Samferdselsdepartementet

Nå kan elektriske rullestoler få kjøre i 15 km/t

Del

– Mange rullestolbrukere har ønsket seg en høyere fartsgrense for elektriske rullestoler. Det legger regjeringen nå til rette for, og øker maksimalfarten fra 10 til 15 km/t. Samtidig må vi sørge for at dette ikke går ut over trafikksikkerheten for andre trafikanter. Derfor innfører vi en særskilt aktsomhetsplikt for de som kjører rullestol på gangvei, fortau og i gangfelt, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I dag kan rullestolbrukere kjøre i maks 10 km/t, noe mange brukere mener er for sakte. De opp­lever at den lave farten begrenser dem i hverdagen, og har bedt om at maksfarten heves.

- En økning av maksfarten for elektrisk rullestol vil kunne gi en enklere hverdag for brukere, og dermed forbedret livskvalitet. Elektriske rullestoler er dessuten blitt bedre, og kan derfor brukes andre steder enn på fortauet. Regjeringen legger derfor til rette for at slike rullestoler skal kunne kjøre i opptil 15 km/t, sier Hareide.

Innfører samtidig en særlig aktsomhetsplikt

Det er samtidig viktig å ivareta sikkerheten til de andre trafikantene som bruker de samme arealene som rullestoler. Det innføres derfor en regel om at passering med elektrisk rullestol av gåen­­de på fortau, gangvei og gangfelt skal skje i god avstand, og i tilnærmet gangfart.

– Elektriske rullestoler kan være veldig store og tunge, noe som gjør det særlig viktig å kjøre hensyn­s­fullt der det er andre myke trafikanter. Det er derfor nødvendig å presisere at man ved bruk av slike rullestoler må kjøre særlig forsiktig, sier Hareide.

Endringene trer i kraft straks.

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Byvekstavtale for Osloområdet signert i dag – Staten bidrar med over 16,5 milliarder27.11.2020 15:23:58 CETPressemelding

– Byvekstavtalen vi signerte i dag vil bidra til bedre reisehverdager for svært mange i Osloområdet, med gode løsninger for kollektivtransport, sykkel og gange. Staten vil bidra med over 16,5 milliarder kroner inn i avtalen, blant annet over 8 milliarder kroner til Fornebubanen. Gjennom gjensidige forpliktelser får vi nå en ambisiøs transport- og miljøsatsing, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nye Veier bygger ut E6 Kvænangsfjellet – utbyggingsavtale er signert26.11.2020 07:00:00 CETPressemelding

- E6 over Kvænangsfjellet i Nord-Troms er dårlig og stenges ofte om vinteren. Det fører til lange omkjøringer gjennom Finland. Nå kommer det endelig ny vei. Vi har signert veiutbyggingsavtale med Nye Veier AS, som betyr at målene for prosjektet og kostnadsrammene er bestemt. God infrastruktur er vesentlig for utviklingen av nordområdene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom