Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Millionpris til utdanning som skal forhindre alvorlig sykdom

Del

– Vi er skikkelig stolte av denne prisen, jubler rektor Eirik Hågensen. Han og Fagskolen i Viken er tildelt Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning 2021.

Rektor Eirik Hågensen og utviklingsleder for helse-, oppvekst- og ledelsesfag Gry Ulvedalen fra Fagskolen i Viken er stolte vinnere av Utdanningskvalitetsprisen or høyere yrkesfaglig utdanning.
Rektor Eirik Hågensen og utviklingsleder for helse-, oppvekst- og ledelsesfag Gry Ulvedalen fra Fagskolen i Viken er stolte vinnere av Utdanningskvalitetsprisen or høyere yrkesfaglig utdanning.

Fagskolen i Viken fikk prisen for sitt arbeid med å utvikle en utdanning som har observasjon- og vurderingskompetanse for helsetjenesten som en rød tråd gjennom hele utdanningen. Etter- og videreutdanningen gir helsepersonell kompetanse til å oppdage sykdom hos eldre på et tidligere tidspunkt. 

Vi er skikkelig stolte av denne prisen! Fagskolen i Viken er i voldsom utvikling, og vi føler at denne prisen er en anerkjennelse av det gode arbeidet som gjøres, sier rektor Eirik Hågensen. 

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe delte ut prisen tirsdag 9. november, under Fagskolekonferansen 2021 på Lillestrøm. 

 Fagskolen i Viken er en verdig vinner med prosjektet «Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten»Utdanningen er kort og fleksibel, og dekker helt konkrete behov hos både kommuner og fagskolekandidatene, sa ministeren under prisutdelingen. 

– Lærer å oppdage sykdom tidlig 

Gry Ulvedalen er utviklingsleder for helse-, oppvekst- og ledelsesfag ved Fagskolen i Viken. Hun forteller at norsk helsevesen står overfor stadig flere eldre med høy levealder og sykere pasienter enn tidligere, og at det er viktig å oppdage symptomer tidlig for å unngå forverring av sykdom og hindre unødvendige sykehusinnleggelser. 

Det er helt avgjørende at helsepersonell forstår konsekvensen av det de observerer. Mange er ikke helt sikre på avgjørelsen de tar fordi de mangler trening i akutte situasjonersier Ulvedalen. 

Fagskolen i Viken etablerte «Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten» med støtte fra Bransjeprogram for kommunal helse og omsorgssektor, som gir støtte til å utvikle og prøve ut korte og relevante utdanningstilbud for de som jobber i kommunal helse- og omsorgssektor 

Det er partene i arbeidslivet som har ansvar for å definere kompetansebehovet og vurdere det faglige innholdet i opplæringstilbudene. 

Kort om Utdanningskvalitetsprisen for høyere yrkesfaglig utdanning 

Prisen på en million kroner belønner fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk akkreditert høyere yrkesfaglig utdanning, og skal stimulere institusjonene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten i utdanningene sine. 

Nominasjonene er vurdert av en jury bestående av norske, svenske og danske eksperter, og en representant fraOrganisasjonen for Norske fagskolestudenter (ONF). 

I podkasten Kvalitetstid kan du høre mer om hvordan Fagskolen i Viken har jobbet med etablering av studiet «Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten». 

Gå til mer informasjon om prisen og tidligere vinnere:  

https://diku.no/programmer/utdanningskvalitetsprisen-for-hoeyere-yrkesfaglig-utdanning#content-section-7  

Nøkkelord

Kontakter

Heidi Skålevik, kommunikasjonsrådgiver i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, mobil 91631450, e-post: heidi.skalevik@hkdir.no

Gry Ulvedalen, utviklingsleder for helse-, oppvekst- og ledelsesfag ved Fagskolen i Viken, mobil 905 06 621, e-post: gryu@viken.no.

Bilder

Rektor Eirik Hågensen og utviklingsleder for helse-, oppvekst- og ledelsesfag Gry Ulvedalen fra Fagskolen i Viken er stolte vinnere av Utdanningskvalitetsprisen or høyere yrkesfaglig utdanning.
Rektor Eirik Hågensen og utviklingsleder for helse-, oppvekst- og ledelsesfag Gry Ulvedalen fra Fagskolen i Viken er stolte vinnere av Utdanningskvalitetsprisen or høyere yrkesfaglig utdanning.
Last ned bilde

Om Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)
Postboks 1093
5809 Bergen

55 30 38 00http://www.hkdir.no

Det nye Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse er en sammenslåing av Kompetanse Norge, Diku, Universell + oppgaver fra Unit og NSD og skal:

 • styrke befolkningens kompetanse
 • bidra til at arbeidslivet får tilgang på kompetent arbeidskraft
 • fremme kvalitet, tilgjengelighet og fleksibilitet i høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning og i kompetansesektoren for øvrig
 • bidra til at utdannings- og opplæringssystemet fremmer integrering og inkludering og styrker samfunnets sosiale, økonomiske og miljømessige bærekraft og omstillingsevne
 • gjøre utdanning og opplæring tilgjengelig for alle hele livet
 • sørge for tilgang på relevante og pålitelige data og statistikk og et solid kunnskapsgrunnlag, og bidra til at politikken, virkemidlene og tjenesteproduksjonen innenfor direktoratets ansvarsområde er kunnskapsbasert 
 • Direktoratet skal fremme og styrke internasjonalisering og digitalisering i forskning, utdanning og opplæring.

 

Vår rolle:

 • faglig rådgiver:
  • produsere og sammenstille statistikk og kunnskap, tilstandsrapporter og vurderinger, og gi kunnskapsbaserte råd om utvikling og iverksetting av politikken
  • formidle kunnskap og informasjon, gi veiledning og råd til befolkningen, sektorene og andre relevante aktører.
 • iverksetter
  • iverksette vedtatt politikk
  • være pådriver og sørge for oppfølging og utvikling
  • forvalte regelverk og tilskuddsordninger
  • være en pådriver for digitalisering, kvalitetsutvikling, internasjonalisering, integrering og inkludering
  • utrede og utvikle nye virkemidler og tjenester.
 • samordner
  • bidra til dialog og samarbeid, og samordne relevante aktører, sektorer og forvaltningsnivåer

 

Følg pressemeldinger fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom