Samferdselsdepartementet

Mer vedlikehold for pengene på jernbanen

Del

Bane NOR skal konkurranseutsette arbeidet med drift og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen fra 2021. For å legge til rette for åpen og rettferdig konkurranse om disse tjenestene, skilles selskapet Spordrift AS ut fra Bane NOR SF, til Samferdselsdepartementet fra 1. januar 2021.

Foto: Olav Heggø
Foto: Olav Heggø

- Med overføringen av eierskapet til Spordrift fra Bane NOR til Samferdselsdepartementet sørger staten for at arbeidet med drift og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen kan konkurranseutsettes gradvis, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Omfanget av avtalen om drift og vedlikehold som Spordrift har med Bane NOR, vil reduseres etter hvert som disse tjenestene konkurranseutsettes.

- Regjeringen forventer at konkurransen i markedet for drift og vedlikehold gradvis vil øke. Staten vil som eier bidra til at Spordrift er en konkurransedyktig aktør i dette markedet, sier samferdselsministeren.

Bedre vedlikehold og mer effektiv bruk av fellesskapets midler
Innføringen av konkurranse om drifts- og vedlikeholdsoppgaver er en del av regjeringens jernbanereform.

- Målet er at konkurranse, som gjør at tilbyderne må tenke nytt og kreativt, skal gi mer drift og vedlikehold for pengene. Dette skal bidra til å redusere tallet på forsinkelser og innstillinger i togtrafikken, sier samferdselsministeren.   

Om Spordrift AS
Spordrift AS ble etablert 1. juli 2019 i forbindelse med at Bane NOR SF skal legge til rette for konkurranseutsetting av drift og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen. Spordrift AS er Norges største aktør innen drift og vedlikehold på jernbanen, med om lag 1 200 ansatte.

For flere opplysninger - se:

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Olav Heggø
Foto: Olav Heggø
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Bompengeinnkrevingen for Ryfast starter opp 1. februar21.1.2021 15:17:28 CETPressemelding

- Ryfast-prosjektet var Norges største veiprosjekt og har sørget for at trafikken gjennom Stavanger går bedre. Det er også fastlandsforbindelsen til Ryfylke. En av forutsetningene, i likhet med alle andre bompengeprosjekter, var at det skulle være bompenger fra starten av. Statens vegvesen har jobbet iherdig sammen med den nye entreprenøren for å få ferdigstilt alt som må på plass. Det er viktig for prosjektet at innbetalingen starter nå, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Samferdselsministeren skal kåre den beste trafikksikkerhetskommunen i 202118.1.2021 11:00:00 CETPressemelding

– Det norske trafikksikkerhetsarbeidet er tuftet på samarbeid, og vi har alle et ansvar for å gjøre trafikksikkerheten på veiene bedre og for å hindre den neste ulykken. Kommunene har en viktig rolle i dette arbeidet, og jeg ønsker å berømme kommuner som utmerker seg positivt, og løfte dem frem som gode forbilder til inspirasjon for andre, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom