Helse Vest RHF

Nå fornyes AMK-sentralene i hele landet

Del

De regionale helseforetakene har nå inngått en avtale med Locus Solutions AS om levering av fremtidens AMK-sentraler.

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentraler (AMK) håndterer medisinsk nødmelde- og kommunikasjonstjenester (113) over hele Norge. De har til oppgave å iverksette hjelp når det oppstår akutte hendelser eller situasjoner.

Nye AMK-sentraler vil gjøre at helsepersonell blir bedre rustet til å besvare medisinske nødsamtaler (113) og kunne gi bedre rådgivning når det er nødvendig. I tillegg vil AMK-sentraler kunne avlaste hverandre, noe som kun kan gjøres i begrenset grad i dag. Denne problemstillingen ble også tatt opp i rapporten til Gjørv-kommisjonen etter terroraksjonen 22. juli 2011.

Brukervennlighet, effektivitet og robusthet

Dagens AMK-løsninger er foreldet, og fungerer ikke optimalt, og helsevesenet har over tid sett behov for en oppgradering. Derfor har de fire regionale helseforetakene, i samarbeid med Sykehusinnkjøp, gjennomført anskaffelse av en ny løsning. Denne skal dekke fremtidens behov for brukervennlighet, effektivitet og robusthet.

– Locus Solutions AS leverte det beste tilbudet, og er derfor valgt som leverandør. Dette er løsninger som lenge har vært etterspurt i helsevesenet, og vi er derfor godt fornøyde med at vi nå har fått på plass denne avtalen, sier Hanne Klausen, klinikkdirektør i Helse Bergen og prosjektets styreleder.

I den nye avtalen ligger programvare, tjenester knyttet til detaljspesifisering, utvikling/tilpasninger, testing og implementering samt vedlikehold, support og videreutvikling etter at løsningen er satt i ordinær drift.

HDO anskaffer fremtidens kommunikasjonsløsning

Parallelt med AMK-prosjektet anskaffer Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF fremtidens kommunikasjonsløsning (KAK), som vil integreres med den nye AMK-programvaren.

Dagens radio- og telefoniløsninger i nødnettet brukes av alle landets AMK, legevaktsentraler og akuttmottak. Også denne plattformen er moden for oppgradering, og hensikten med den nye løsninga er å gjøre det lettere for helsepersonell å besvare anrop. Sykehusinnkjøp bistår også her med gjennomføring av anskaffelsen av KAK-kontraktene som forventes inngått november 2020.

Les mer om den nye avtalen på Sykehusinnkjøp HFs nettsider.

Nøkkelord

Kontakter

Oddbjørn Hagen
Faglig prosjektleder i AMK-prosjektet
Telefon 952 51 038

Om Helse Vest RHF

Helse Vest RHF
Helse Vest RHF
Postboks 303 Forus
4066 Stavanger

+47 51 96 38 00https://helse-vest.no/

Helse Vest RHF er eitt av fire regionale helseføretak i Noreg. Vi har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland og Vestland fylke. I heile Helse Vest er det om lag 30 000 tilsette som jobbar for å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane på Vestlandet. Helse Vest er direkte underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Vi eig dei fem helseføretaka i regionen, Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna, Helse Stavanger og Sjukehusapoteka Vest, i tillegg til Helse Vest IKT AS.

Følg pressemeldinger fra Helse Vest RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Vest RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Helse Vest RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom