Glass og Fasadeforeningen

Miljødirektoratet med tilsyn mot kjøpere av vinduer

Del

For hvert vindu som sendes ut på det norske markedet skal det betales et miljøvederlag til Ruteretur. Vederlaget skal sikre at eldre vinduer med miljøgiften PCB blir samlet inn og behandlet. Miljødirektoratet gjennomfører nå en tilsynsaksjon for å avdekke aktører som ikke ivaretar kravet.

Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur. Foto: Thomas Andersen
Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur. Foto: Thomas Andersen

De fleste isolerglass og isolerglassprodukter kommer fra utenlandske aktører og importeres ofte direkte til bygge- og rehabiliteringsprosjekter. Noen av disse importørene mangler rutiner som sikrer at det lovpålagte vederlaget betales. Vederlaget er for tiden kroner ni per isolerglassenhet. Aktører som ikke betaler vederlaget, skaper en uheldig konkurransesituasjon og vi er derfor svært glade for at myndighetene nå aksjonerer. Så langt i år er det iverksatt dokumenttilsyn mot 27 virksomheter sier Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur, i en pressemelding til Glass og Fasadeforeningen.

Aktører som ikke kan redegjøre overfor Miljødirektoratet at de følger de krav som avfallsforskriften stiller til importører og kjøpere av isolerglass, blir varslet om tvangsmulkt.

- Ruteretur følger godt med og det er viktig å få frem at det blir betalt vederlag for majoriteten av vinduene, men dessverre så syndes det både hos små og store aktører. Importører som ikke betaler vederlag bes kontakte Ruteretur. - Vi hjelper aktørene mer enn gjerne med å ivareta sine miljøforpliktelser slik at de kommer myndighetene i forkjøpet, avslutter Sverre Valde.

Om kravet til kjøpere av isolerglass og Ruteretur

Alle som produserer og importerer vinduer, og andre enheter med isolerglass, er pliktig til å være deltaker i et godkjent retursystem for innsamling av PCB-ruter (isolerglassruter fra 60- og 70-tallet som er farlig avfall på grunn av PCB). Ruteretur er det eneste godkjente returselskapet for PCB-ruter og selskapet finansieres ved at deltakerne betaler et vederlag for hver ny isolerglassenhet som sendes ut på det norske markedet. Ruteretur samlet inn og behandlet nærmere 38 000 PCB-ruter i 2018.

Ruteretur er et non-profit-selskap som eies av Glass og Fasadeforeningen, Hovedorganisasjonen Virke, Norges Bygg- og Eiendomsforening, Norsk Eiendom og Norsk Trevare.

Bilder

Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur. Foto: Thomas Andersen
Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur. Foto: Thomas Andersen
Last ned bilde

Om Glass og Fasadeforeningen

Glass og Fasadeforeningen
Glass og Fasadeforeningen
Fridtjof Nansens vei 19
0369 Oslo

47 47 47 05http://www.glassportal.no

Glass og Fasadeforeningen (GF) er en interesseorganisasjon for bedrifter med virksomhet innenfor forvaltning, rådgivning, prosjektering, produksjon, bearbeiding, montering og handel/salg av glass- og tilhørende produkter.

Følg saker fra Glass og Fasadeforeningen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Glass og Fasadeforeningen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Glass og Fasadeforeningen