Bane NOR Eiendom

Mulighetsstudie for byutvikling av Hamar Strandsone

Del

Bane NOR Eiendom har i samarbeid med Hamar kommune fått utarbeidet en mulighetsstudie for byutvikling av Hamar Strandsone.

Strandsonen, drone 1, kredit LPO arkitekter og SLA
Strandsonen, drone 1, kredit LPO arkitekter og SLA

Mulighetsstudien er utarbeidet av LPO arkitekter og SLA, og belyser hvordan deler av Strandsonen kan realiseres raskt og med kortere tidshorisont enn dobbeltsporutbyggingen på Hamar.

Deler av Strandsonen kan frigis til byutvikling fordi området ikke er nødvendig for drift av jernbanen. Mulighetsstudien ble utarbeidet våren 2020, før valget av løsning for jernbanen ble tatt. Det er valgt å vise kun alternativet med nåværende stasjon.

Mulighetsstudien viser hvordan Strandsonen kan utvikles i to faser, hvor området nærmest Mjøsa utvikles tidlig. Når jernbanen er bygget, kan resten av arealet som ikke skal brukes til jernbane utvikles som del av byområdet i Strandsonen. Bane NOR vil starte arbeidet med reguleringsplan for dobbeltsporet frem til Hamar stasjon. Denne planen vil avgrense sporområdene ved Hamar stasjon slik at det blir avklart nærmere hvilke arealer som blir byutviklingsområder.

Mulighetsstudien viser utvikling av en ny bydel med sammenhengende strandpromenade, gater, torg og grøntområder, omtrent 600-700 byboliger, samt næringsarealer, hotell og ny bruk av de gamle verkstedbygningene. Mulighetsstudien viser muligheter og er ingen ferdig løsning. I det videre arbeidet med detaljregulering for Strandsonen vil Bane NOR Eiendom som tiltakshaver og Hamar kommune som reguleringsmyndighet diskutere en rekke forhold knyttet til byutviklingen. Samarbeidet om mulighetsstudien gir derfor ingen føringer for Hamar kommunens behandling av detaljregulering for Strandsonen.

Nøkkelord

Kontakter

Per Atle Tufte, prosjektdirektør Bane NOR Eiendom, mobil: 950 38 984

Bilder

Strandsonen, drone 1, kredit LPO arkitekter og SLA
Strandsonen, drone 1, kredit LPO arkitekter og SLA
Last ned bilde
Strandsonen, drone 2, kredit LPO arkitekter og SLA
Strandsonen, drone 2, kredit LPO arkitekter og SLA
Last ned bilde
Strandsonen, promenaden, kredit LPO arkitekter og SLA
Strandsonen, promenaden, kredit LPO arkitekter og SLA
Last ned bilde
Strandsonen illustrasjon fase 1, kredit LPO arkitekter og SLA
Strandsonen illustrasjon fase 1, kredit LPO arkitekter og SLA
Last ned bilde

Dokumenter

Om Bane NOR Eiendom

Bane NOR Eiendom
Bane NOR Eiendom
Schweigaards gate 33
0191 Oslo

22 45 50 00https://banenoreiendom.no

Norges ledende knutepunktutvikler

Bane NOR Eiendom AS eier, forvalter og utvikler all jernbaneeiendom i Norge. Porteføljen har en anslått brutto verdi på 23,6 milliarder kroner og omfatter stasjoner, jernbanetilknyttede service- og driftsbygg, næringsbygg, boliger og tomter. De fleste eiendommene er sentralt plassert ved kollektivknutepunkter og langs jernbanen.

Vi utvikler moderne og miljøvennlige boliger og næringsbygg og bidrar aktivt til by- og stedsutviklingen i Norge. På stasjonene tilbyr vi gode fasiliteter til de reisende, legger til rette for hyggelige serveringssteder og fine butikker og tilbyr bil- og sykkelparkering. Til togoperatørene tilbyr selskapet funksjonelle og moderne verksteder, terminaler og driftsbygg.

Våre 150 ansatte håndterer en portefølje på 926 bygg og ca. 3.000 leiekontrakter, og over 200 pågående eiendomsutviklingsprosjekter. De årlige investeringene utgjør ca. 1,3 milliarder kroner.

Bane NOR Eiendom AS er en del av Bane NOR-konsernet og har som samfunnsoppdrag å utvikle attraktive knutepunkt som får flere til å velge toget..

Følg pressemeldinger fra Bane NOR Eiendom

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR Eiendom på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Bane NOR Eiendom

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom