplattformer som kun tilbyr brukergenerert innhold.
 • Bloggere, youtubere og influensere.

Her kan du lese mer om hvordan ordningen fungerer. Her kan du også sjekke om din mediebedrift fyller kravene til å motta kompensasjon etter de nye reglene.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Kompensasjon for medier: Nå kan medier søke om inntil 60 prosent av inntektsbortfallet de har hatt som følge av koronakrisen. Søknader skal sendes Medietilsynet og fristen er 13. august. Foto Medietilsynet.
Kompensasjon for medier: Nå kan medier søke om inntil 60 prosent av inntektsbortfallet de har hatt som følge av koronakrisen. Søknader skal sendes Medietilsynet og fristen er 13. august. Foto Medietilsynet.
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom