Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nå kan du få alle varsler om naturfare rett på mobilen

Del

Nå kan du få varsel på e-post eller SMS om både farlig vær, flom og skred der du bor eller ferdes. Varslingstjenesten på Varsom.no er utvidet og forbedret.

Varsom.no gir nå en samlet framstilling av alle varsler om naturfarer på land. Varsler om farlig vær kommer fra Meteorologisk Institutt (MET), mens varsler om flom, snø-, jord- og fjellskredfare kommer fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Felles varsling for MET og NVE

– Kraftige regnbyger, flom, skred og vind forårsaker hvert år skader for hundrevis av millioner kroner. God beredskap og muligheten til å utføre forebyggende tiltak er avhengig av gode og tidlige varsler. Denne tjenesten er viktig for å forebygge skader som skyldes flom, skred og farlig vær, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

– En felles publisering av varsling om naturfarer på varsom.no og en felles abonnementsløsning er derfor en naturlig følge av dette nære samarbeidet, tilføyer Kjetil Lund.

Samordnet

Varslene er samordnet når det gjelder form, innhold og begreper. Farevarslene gis med fargekategoriene gult (utfordrende situasjon), oransje (alvorlig situasjon) og rødt (ekstrem situasjon). Ved å tegne et gratis abonnement på https://abonner.varsom.no vil du motta varsler på e-post eller SMS med en gang varslene er publisert på varsom.no. Du bestemmer selv hvilke farenivåer som gjør at du blir varslet.

Lettere tilgjengelig

- Det siste året har NVE og MET innført flere tiltak for å standardisere varsling av naturfare, og gjøre disse varslene lettere forståelig og raskt tilgjengelig for alle. Abonnementsløsningen er et eksempel på et felles ønske fra MET og NVE om å tilby nyttige varslingstjenester til både beredskapsmyndigheter og folk flest, sier Roar Skålin, direktør ved Meteorologisk institutt.

– Farevarslene er allerede tilgjengelig på yr.no og varsom.no, men abonnementsløsningen gir mulighet til å nå flere brukere uten at de aktivt må søke etter varsler, tilføyer Roar Skålin.

- Varsling på e-post og SMS gjør at våre geologer og entreprenør som har ansvar for vedlikehold av veier bruker mindre tid på å finne relevant informasjon og kommer raskere i gang med å vurdere betydningen for vegene og utføre forebyggende tiltak, sier Jane Bordal, direktør for Vegavdelingen i Statens vegvesen.
_______________________________________________________________________

Fakta om tjenesten:

  • Du kan selv bestemme type abonnement ved å velge naturfare, område (kommune, fylke eller region), laveste farenivå og om du vil motta varselet på e-post og/eller SMS.
  • Når du tegner abonnement (gratis) vil du motta varsler på e-post eller SMS med en gang varslene er publisert på varsom.no, i henhold til de reglene du selv har bestemt.
  • E-posten og SMS-en du mottar inneholder lenke til varselet på varsom.no. Klikk alltid på lenken og les varselet der. Informasjonen i e-post/SMS alene er svært begrenset.
  • Tjenesten er gratis, eies av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og er utviklet i samarbeid med Meteorologisk institutt (MET) og Statens vegvesen.
  • Farevarslene om blant annet kraftige regnbyger, snø og svært sterk vind leveres av MET. Les mer om farevarsel fra MET.
  • Farevarslene om flom, jordskred og snøskred leveres av NVE.
  • Det er pr. i dag ca. 5300 brukere av abonnementsløsningen, vesentlig beredskaps- og transportmyndigheter i Norge. Tjenesten er tilgjengelig på https://abonner.varsom.no på web og mobil og er åpent for alle.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontaktpersoner:

Hervé Colleuille (NVE), tlf. 945 21 657, hec@nve.no

Solfrid Agersten (MET), tlf. 480 72 536, solfrida[at]met.no

Roald Aabøe (Vegvesenet), tlf. 97737754, roald.aaboe@vegvesen.no

Bilder

Kraftig regnskyll førte til flom i Utvik i juli 2017. Brulandselva tok nytt løp og ga store ødeleggelser i bygda. 
Foto: Øystein Nøtsund, NVE.
Kraftig regnskyll førte til flom i Utvik i juli 2017. Brulandselva tok nytt løp og ga store ødeleggelser i bygda. Foto: Øystein Nøtsund, NVE.
Last ned bilde
Uvær i fjellet, Oppdal. Foto Bjørn Lytskjold NVE
Uvær i fjellet, Oppdal. Foto Bjørn Lytskjold NVE
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Syv elektrifiseringstiltak kan kutte 2,3 millioner tonn CO2 i industrien26.6.2020 13:11:01 CESTPressemelding

Landbasert industri slipper i dag ut om lag 13 millioner tonn CO2 som tilsvarer 26% av norske utslipp. 90 prosent av utslippene i industrien kommer fra 30 anlegg. NVEs kartlegging viser at det er mulig å gjøre elektrifiseringstiltak i 7 av de 30 anleggene. Disse kan kutte 2,3 millioner tonn CO2. På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har NVE kartlagt det tekniske potensialet for reduksjon av klimagassutslipp gjennom elektrifisering i norske landbaserte industrianlegg.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom