Samferdselsdepartementet

Nå kan fylker søke om penger til viktige veier for sjømatnæringen

Del

- Norge er avhengig av lastebilen for å frakte fisk og sjømat til og fra fiskebruk langs kysten på tidvis trange og svingete veier. Da blir det fort slitasje på disse veiene. Vi ønsker å hjelpe fylkene med midler til å utbedre de fylkesveiene i Norge med størst behov. Nå er det derfor mulig for fylkene å søke om penger til fylkesveier som brukes mye av lastebilnæringen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

- Vi ønsker å hjelpe fylkene med midler til å utbedre de fylkesveiene i Norge med størst behov for oppgradering. Tilskuddsordningen er på inntil 141,5 millioner kroner, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Olav Heggø
- Vi ønsker å hjelpe fylkene med midler til å utbedre de fylkesveiene i Norge med størst behov for oppgradering. Tilskuddsordningen er på inntil 141,5 millioner kroner, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Olav Heggø

I statsbudsjettet for 2020 ble det opprettet en tilskuddsordning på inntil 141,5 millioner kroner. Det er Statens vegvesen som har ansvaret for tilskuddsordningen. De sender nå ut invitasjoner til fylkene for å informere om muligheten til å søke om midler til fylkesveier.

- Sjømatnæringen er en av Norges viktigste næringer. Vi må legge til rette for at fisken kommer raskt og trygt fra sjøen til matbordet. Derfor vil det være fylkesveier som er viktig for sjømat som prioriteres i år, sier samferdselsministeren.

I forbindelse med Nasjonal transportplan kartla transportetatene hvilke strekninger som er viktig for næringslivets transporter. I den forbindelse ble det laget en liste over disse veistrekningene. Statens vegvesen tar utgangspunkt i disse når fylkene søker om penger. Det vil være mulig å søke om andre veistrekninger som også er viktige for sjømatnæringen.

Staten vil bidra med inntil 40 prosent av kostandene for å utbedre veiene.

Bilder

- Vi ønsker å hjelpe fylkene med midler til å utbedre de fylkesveiene i Norge med størst behov for oppgradering. Tilskuddsordningen er på inntil 141,5 millioner kroner, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Olav Heggø
- Vi ønsker å hjelpe fylkene med midler til å utbedre de fylkesveiene i Norge med størst behov for oppgradering. Tilskuddsordningen er på inntil 141,5 millioner kroner, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Olav Heggø
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Kostnadsøkninger på Østfoldbanen: Uavhengige eksperter støtter tiltak fra Bane NOR og Jernbanedirektoratet om bedre planlegging24.9.2020 10:30:26 CESTPressemelding

- Jernbanen er inne i en periode med historisk satsing og utvikling. Det er en hovedoppgave å sørge for at vi får mest mulig jernbane for fellesskapets penger. For strekninger på Østfoldbanen har det vært store kostnadsøkninger underveis i planleggingsfasen. Vi ønsker å ta lærdom av dette, slik at vi kan unngå å komme i samme situasjon i fremtidige prosjekter. Jernbanedirektoratet og Bane NOR er i gang med tiltak som uavhengige eksperter støtter opp om, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Koronapandemien: Mer til kollektivtransport, Sandefjord Lufthavn og fortsatt kjøp av togtransport21.9.2020 11:50:33 CESTPressemelding

- Smitteverntiltak og nedgang i billettinntekter har rammet mange transportvirksomheter i Norge hardt. Samtidig er vi avhengige av et godt persontransporttilbud for å holde hjulene i gang. De fylkeskommunale kollektivselskapene og Sandefjord Lufthavn står overfor store økonomiske utfordringer, og regjeringen foreslår derfor å dekke forventede tap som følge av koronapandemien, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom