Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Mye vindkraftproduksjon i 2020, med mer vind enn normalt

Del

Ifølge tall fra NVE ble det i 2020 produsert 9,9 TWh vindkraft i Norge – 4,4 TWh mer enn i 2019. Økningen skyldes en kombinasjon av unormalt mye vind og flere vindparker som ble ferdigstilt i 2020.

I 2020 ble det ferdigstilt 15 nye vindparker. Foto: Stig Storheil, NVE
I 2020 ble det ferdigstilt 15 nye vindparker. Foto: Stig Storheil, NVE

Det ble bygget mange nye vindparker i Norge i 2020

I 2020 ble det ferdigstilt 15 nye vindparker og en reetablering på Hundhammerfjellet. Ytterligere en vindpark – Kjølberget – startet å produsere strøm, men var ikke ferdigstilt ved årsskiftet. Totalt er det ved årsskiftet 53 vindparker i Norge, inkludert de som er påbegynt. De består av 1164 vindturbiner og vil i et normalår produsere 13 TWh kraft.

Alt om kraftproduksjon fra vindkraft finner du her

Her kan du søke og hente ut vindkraftdata

Det blåste mer enn normalt i store deler av landet i fjor, unntatt på Sør-Vestlandet

2020 var et vindfullt år i Norge med unntak av Sør-Vestlandet, der parkene opplevde fra under normalt til normalt med vind. Dette gjorde at vindparkene i Norge produserte mer enn de ville gjort i et normalår. I gjennomsnitt produserte norske vindkraftverk 108 % av normalen. Dette ga en brukstid på 3274 timer for de vindkraftverkene som var i drift gjennom hele året, noe som tilsvarer en kapasitetsfaktor på 37,4 %.

Oversiktskart med beregnede indekser. Kilde Meventus

Mer informasjon og data

Kontakter

Ann Myhrer Østenby, seksjonssjef
Mobil: 996 97 202

Magnus Wold, overingeniør
Mobil: 995 58 138

Bilder

I 2020 ble det ferdigstilt 15 nye vindparker. Foto: Stig Storheil, NVE
I 2020 ble det ferdigstilt 15 nye vindparker. Foto: Stig Storheil, NVE
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom