UiT Norges arktiske universitet

Nå kan du lytte til historisk joik på Spotify / DÁL SÁHTÁT GULDALIT ARKIIVALUĐIID SPOTIFYS

Del
Digitale plattformer gjør det nå mulig for nye generasjoner å ta del i joiketradisjonen. 8.februar lanseres det første albumet fra joikearkivet på Spotify.
Foto: Gunnar Fougner / Arkiv: Finnmark fylkesbibliotek
Coverdesign: Bjørn Hatteng
Foto: Gunnar Fougner / Arkiv: Finnmark fylkesbibliotek Coverdesign: Bjørn Hatteng

Norges arktiske universitetsmuseum arbeider gjennom prosjektet DigiJoik med nye publiseringsplattformer og metoder for å lytte til joikesamlinger fra arkivet. Allerede
nå kan du søke opp og lytte til arkivjoik på Luohtearkiiva på Digitalt museum, og 8. februar lanseres det første arkivalbumet på Spotify.

– Samlingen av joiker har en stor historisk, kulturellt og musikalsk verdi. Gjennom joikene og dajáhusat (joikens tekster) får man små innblikk i hvordan hverdagen var for 70 år siden. Museet ønsker igjennom dette prosjektet å gjøre joik tilgjengelig for både eldre og nyere generasjoner, sier prosjektleder i DigiJoik Camilla Brattland.

Onsdag 8.februar, under samisk uke i Tromsø, inviterer museet til lanseringsfeiring for å vise frem de nye publiseringsplattformene og for å lansere deres første arkivalbum på streamingstjenester. Sámi Grand Prix-vinner Jørgen Stenberg vil delta digitalt og fortelle om hans erfaringer med andre joikearkiv. Ikke minst får museet besøk av Bikko-Nillás slektninger som kommer for å være med på den store avdukinga av deres bestefars album.

Albumet “Luohtevuorkkás - Bikko Nillá/Nils N. Biti - 1952” er den første i en albumrekke som skal utgis gjennom prosjektet. Arbeidet med den store joikeinnsamlinga startet med Nordnorsk folkemusikksamling som ble oppretta ved Tromsø Museum i 1949 av lektor Arnt Bakke. Det eldste opptaket er nettopp fra 1952 hvor Bikko Nillá, Nils Nilsen Biti fra Šouššjávri, ble invitert til Tromsø for å gjøre opptak. Han var en dyktig joiker som ofte ble invitert til å være gulaheaddji (kjøgemester). Bikko Nillá joiket inn 71 joiker på lydband for samlinga. De kan du nå finne der du lytter til musikk: orcd.co/bikkonilla

– Når disse nå utgis på Spotify, Apple Music, Instagram, TikTok og andre plattformer så inviterer vi inn nye generasjoner til å ta del i både joiketradisjonen og med det kulturarven, også gjennom sosiale medier. For at kulturarven skal viderebringes til nye generasjoner, må den være der ungdommen er, sier Ol Johan Gaup, prosjektmedarbeider i DigiJoik.

Digijoik-prosjektet jobber nå videre med å redigere og forbedre lyden på hele den eldre delen av arkivet – omkring 2.000 joik eldre enn 50 år. Omkring 300 av disse blir tilgjengelig på DigitaltMuseum i løpet av året, og arkivet skal på sikt tilgjengeliggjøres i offentlige arkiver slik som Digitalarkivet (Samisk Arkiv).

Lanseringen:

“Luohtevuorkkás: Nye plattformer for offentliggjøring av joik fra arkivene”

Onsdag 8. februar 2023, klokka 18.30 på Norges arktiske universitetsmuseum (Lars Thørings veg 10, Tromsø)

Program:

- Innledning ved moderator Camilla Brattland, prosjektleder i DigiJoik

- "Joik på plattformen DigitaltMuseum" ved Espen Nordenhaug, KulturIT

- "Nye tolkninger og oversettelser av joikematerialer i arkiv" ved Risten Anine Kvernmo Gaup, prosjektmedarbeider i DigiJoik

- "Har arkiver vært med på å bevare umesamisk joiketradisjon? Erfaringer med Karl Tiréns joikearkiv" ved Jörgen Stenberg, Malå Sameby

-Det nye albumet "Luohtevuorkká" med joikeren Bikko-Nilla lanseres og presenteres av Ol Johan Gaup

Se Luohtearkiiva på DigitaltMuseum: https://digitaltmuseum.no/owners/UMUIT-LA

DÁL SÁHTÁT GULDALIT ARKIIVALUĐIID SPOTIFYS

Norgga árktalaš universitehtamusea bargá DigiJoik prošeavtta bokte ođđa almmuhanvuogádagaiguin ja metodaiguin vai sáhttá guldalit luđiid mat gávdnojit luohtevuorkkáin. Dál juo sáhtát gávdnat ja guldalit luđiid Luohtearkiivvas ja Digitála museas, ja guovvamánu 8.b. almmuhuvvo vuosttaš vuorkáalbuma Spotifys.

