Miljødirektoratet

Miljødirektoratet avdekket feil i nettannonser for kjemikalier og biocider

Del

Mange nettannonser mangler informasjon om farene ved kjemikalier og biocider. Det viser Miljødirektoratets kontroller.

Miljødirektoratet kontrollerer hvert år markedsføringen av kjemikalier og biocider på nettet. Det ble funnet mangler i markedsføringen hos 14 forskjellige nettbutikker innen ulike bransjer, blant annet sport og fritid, bygg og hobby, multiforhandler og skadedyrbekjempelse. Manglene var blant annet ingen informasjon om farene ved salg av kjemikalier,og  det ble gitt misvisende informasjon som "ikke giftig for mennesker eller dyr" ved salg av biocidprodukter.

Annonsene som ble kontrollert omfattet produkter som sopp- og algemidler, malingsfjerner, superkonsentrat mot maur, vaskemidler, luktestoff mot katter, avløpsåpner, myggjager og kleggspray.

Forbrukere som kjøper kjemikalier på nettet skal ha informasjon om fareegenskaper til kjemikaliene de kjøper, enten i fysisk butikk eller i nettbutikker. Dette er nedfelt i kjemikalieregelverket (CLP) som stiller krav til nettbutikker som markedsfører kjemikalier til forbrukere. Biocidregelverket (BPR)stiller krav til markedsføringen til biocidprodukter. 

Se eksempler på slike faremerker nederst i saken

-Det er viktig at forbrukere som kjøper på nettet får den samme informasjon som de vil få når de kjøper i butikk, sier seksjonsleder i Miljødirektoratet, Mathieu Veulemans.

Kjemikalier

Bruk av kjemikalier kan gi en rekke skader. Det kan for eksempel være at de forårsaker allergier, gir alvorlige etseskader, og i verste fall kan være farlig ved svelging eller innånding eller giftig for liv i vann. Derfor skal forbrukere ha tilgang til denne informasjon før de kjøper på nettet. Informasjonen skal også være på norsk. 

Biocider

Biocidprodukter er produkter som er beregnet på å ødelegge, avskrekke eller bekjempe organismer. Dette kan for eksempel være rottemidler, insektsspray eller desinfeksjonsmidler. Siden biocidprodukter har til hensikt å ødelegge eller bekjempe levende organismer, er det ikke lov å markedsføre biocidprodukter med betegnelser som «giftfritt», «uskadelig», «naturlig», «miljøvennlig», «dyrevennlig» eller lignende.

- Enhver reklame for biocidprodukter skal også inneholde setningene: «Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.» Dette er enkle regler å forholde seg til. Det burde også være enkelt for nettbutikker å gjenbruke informasjon fra kjemikalienes faremerking som står på emballasjen og publisere denne på nettet.   Det bør også være lett å unngå villedende markedsføring av biocider. Vi forventer at nettbutikkene blir bedre til å etterleve regelverket i fremtiden, sier Veulemans.

Miljødirektoratet har nå tatt et initiativ til et samarbeid med Virke E-handel for å sikre at norske nettbutikker er klar over sine forpliktelser og opptrer i tråd med regelverket.

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Eksempler på faremerking for kjemikalier
Eksempler på faremerking for kjemikalier
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg saker fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom