Knut Olsen Skatterådgivning

‘Motsatt skattesnyteri’ – hvor skattemyndighetene ‘snyter’ skatteyterne – en graverende og fullstendig uakseptabel praksis

Del

Skattesnyteri er uakseptabelt, men ‘motsatt skattesnyteri’ – hvor staten ‘snyter’ skatteyterne - er særdeles alvorlig og uakseptabelt og langt mer graverende enn vanlig skattesnyteri. ‘Motsatt skattesnyteri’ er når myndighetene bevisst eller ubevisst fratar skatteyterne rettigheter slik at disse må betale mer skatt og avgift enn det loven tilsier.

Dr. Knut Olsen, statsautorisert internasjonal skatterådgiver. Foto: Bo Nielsen.
Dr. Knut Olsen, statsautorisert internasjonal skatterådgiver. Foto: Bo Nielsen.

Av statsautorisert Internasjonal Skatterådgiver / Adjunkt Professor i skatt Dr. K. Olsen:

Undertegnede har nærmere 40 års erfaring som internasjonal skatterådgiver, professor i internasjonal skatt, skatterevisor, direktør internasjonal skatt, og har dessverre opplevd ‘motsatt skattesnyteri’ globalt over flere tiår hvor skatteytere er avkrevd svimlende summer i urettmessig skattekrav.  

Et eksempel på ‘motsatt skattesnyteri’ er når skattemyndighetene for enhver pris ønsker å beskatte mest mulig selv om de ikke har hjemmel til det, og således krever uberettiget skatter av skatteyterne. 

Det er mange andre grunner også til at skatteytere blir utsatt for ‘motsatt skattesnyteri’ og således betaler langt mer skatt enn loven tilsier: 

 1. Skattemyndighetene har en innstilling at alle skatteytere er noen kjeltringer som snyter på skatten så fort de kan. Med slike negative holdninger blir det fort til at skatteyter blir utsatt for ‘motsatt skattesnyteri’. 
 2. Myndighetene lager finurlige regler slik at skatteytere fratas sine rettigheter og således betaler høyere skatt. 
 3. Rutiner, prosedyrer og retningslinjer etterleves ikke av skattemyndighetene.
 4. Kvalitetskontroll av vedtak og bokettersynsrapporter er fullstendig fraværende. 
 5. Skattemyndighetene tolker regelverket til egen fordel slik at de kan skattlegge mest mulig. 
 6. Skattemyndighetene tilsidesetter EØS avtalen som gir skatteyter rettigheter. 
 7. Regelverket innenfor skatterett og spesielt internasjonal skatterett er meget komplisert. Ikke alle saksbehandlere har tilstrekkelig kompetanse for å arbeide med slike saker. 
 8. Hovedregel er at en person er uskyldig inntil det motsatte er bevist, men innenfor skatterett er det ofte slik at skatteyter må bevise sin uskyld.  
 9. Dersom skattemyndighetene er i tvil om en transaksjon er skattepliktig eller ikke, vil de muligens hevde at transaksjonen er skattepliktig og overlater til skatteyteren å fremskaffe bevis eller engasjere en skatterådgiver som kan utrede spørsmålet på skatteyters regning. 
 10. I enkelte land kommer skattemyndighetene med trusler som; "Dersom du ikke aksepterer etterberegningen skal vi lage problemer for selskapet de neste 5 årene," - noe som må anses som grov og ulovlig maktmisbruk.
 11. Det går prestisje i klagesakene hvor skattemyndighetene ikke vil innrømme at de har gjort feil.
 12. Skattemyndighetene bryter regelverket, bevisst eller ubevisst.
 13. Lovgiver endrer på fakta for å kunne utføre ‘motsatt skattesnyteri.’  
 14. Dersom skatteyter kritiserer skattemyndighetene er det fare for hevne reaksjoner.   

Skatteytere bør være kritisk til vedtak, bokettersynsrapporter etc. fra skattemyndighetene, ettersom skattemyndighetenes overordnede mål ikke synes å være å ivareta skatteyteres rettigheter, men å skattlegge mest mulig. 

Det er vanskelig å si hvor mye skattemyndighetene på verdensbasis har innkrevd pga. ‘motsatt skattesnyteri,’ men vi snakker om formidable summer. 

Spørsmålet er hvorfor ikke OECD, EU, FN, G20 og myndighetene i de enkelte land har hatt fokus på ‘motsatt skattesnyteri’? Det må bli mer fokus på ‘motsatt skattesnyteri – en praksis som må stoppes.

(Artikkelen er publisert på engelsk i Executive Global Winter 2020)

Kontakter

Dr. K. Olsen
knut.tax@gmail.com
99 48 53 75

Bilder

Dr. Knut Olsen, statsautorisert internasjonal skatterådgiver. Foto: Bo Nielsen.
Dr. Knut Olsen, statsautorisert internasjonal skatterådgiver. Foto: Bo Nielsen.
Last ned bilde

Om Knut Olsen Skatterådgivning

Knut Olsen Skatterådgivning
Knut Olsen Skatterådgivning
Postboks 2
2637 Øyer

99 48 53 75http://www.knutolsen.com/

K. Olsen Skatterådgivning er kåret til verdens ledende / Norges beste skatterådgiver av flere internasjonale organisasjoner. Professor Byrnes Texas A&M University USA: Knut Olsen er en guru og pioner innenfor internasjonal skatterett.

Følg pressemeldinger fra Knut Olsen Skatterådgivning

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Knut Olsen Skatterådgivning på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Knut Olsen Skatterådgivning