– Luohtečoakkáldagas lea stuora historjjálaš, kultuvrralaš ja musikálalaš árvu. Luđiid ja dajahusaid bokte beassá gullát oasážiid das mot árgabeaivi lei 70-jagi áigi. Musea aigu dán prošeavtta bokte dahkat nu ahte luođit leat olámuttus sihke boarráset ja ođđa buolvvaide, dadjá DigiJoik prošeaktajođiheaddji Camilla Brattland.

Gaskavahku guovvamánu 8.b., Romssa sámi vahku oktavuođas, bovde musea doaluide čájehit ođđa almmuhanvuogádagaid ja almmuhit vuosttaš vuorkáalbuma streamenbálvalusain. Sámi Grand Prix vuoiti Jörgen Stenberg oasálastá digitálalaččat muitalit su vásáhusaid eará luohtevuorkkáiguin. Vel dasa lassin oažžu musea guossin Bikko Nillá maŋisbohttiid geat leat mielde ádjáset albuma almmuheamis.

Albuma “Luohtevuorkkás - Bikko Nillá/Nils N. Biti - 1952” lea vuosttaš albumráiddus mii galgá almmuhuvvot prošeavtta bokte. Dat bargu juoigančoakkáldagain álggii dainna ahte Nordnorsk folkemusikksamling ásahuvvui Romssa Museas 1949is lektor Arnt Bakkes. Dat boarráseamos bádden lea juste fal 1952is gos Bikko Nillá, Nils Nilsen Biti Šuoššjávrris eret bovdejuvvui Romsii dahkat báddemiid. Son lei čeahpes juoigi guhte lávii dávjá gohččojuvvot sihke soagŋoolmmájin ja gulaheaddjin. Bikko Nillá juoiggai 71 luođi báddái čoakkáldahkii. Dáid gávnnát dál doppe gos don guldalat musihka: orcd.co/bikkonilla

– Go dát dál almmuhuvvot Spotify, Apple Music, Instagram, TikTok ja eará vuogádagaid bokte de bovdet ođđa buolvvaid váldit oasi juoiganárbevierus ja min kulturárbbis, maiddái sosiála mediaid bokte. Jus kulturárbi galgá fievrreduvvot viidáset ođđa buolvvaide, de ferte dat leahkit doppe gos nuorat leat, dadjá Ol Johan Gaup, DigiJoik prošeaktamielbargi.

DigiJoik-prošeakta bargá dál viidáset heivehit ja buoridit jiena arkiivva boarráset oasis – birrasiid 2.000 luođi mat leat báddejuvvon badjel 50 jagi áigi. Birrasiid 300 dáin almmuhuvvot DigitaltMuseum bokte dán jagi mielde, ja vuorká galgá áiggi mielde almmuhuvvot almmolaš arkiivvain numot Digitalarkivet (Sámi arkiiva) bokte.

Luohtevuorkkás: "Ođđa vuogádagat vuorkáluđiid almmuhemiide"

Gaskavahku guovvamánu 8.b dii. 18:30 Norgga árktalaš universitehtamuseas (Lars Thørings veg 10, Tromsø)

Prográmma:

- Álggahus sátnestivrejeaddjis Camilla Brattland, DigiJoik prošeaktajođiheaddji

- “Luohti DigitaltMuseum vuogádagas” Espen Nordenhaug bokte, KulturIT

- “Ođđa dulkomat ja jorgaleamit luđiin mat leat arkiivvas”

- “Leatgo vuorkkát leamaš veahkkin seailluhit Ubmisámi juoiganárbevieru? Vásáhusat Karl Tirén juoiganvuorkkáin” Jörgen Stenberg bokte, Máláge čearus.

- Ođđa album “Luohtevuorkkás - Bikko Nillá/Nils N. Biti - 1952” almmuhuvvo, Ol Johan Gaup bokte Kaféas vuvdojuvvo viidna, álohalakeahtes ja smávva borramušat.

Luohteárkiivva gávnnat DigitaltMuseumas: https://digitaltmuseum.no/owners/UMUIT-LA

Nøkkelord

Kontakter

Ol Johan GaupProsjektmedarbeiderUiT Norges arktiske universitet

Norges arktiske universitetsmuseum

Tel:+4797734966

Bilder

Foto: Gunnar Fougner / Arkiv: Finnmark fylkesbibliotek
Coverdesign: Bjørn Hatteng
Foto: Gunnar Fougner / Arkiv: Finnmark fylkesbibliotek Coverdesign: Bjørn Hatteng
Last ned bilde
Professor Camilla Brattland, UiT. Foto: UiT
Professor Camilla Brattland, UiT. Foto: UiT
Last ned bilde

Om UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet
UiT Norges arktiske universitet
Hansine Hansens veg 18
9019 Tromsø

77 64 40 00https://uit.no/

Følg pressemeldinger fra UiT Norges arktiske universitet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra UiT Norges arktiske universitet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra UiT Norges arktiske universitet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom