Innovasjon Norge

Midler til grønn næringsutvikling i regionene

Del
Innovasjon Norge satser på sirkulære verdikjeder og grønne industrimiljøer i hele landet, og går inn med ytterligere 136 millioner kroner til regional verdiskaping de neste tre årene.
Kommunal og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik. Foto: Trond A. Isaksen
Kommunal og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik. Foto: Trond A. Isaksen

Her vil Innovasjon Norge se etter gode prosjekter som vil gi grønn verdiskaping og vekst. Det kan blant annet dreie seg om bruk av digital teknologi i sirkulære verdikjeder, ren produksjon og grønne energikilder i industrien eller gjenbruk av reststoffer, avfall eller energi.

- Rundt om i Norge har vi verdensledende industrimiljøer, teknologi og kompetanse og rike fornybare ressurser. Med disse midlene vil vi bidra til flere arbeidsplasser og økt regional verdiskaping, samtidig som vi legger til rette for sirkulære løsninger og grønn omstilling, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Treårig satsing

- Vi er veldig glade for at disse midlene kan nå næringslivet med det formålet de er bevilget for, som er tett næringssamarbeid og koblinger mellom klynger og mindre næringsmiljøer i regionene, sier Ingelin Drøpping, direktør for samfunns- og næringsutvikling i Innovasjon Norge.

Dette er en treårig, avgrenset satsing som skal styrke samarbeid på tvers av etablerte klynger i Norwegian Innovation Clusters og mindre næringsmiljøer i regionene. Utlysningen vil åpne for hub-node-prosjekter og utviklingsprosjekter som kobler og krysser etablerte sektorer.

- Dette er midler som skal bidra til å koble verdikjeder på tvers, og sørge for grønn industrivekst i regionene våre. Se bare på alt som pågår i «Grøn region Vestland», og de viktige sirkulære industriprosjektene som løftes frem. Dette kan vi få til i hele landet!, sier Drøpping.

Ubrukte midler

Pengene tas fra ubrukte midler i prosjekter hvor sluttkostnaden enten har blitt mindre enn planlagt eller hvor prosjektet av ulike årsaker ikke har blitt realisert. Denne oppsamlede potten kan ikke finansiere nye klynger i klyngeprogrammet, fordi dette ville kreve mer varig finansiering.

Planen er å komme med en utlysning for disse midlene rundt 1. april, med frist i starten av juni.

- Vi planlegger flere utlysninger på dette området også i 2024 og 2025, sier Drøpping. - Det er liten tvil om at de kommer meget godt med i en tid med et stort behov for å bygge opp grønn industri.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Kommunal og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik. Foto: Trond A. Isaksen
Kommunal og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik. Foto: Trond A. Isaksen
Last ned bilde
Ingelin Drøpping, 
direktør for samfunns- og næringsutvikling i Innovasjon Norge. Foto: Astrid Waller
Ingelin Drøpping, direktør for samfunns- og næringsutvikling i Innovasjon Norge. Foto: Astrid Waller
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0104 Oslo

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distriktene. Vi profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. 

Følg pressemeldinger fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom