Samferdselsdepartementet

Nå kan du få gebyr for parkering og kjøring med elsparkesykkel i skiltede forbudssoner

Del

– Elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy er et populært og fleksibelt supplement til det øvrige mobilitetstilbudet, særlig i de største byene. Samtidig gir det betydelige utfordringer i form av ulykker og konflikter med andre trafikanter, og fremkommelighetsutfordringer for andre trafikanter. Nå vil vi gi ytterligere mulighet til å håndheve regelverket effektivt, ved at kommunene kan gi gebyr for parkering i parkeringsforbudssoner og politiet kan ilegge forenklet forelegg i soner med bruksforbud, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Foto: Frøydis Tornøe / Samferdselsdepartementet
Foto: Frøydis Tornøe / Samferdselsdepartementet

18. mai trådte flere nye regler i kraft, blant annet muligheten for å ilegge parkeringsgebyr for feilparkeringer med små elektriske kjøretøy. Samtidig ble det mulig for kommunene å sette opp nye skilt med parkeringsforbudssoner, bruksforbudssoner og fartsgrensesoner for å regulere små elektriske kjøretøy.

Effektiv håndheving av lokale skilt

Regjeringen gir nå kommunene og politiet mulighet til å ilegge parkeringsgebyr, også for overtredelser av skiltede parkeringsforbud for små elektriske kjøretøy, i likhet med andre overtredelser av parkeringsreglene for slike kjøretøy. Gebyret er på 900 kroner. Politiet kan videre ilegge forenklet forelegg ved overtredelser av skiltede innkjøringsforbud og bruksforbudssoner for små elektriske kjøretøy. Satsen er på 1300 kroner. Det tydeliggjøres også at skiltede fartsgrensesoner for små elektriske kjøretøy kan håndheves med forenklet forelegg.

– Det skal bli enda tydeligere hva som er lov og ikke lov i bruken av elektriske sparkesykler. Derfor vil det nå kunne komme soner hvor det ikke er lov til å parkere eller bruke elsparkesykler flere steder, og soner med bestemte fartsgrenser. Det er kommunene selv som innfører slike soner, sier Hareide.

Kommunene kan selv regulere utleie

Videre har kommunene også fått et annet nytt verktøy for å håndtere lokale utfordringer med utleie av små elektriske kjøretøy.

– Lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn ble vedtatt av Stortinget 14. juni, og er nå trådt i kraft. Det betyr at kommunene nå har adgang til å regulere utleie av elsparkesykler der virksomheten baserer seg på at elsparkesyklene parkeres på offentlig grunn. Jeg har tro på at dette kan bli et effektivt verktøy for mange kommuner, sier Hareide.

Kontakter

Bilder

Foto: Frøydis Tornøe / Samferdselsdepartementet
Foto: Frøydis Tornøe / Samferdselsdepartementet
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Avtaler signert: Nye Veier AS overtar Ringeriksbanen og ny E161.7.2021 15:05:00 CEST | Pressemelding

– Ringeriksbanen og ny E16 vil realisere en helt ny reisehverdag for folk og næringsliv i regionen. Raskere reiser, mindre kø, bedre togtilbud og økt transportsikkerhet vil utvide bo- og arbeidsmarkedene og styrke næringslivet. Nye Veier har de siste årene vist at det går an å bygge veier både raskere og rimeligere enn før. Når selskapet i dag har signert avtaler om å overta ansvaret for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, er det god grunn til å tro at selskapet også kan oppnå slike positive effekter innen jernbanebygging, sier statsminister Erna Solberg.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom