Miljødirektoratet

Moskustelling påviste 212 dyr på Dovrefjell

Del

Under årets telling av moskusstammen på Dovrefjell ble det funnet 212 dyr. Det er en nedgang fra i fjor, og stammen nærmer seg målet om 200 dyr.

En moskus fotografert i forbindelse med tellingen på Dovrefjell denne uka. Foto: Tord Bretten, Statens naturoppsyn.
En moskus fotografert i forbindelse med tellingen på Dovrefjell denne uka. Foto: Tord Bretten, Statens naturoppsyn.

– Resultatene er som vi forventet. Det sier oss at vi har god oversikt over bestanden, sier seksjonsleder Kjartan Knutsen i Statens naturoppsyn (SNO).

Tellingen av moskus ble gjort av feltpersonell på bakken. Statens naturoppsyn ledet arbeidet, og fikk bistand fra Oppdal Bygdeallmenning, Lesja fjellstyre og Dovre fjellstyre.

Kun 12 kalver

Under tellingen i 2019 ble det identifisert 237 dyr. Av disse er 32 bekreftet døde i løpet av det siste året. Forventningen var dermed å finne i overkant av 200 voksne dyr under årets telling. Resultat ble nøyaktig 200 voksne moskuser.

Under tellingen ble det også identifisert 12 kalver, som er noe lavere enn beregninger av tilveksten i bestanden skulle tilsi.

– Det er ikke uvanlig at dødeligheten blant kalver kan være stor enkelte år. Det har vi blant annet sett ved utbrudd av munnskurv eller lungebetennelse som spesielt rammer kalver, sier Knutsen.

I juli skal det gjennomføres en telling av kalver på Dovrefjell. Med utgangspunkt i andelen voksne hunndyr kan vi forvente en kalvetilvekst på 70 dyr i 2020. En kalvetelling kan også være aktuelt til høsten.

Mål om 200 vinterdyr

I 2017 var bestanden oppe i 250 dyr, og det er de siste årene besluttet å felle en del dyr for å få bestanden ned. Høsten 2019 ble det fattet vedtak om å ta ut 25 dyr i perioden fram til utgangen av mars i år.

– To kyr ble felt fredag ettermiddag og var de siste av de 25 som skal felles. Fellingene er gjort for å redusere bestanden og dermed risikoen for at dyr vandrer ut av kjerneområdet for arten og skaper konflikt med mennesker og andre interesser, sier Kjartan Knutsen.

Forvaltningsplanen for moskus har som mål å holde bestanden på rundt 200 vinterdyr i et område som er definert som kjerneområde for moskus på Dovrefjell.

Fakta om moskus:

Moskus lever på Dovrefjell.

Moskusen er et klovdyr som naturlig lever i Nord-Amerika og på Grønland.

Dyrene kan bli opptil 2,5 meter lange og veie omkring 350–450 kg.

Fylkesmannen i Trøndelag har det daglige ansvaret for forvaltning av moskusen. Statens naturoppsyn (SNO) leder det praktiske arbeidet.

Det er vedtatt en forvaltningsplan for bestanden som skal holdes på rundt 200 dyr innenfor et definert kjerneområde på Dovrefjell.

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

En moskus fotografert i forbindelse med tellingen på Dovrefjell denne uka. Foto: Tord Bretten, Statens naturoppsyn.
En moskus fotografert i forbindelse med tellingen på Dovrefjell denne uka. Foto: Tord Bretten, Statens naturoppsyn.
Last ned bilde
En moskusflokk med Rondane i bakgrunnen. Foto: Tord Bretten, Statens naturoppsyn.
En moskusflokk med Rondane i bakgrunnen. Foto: Tord Bretten, Statens naturoppsyn.
Last ned bilde
To voksne kyr felt 27. mars. De var de to siste av 25 dyr som skulle felles i vinter. Foto: Tord Bretten, Statens naturoppsyn.
To voksne kyr felt 27. mars. De var de to siste av 25 dyr som skulle felles i vinter. Foto: Tord Bretten, Statens naturoppsyn.
Last ned bilde
Elise Lyftingsmo fra Lesja Fjellstyre teller moskus i Grøndøl. Foto: Jon Nørstebø, Lesja Fjellstyre/SNO.
Elise Lyftingsmo fra Lesja Fjellstyre teller moskus i Grøndøl. Foto: Jon Nørstebø, Lesja Fjellstyre/SNO.
Last ned bilde

Lenker

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg saker fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom