Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nå er Brandbu sentrum sikret mot flom

Del

25. mai kunne Gran kommune og NVE markere at den omfattende flomsikringen i Brandbu er ferdigstilt. Innbyggerne ble ønsket velkommen til et nytt sentrum, og kunne feire at de omfattende anleggsarbeidene tett på butikker, veier og hus nå er avsluttet.

Olje- og energiminister Terje Aasland, ordfører i Gran kommune Randi Eek Thorsen, og vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund åpnet kakefesten i Brandbu sentrum. Kaken var hele 13,8 meter lang.
Olje- og energiminister Terje Aasland, ordfører i Gran kommune Randi Eek Thorsen, og vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund åpnet kakefesten i Brandbu sentrum. Kaken var hele 13,8 meter lang.

– Dette er en gledens dag for Gran kommune. Ikke bare har vi fått en lenge etterlengtet flomsikring i Brandbu, men kvaliteten på arbeidene som er gjort har gitt oss et fantastisk utgangspunkt for videre tettstedsutvikling, sa ordfører Randi Eek Thorsen.

Godt samarbeid mellom kommunen og NVE
Jobben med å sikre Brandbu sentrum mot flom har hatt et budsjett 130 millioner kroner, og er et av de største og mest komplekse sikringsprosjektene NVE har gjennomført. Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund er stolt av arbeidet som er gjort.

– Å kunne levere et så stort sikringsprosjekt, med god kvalitet og under budsjett er noe vi er veldig fornøyde med. Det gode samarbeidet med kommunen har vært viktig og helt avgjørende når vi har jobbet så tett på folks hverdag over lang tid, sa Lund.

Også ordføreren understreket det gode samarbeidet kommunen har hatt med NVE. Hun roste spesielt dialogen NVE har hatt med lokalbefolkningen.

– Så vidt jeg kan forstå har det hatt mye å si for både tidsbruk og det flotte sluttresultatet, sa hun.

Ministeren foretok den offisielle åpningen
Olje- og energiminister, Terje Aasland, foretok den offisielle åpningen, som ble markert ved at brannvesenet sendte en vannsøyle over elva.

– Flomfare og følelsen av utrygghet kan hemme utviklingen av små og store lokalsamfunn. Derfor er dette et viktig flomsikringstiltak, som bidrar til å ruste Brandbu for fremtiden og som betyr mye for mange mennesker. Jeg er imponert over arbeidet som er lagt ned her i Brandbu, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Verdifull erfaring for fremtidige sikringsprosjekter

Arbeidet i Brandbu har gitt NVE verdifulle erfaring som tas med til fremtidige sikringsprosjekter. Flere lignende sentrumsområder i Norge er flomutsatt, og det er planlagt større flomsikringsprosjekter flere steder de neste årene. Blant annet pågår det nå et stort sikringsprosjekt i Mjøndalen.

Fakta om Brandbu

• Første søknad fra Gran kommune om bistand fra NVE kom etter flommen i 2000
• Planen ble godkjent i 2018, detaljprosjektering i 2019
• Anlegg Øst Entreprenør AS vant anbudet våren 2020
• Anleggsstart i juni 2020
• Ferdigstilt mai 2022
• Budsjett 129,6 mill. kr.
• 1380 m lang strekning sikret
• Revet seks bygninger og tre broer
• Bygget nye broer og forsterket to eksisterende broer
• Lagt 180 meter lang strekning i nytt løp
• Bygget fem pumpestasjoner og en ny trafostasjon
• Bygget ca. 480 meter med betongmur og ca. 370 meter med flomvoll

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Olje- og energiminister Terje Aasland, ordfører i Gran kommune Randi Eek Thorsen, og vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund åpnet kakefesten i Brandbu sentrum. Kaken var hele 13,8 meter lang.
Olje- og energiminister Terje Aasland, ordfører i Gran kommune Randi Eek Thorsen, og vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund åpnet kakefesten i Brandbu sentrum. Kaken var hele 13,8 meter lang.
Last ned bilde
Olje- og energiminister Terje Aasland, ordfører i Gran kommune Randi Eek Thorsen, og vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund foretok den offisielle åpningen.
Olje- og energiminister Terje Aasland, ordfører i Gran kommune Randi Eek Thorsen, og vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund foretok den offisielle åpningen.
Last ned bilde
En flott lekeplass er etablert langs elven.
En flott lekeplass er etablert langs elven.
Last ned bilde
Olje- og energiminister Terje Aasland, ordfører i Gran kommune Randi Eek Thorsen, prosjektleder i NVE Tore Leirvik, og vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund på den nye lekeplassen i Brandbu.
Olje- og energiminister Terje Aasland, ordfører i Gran kommune Randi Eek Thorsen, prosjektleder i NVE Tore Leirvik, og vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund på den nye lekeplassen i Brandbu.
Last ned bilde
Folkefest i Brandbu sentrum.
Folkefest i Brandbu sentrum.
Last ned bilde
NVE og ordføreren tok statsråden med på en omvisning.
NVE og ordføreren tok statsråden med på en omvisning.
Last ned bilde
Brandbu er nå godt sikret mot flom.
Brandbu er nå godt sikret mot flom.
Last ned bilde
Olje- og energiminister Terje Aasland, ordfører i Gran kommune Randi Eek Thorsen, og vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.
Olje- og energiminister Terje Aasland, ordfører i Gran kommune Randi Eek Thorsen, og vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.
Last ned bilde

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom