Samferdselsdepartementet

Minimumsnivået for flytilbudet i Norge forlenges til 31. august

Del

– Det er fortsatt krevende tider i luftfarten, og selv om trafikken ser ut til å ta seg opp er det nødvendig at staten sikrer et godt flytilbud gjennom kjøp av flyruter. Derfor forlenger vi avtalen med flyselskapene om et grunnleggende tilbud i hele landet. Jeg er samtidig glad for at flyselskapene nå også setter opp ruter også på kommersielt grunnlag, og at vi dermed ser at behovet for statlig kjøp av flyruter i tiden framover blir mindre, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Da konsekvensene av virusutbruddet svekket det kommersielle grunnlaget for personflytrafikk i Norge, inngikk Samferdselsdepartementet avtaler med de tre flyselskapene Widerøe, SAS og Norwegian om et grunnleggende tilbud av flytransport mellom regionene og enkelte lokale ruter. Avtalene ble inngått 25. mars og hadde opprinnelig varighet til 31. mai. Disse ble forlenget til 30. juni. Nå har departementet inngått nye avtaler med flyselskapene, med varighet til 31. august.

Styrker tilbudet på enkelte ruter – og  noen ruter tas ut av kjøpet
Fra 1. juli tas rutene fra Oslo til Trondheim, Bergen og Stavanger ut av kjøpet, og fra 16. juli trer de nye avtalene i kraft. De nye avtalene innebærer noen rutejusteringer, og en nedtrapping av det statlige tilskuddet. Flyselskapene rapporterer om bedre bookingtall på enkelte ruter, og det reduserer behovet for statlig støtte. Foruten på de tyngste stamrutene ser vi at selskapene nå setter inn kapasitet for sommerturismen mellom nord og sør. På enkelte ruter styrker staten kjøpet.

– Vi er spesielt opptatt av å sikre et tilfredsstillende tilbud for pasientreiser og næringsliv der folk bor. Derfor styrker vi nå tilbudet mellom Stokmarknes og Bodø med to ekstra rundturer de kommende ukene. Fra 17.august vil det være to daglige rundturer fra Stokmarknes til både Bodø og Tromsø for å sikre at folk kommer seg til viktige avtaler på sykehus, sier Hareide.

Evenes – Oslo blir også styrket med én ekstra rundtur. Fra 1. juli vil det for øvrig være normal sommerproduksjon på FOT-rutene.

Flyruter som forlenges
Her følger oversikt over flyruter som er en del av tilbudet.

SAS og Norwegian flyr følgende ruter:

Rute

Min. ant. daglige rundturer

Dager/uke

Antall rundturer/uke

Kristiansand – Oslo

2

6

12

Haugesund – Oslo

2

6

12

Ålesund – Oslo

2

6

12

Molde – Oslo

2

6

12

Kristiansund – Oslo

2

6

12

Bodø – Oslo

3

6

18

Evenes – Oslo

3

6

18

Bardufoss – Oslo

2

6

12

Tromsø – Oslo

3

6

18

Alta – Oslo

2

6

12

Kirkenes – Oslo

2

6

12

Tromsø – Longyearbyen

1

6

6

Trondheim – Bodø – Tromsø

2

6

24

Widerøe flyr følgende ruter:

Rute

Min. ant. daglige rundturer

Dager/uke

Antall rundturer/uke

Oslo – Florø

2

6

12

Bergen – Florø

2

6

12

Oslo – Ørsta/Volda

2

6

12

Kristiansand – Bergen

2

6

12

Stokmarknes – Bodø

4

6

24

Tromsø – Vadsø

2

6

12

Tromsø – Hammerfest

2

6

12

Tromsø – Alta

2

6

12

Tromsø – Kirkenes

2

6

12

Fra 17. august

Rute

Min. daglige

rundturer

Dager/uke

Antall rundturer/uke

Oslo – Florø

2

6

12

Bergen – Florø

2

6

12

Oslo – Ørsta/Volda

2

6

12

Kristiansand – Bergen

2

6

12

Stokmarknes – Bodø

2

6

12

Stokmarknes – Tromsø

2

6

12

Tromsø – Vadsø

2

6

12

Tromsø – Hammerfest

2

6

12

Tromsø – Alta

2

6

12

Tromsø – Kirkenes

2

6

12

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Flere brukere i Møre og Romsdal får utvidet TT-ordning16.7.2020 09:00:00 CESTPressemelding

- Regjeringen ønsker et godt og enkelt tilgjengelig kollektivtilbud for alle. Gjennom gode transportordninger og bedre infrastruktur skal flest mulig kunne ta del i arbeidsliv, skole og sosiale aktiviteter. Det er gledelig at vi nå kan tildele Møre og Romsdal fylkeskommune drøyt 5 millioner kroner slik at flere brukere får benytte den utvidede TT-ordningen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nord-Jæren får byvekstavtale for perioden 2019-20292.7.2020 14:52:55 CESTPressemelding

– Regjeringen ønsker miljøvennlig byutvikling i byene våre, og byvekstavtalene skal bidra til å redusere klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektiv, sykkel og gange. Denne avtalen bygger opp under dette, og vil være et viktig bidrag for å oppfylle bompengeavtalen fra 2019, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom