Statens vegvesen

Mesta skal drifte 30 000 veglys på riksvegene i Stor-Oslo

Del

De neste seks årene skal Mesta as drifte og vedlikeholde veglysene på riksvegene i og rundt Oslo.

Flere titalls tusen lyspærer inngår i veglyskontrakten i Oslo-området. Mesta as skal sørge for at de lyser, som her på E6 på Furuset. (Foto: Karl Johansen, Statens vegvesen)
Flere titalls tusen lyspærer inngår i veglyskontrakten i Oslo-området. Mesta as skal sørge for at de lyser, som her på E6 på Furuset. (Foto: Karl Johansen, Statens vegvesen)

Elektrokontrakten som Mesta as nylig har inngått med Statens vegvesen, er en ren veglyskontrakt for riksvegnettet i Oslo, Asker og Bærum samt Viken øst for Oslo fra Gardermoen og sørover til Østfold. Kontrakten omfatter også lys på gang- og sykkelveger langs riksvegene og sidearealer som rasteplasser og pendlerparkeringsplasser.

– Kontrakten omfatter ca. 30 000 lyspunkter. Mye av dette er konvensjonelle pærer som må byttes med jevne mellomrom, men nye LED-armaturer overtar mer og mer. Alle steder hvor det skiftes armaturer, blir det nå montert LED-armaturer, sier Petter Østli Skorem, prosjektkoordinator i Statens vegvesen.

Seksårig kontrakt

Velglyskontrakten for Stor-Oslo gjelder for perioden 2021 – 2027, med oppstart 1. september i år. Kontrakten har en verdi på ca. 114 millioner kroner.

– Denne kontrakten er på seks år og ikke fem, som er vanlig for driftskontrakter. Dette gjør vi for å forskyve kontraktene i Øst-Norge slik at det ikke skal komme flere store kontrakter ut i markedet samtidig, forklarer Skorem.

Kontrakten har en gjensidig opsjon for byggherre og entreprenør på 1+1+1 år i tillegg til byggherrens ensidige opsjon på 1 år.

Mesta med tre elektrokontrakter i Øst-Norge

Tildelingskriteriene for veglyskontrakten i Stor-Oslo var laveste pris, men med kvalifikasjonskrav både på egnethet, HMS og kompetansekrav. Mesta as tilfredsstilte alle disse kravene i tillegg til laveste pris. De var i konkurranse med Arkel Romerike AS, Otera Traftec AS og Set Elektro AS.

I tillegg til veglyskontrakten i Stor-Oslo, har Mesta as fra før to andre elektrokontrakter for Statens vegvesen i Øst-Norge: Veglyskontrakt i gamle Oppland fylke, og elektro- og automasjonskontrakt i Oslo, Asker og Bærum, som i hovedsak gjelder tunnelinstallasjoner.

Nøkkelord

Kontakter

Petter Østli Skorem
Prosjektkoordinator elektro
Statens vegvesen Drift og vedlikehold
Telefon: 926 51 803
E-post: petter.skorem@vegvesen.no

Bilder

Flere titalls tusen lyspærer inngår i veglyskontrakten i Oslo-området. Mesta as skal sørge for at de lyser, som her på E6 på Furuset. (Foto: Karl Johansen, Statens vegvesen)
Flere titalls tusen lyspærer inngår i veglyskontrakten i Oslo-området. Mesta as skal sørge for at de lyser, som her på E6 på Furuset. (Foto: Karl Johansen, Statens vegvesen)
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg saker fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom