Bane NOR

Mer jernbane for pengene i Drammen

Del
Det store Bane NOR-prosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen har nedjustert prognosen for hvor mye utbyggingen vil koste. - Vi må få så mye effekt som mulig ut av hver eneste jernbanekrone, sier prosjektsjef Hanne Stormo.
Slik blir nye Drammen stasjon etter ombyggingen, mer moderne og med bedre atkomst fra den nye Bybrua.
Slik blir nye Drammen stasjon etter ombyggingen, mer moderne og med bedre atkomst fra den nye Bybrua.

Bane NOR skal bygge nytt dobbeltspor mellom Drammen og Skoger, som et sentralt ledd i arbeidet med å etablere sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg, og dermed legge til rette for flere avganger på Vestfoldbanen. Prosjektet i Drammen er omfattende, med 7 km tunnel under Strømsåsen. Deler av tunnelen er teknisk komplisert, med etablering av løsmassetunnel og kulvert.

- Det er et komplisert prosjekt på mange måter, forteller prosjektsjef i Bane NOR, Hanne Anette Stormo.
- Det gjelder ikke bare det at vi skal jobbe i en by, der mange naboer og reisende vil bli berørt, men også den tekniske gjennomføringen.

Rekkefølge, hensetting og signal

Prosjektet skal bygge om både Drammen stasjon og Gulskogen stasjon, og bygge nye spor mellom stasjonene. Det ble opprinnelig planlagt å begynne med Gulskogen stasjon, og ta Drammen stasjon til sist. Dette har prosjektet gått bort fra.

- For å være sikre på at vi gjennomfører de krevende anleggsperiodene på best mulig måte, med særlig fokus på utnyttelse av togfrie perioder, har vi gjennomført en optimaliseringsprosess, sier Stormo.
- Det betyr at vi har lett etter løsninger som kan gi oss gevinster i både tid og penger, uten at det går utover kvalitet og sikkerhet. Jeg er glad for å kunne si at vi har funnet løsninger som gir besparelser på 500 millioner kroner, og som samtidig legger til rette for at dobbeltsporet og Drammen stasjon kan åpne i 2024.

Bane NOR bygger om Drammen stasjon og dobbeltsporet til Vestfold først, og deretter Gulskogen stasjon. Det skal etableres en midlertidig togparkering (hensetting) ved Nybyen, ikke langt fra Drammen stasjon. Det betyr igjen at det ikke blir nødvendig å vende tog ved Gulskogen, noe som er en stor fordel for prosjektet, sier Hanne Stormo.

- Den store gevinsten skjer ved at vi ikke trenger å etablere et nytt midlertidig signalanlegg i anleggsperioden, slik vi tidligere hadde forutsatt, men kan bruke det anlegget som allerede finnes.

Store summer

Bane NOR arbeider med å etablere det moderne signalsystemet ERTMS som standard på jernbanen. Det betyr at et nytt signalanlegg måtte ha vært midlertidig, siden den oppgraderte Vestfoldbanen skal bruke ERTMS, og ville ha medført ekstrakostnader på rundt 500 millioner kroner.

- Det er snakk om virkelig store summer når vi bygger jernbane. Vi i Drammen leter etter smarte løsninger og kostnadsbesparelser hele tiden, og det ser vi effekten av nå. Jeg er stolt av kollegene mine, som gjør det de kan for å bygge mer jernbane for pengene, sier Hanne Stormo.

InterCity-prosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen skal bygge nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen fra Drammen stasjon til Skoger, der det nye sporet kobler seg på eksisterende dobbeltspor. Sammen med etableringen av nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker i Vestfold innebærer det at det blir dobbeltspor hele veien fra Oslo til Tønsberg når prosjektene står ferdige, etter planen i 2024.

Nøkkelord

Kontakter

Prosjektsjef Hanne Anette Stormo
Epost: stohan@banenor.no
Telefon: 913 25 084

Bilder

Slik blir nye Drammen stasjon etter ombyggingen, mer moderne og med bedre atkomst fra den nye Bybrua.
Slik blir nye Drammen stasjon etter ombyggingen, mer moderne og med bedre atkomst fra den nye Bybrua.
Last ned bilde
Prosjektsjef i Bane NOR Hanne Anette Stormo
Prosjektsjef i Bane NOR Hanne Anette Stormo
Last ned bilde

Lenker

Om Bane NOR

Bane NOR
Bane NOR
Schweigaards gate 33
0191 Oslo

22 45 50 00https://www.banenor.no

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Følg pressemeldinger fra Bane NOR

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Bane NOR

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom