Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Mye skjer i kriminalomsorgen

Del

Nytt kvinnefengsel, bøtesoning over hele landet, bedre sikkerhet, nytt storfengsel på Sørlandet og utfordringer knyttet til isolasjon av innsatte. Det er noen av sakene som nevnes i kriminalomsorgens årsrapport for 2019.

FOTO: CHRISTIAN WANGBERG / STUDIO WANGBERG
FOTO: CHRISTIAN WANGBERG / STUDIO WANGBERG

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har nå oversendt årsrapporten til Justis- og beredskapsdepartementet.

I rapporten skriver direktør Lise Sannerud i KDI at kriminalomsorgen er siste ledd i straffesakskjeden og første ledd i en vellykket tilbakeføring av den domfelte til samfunnet. Kriminalomsorgen har som mål å redusere alvorlig kriminalitet, redusere tilbakefall til ny kriminalitet og bidra til en mer effektiv straffesakskjede.

- Året 2019 ble historisk på mange måter for kriminalomsorgen, sier Sannerud. 

- Bøtetjeneste som straffereaksjon ble en landsdekkende ordning fra 1. oktober 2019. Målet er å gi bøtelagte som ikke evner å betale boten muligheten til å gjøre opp for seg ved samfunnsnyttig tjeneste, i stedet for å sone i fengsel. Friomsorgskontorene fikk ved denne oppgaven igjen utvidet sitt ansvarsområde, sier hun.

Hun peker også på at det ved åpningen av Agder fengsel avdeling Evje for første gang er oppført et nytt fengselsbygg for kvinner.

- Dette er et viktig bidrag for å gi kvinner i fengsel likeverdige soningsforhold med menn, sier hun.

- Fengselet i Evje innførte som det første i Norge selvforpleining fullt ut. Det innebærer at innsatte handler inn og lager maten sin selv. Dette er en videreutvikling av normalitetsprinsippet som kriminalomsorgen arbeider etter, og som gir de innsatte øving i å mestre livet etter løslatelse. Det er et langsiktig mål om at dette skal innføres for så mange innsatte som mulig, sier Sannerud.

For første gang ble det i 2019 montert sikkerhetsskannere for undersøkelse av personer i norske fengsler. Skannerne er så langt satt opp i tre fengsler, og flere andre fengsler vil få skannere i år. Dette er et viktig bidrag for å øke sikkerheten i fengslene, og i arbeidet med å hindre ny kriminalitet. 

2019 var også et krevende år for kriminalomsorgen, både på grunn av at kravene til effektivisering er krevende å gjennomføre», og fordi seks fengselsenheter med lavere sikkerhetsnivå ble lagt ned i løpet av året.

Nedleggelsene kommer som en følge av at en økende andel av dommer med kortere varighet gjennomføres med elektronisk fotlenke i samfunnet, og behovet for fengselsplasser med lavere sikkerhetsnivå blir da mindre. Nedleggelsen av enhetene var en svært krevende prosess, først og fremst for de ansatte. Det har vært et viktig mål å unngå oppsigelser som følge av nedleggelsene, noe vi klarte. I etterkant kan vi si at det var gode prosesser og et godt samarbeid med tillitsvalgte og enhetsledere, sier Sannerud.

Hun peker også på at Sivilombudsmannen i fjor sendte en særskilt melding til Stortinget om isolasjon av innsatte i fengslene.

- Dette er en sammensatt og krevende problemstilling, der både bygningsmessige forhold og betydelige helsemessige utfordringer blant de innsatte er noen av årsaksfaktorene. Dette gis særskilt oppmerksomhet og prioritert i hele etaten også fremover, sier Lise Sannerud, som også takker alle medarbeidere for en stor innsats i 2019.

--

Årsrapporten kan lastes ned nedenfor

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

FOTO: CHRISTIAN WANGBERG / STUDIO WANGBERG
FOTO: CHRISTIAN WANGBERG / STUDIO WANGBERG
Last ned bilde
Direktør Lise Sannerud i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). FOTO: TRYGVE INDRELID
Direktør Lise Sannerud i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). FOTO: TRYGVE INDRELID
Last ned bilde

Dokumenter

Om Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)
Solheimsgata 21
2000 Lillestrøm

404 38 800http://www.kriminalomsorgen.no

Følg saker fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom