Enova

Nå får tunge kjøretøy «hjemmeladere»

Del

Enova lanserer et program for utbygging av ladestasjoner for tunge kjøretøy. Støtteprogrammet skal være konkurransebasert med fire årlige frister de neste to årene.

OsloBuss sitt ladeanlegg på Haugenstua i Oslo står på selskapets område og er såkalte dedikerte ladere. Foto: Enova
OsloBuss sitt ladeanlegg på Haugenstua i Oslo står på selskapets område og er såkalte dedikerte ladere. Foto: Enova

- Tyngre kjøretøy bidrar med en tredjedel av utslippene fra veitrafikken. Med det nye programmet vil vi få flere elektriske kjøretøy på norske veger, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.

De tyngre kjøretøyene henger etter

Veitrafikken står for nesten 20 % av Norges totale klimagassutslipp. Mens en stadig større del av personbilene går utslippsfritt, henger de tyngre kjøretøyene etter. Per 1.oktober 2022 var andelen av førstegangsregistrerte elektriske lastebiler i 2022 sju prosent. Dette står i kontrast til Nasjonal Transportplan for 2022-2033 som slår fast at alle tyngre varebiler, 75 % av nye langdistansebusser og 50 % av nye lastebiler skal være nullutslippskjøretøy innen 2030.

- Transportbransjen tar i liten grad i bruk elektriske lastebiler siden diesel foreløpig har lavere totale kostnader. I tillegg er det liten tilgang på ladeinfrastruktur for elektriske lastebiler. For at transportører og flåteeiere skal kunne investere i kjøretøy er det en forutsetning at grunnleggende infrastruktur er på plass før kjøretøyet tas i bruk, sier Nakstad.

 

Gjennomføres som konkurranse

Formålet med programmet er å stimulere til økt kjøp og bruk av tyngre elektriske kjøretøy og er utviklet basert på erfaringer fra tilsvarende støtteprogram og dialogmøter med bransjen.Støtteprogrammet gjennomføres som konkurranse med søknadsfrister. Enova kan støtte opptil 40 prosent av godkjente kostnader begrenset oppad til ti millioner kroner. Søknader som tilfredsstiller kvalifikasjonskriteriene prioriteres ut fra hvor høyt de vurderes etter følgende kriterium:

  • kr/kW: Omsøkt støttebeløp i NOK per total tilgjengelig ladeeffekt prosjektet realiserer i kW.

-Enovas nye støtteprogram for lading av tunge kjøretøy vil bidra til å øke tempoet i klimaomstillingen. Enova har bidratt til at nesten hele landet er dekket av hurtigladere for personbiler, og nå intensiveres arbeidet for at også tunge kjøretøy kan gå på elektrisitet, sier klima-.og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

DC-ladere for tunge kjøretøy

Programmet gjelder etablering av dedikerte DC-ladere for tunge kjøretøy med minimum 50 kW effekt. Det betyr kjøretøy over 3,5 tonn. Disse dedikerte laderne skal etableres bak virksomhetens port eller på adgangsbegrenset område, rettet mot spesifikke virksomheter og deres behov.

Les mer på programmets nettside 

Kontakter

Bilder

OsloBuss sitt ladeanlegg på Haugenstua i Oslo står på selskapets område og er såkalte dedikerte ladere. Foto: Enova
OsloBuss sitt ladeanlegg på Haugenstua i Oslo står på selskapets område og er såkalte dedikerte ladere. Foto: Enova
Last ned bilde

Om Enova

Enova
Enova
Postboks 5700 Torgarden
7437 Trondheim

http://www.enova.no

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 80 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

45 millioner kroner til prosjekter som gir kraft til det grønne skiftet27.1.2023 07:00:00 CET | Pressemelding

Tre prosjekter får 45 millioner kroner i støtte gjennom PILOT-E for å utvikle løsninger som skal styrke kapasitetsutnyttelsen i kraftsystemet. Selskapene som får støtte er Eviny, Ringerikskraft og Agder Energi Fleksibilitet, alle med samarbeidspartnere. Bakgrunnen for støtten er at kraftsystemet ikke utnyttes fullt ut i dag. PILOT-E er en samordnet finansiering i regi av Enova, Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Ruter får Enovastøtte for å teste ut autonome kjøretøy i Oslo-trafikken1.1.2023 09:00:00 CET | Pressemelding

Kollektivselskapet Ruter skal i løpet av 2023 sende opptil 15 autonome kjøretøy ut i trafikken for å teste ut en teknologi som skal gjøre sjåføren overflødig på sikt. Dersom piloten lykkes, kan det føre til at færre ønsker å eie privatbil som igjen vil gi færre kjøretøy på vegene, reduserte klimagassutslipp fra produksjon av asfalt, samt et mindre press på arealer og nedbygging av natur. Enova støtter pilotprosjektet med 17,5 millioner kroner.

Hvorfor gjør ikke flere byggeiere som Skien kommune?17.12.2022 10:49:43 CET | Kronikk

Foran klimatoppmøtet i Egypt meldte regjeringen og Norge inn et forsterket klimamål. Det nye målet er å redusere klimagassutslippene med minst 55 prosent innen 2030. Å nå dette målet vil kreve mye fornybar kraft, bortimot 30% av dagens kraftproduksjon. Hvis dette behovet skal dekkes gjennom utbygging av ny produksjon og tilhørende nett vil dette kreve store investeringer og utløse betydelige kostnader for alle som bruker strøm. Samtidig finnes det et betydelig potensial for energieffektivisering som har vist seg vanskelig å realisere. Hvis vi får løst opp i noen grunnleggende barrierer for energieffektivisering slik Skien og andre kommuner har gjort, kan vi spare den enkelte strømbruker og samfunnet for store summer.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom