Samferdselsdepartementet

Mer gods over på sjø til utlandet

Del

Kystverket har i dag gitt tilsagn om tilskudd til to selskaper som driver med sjøtransport til utlandet. - Jeg er glad for at det fortsatt er stor interesse for insentivordningen og at tilskudd fra ordningen kan bidra til at nye og spennende sjøtransporttilbud etableres, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

NCL og Sea-Cargo Skips AS får tilsagn om tilskudd. - Målet vårt er at de nye sjøtransporttilbudene skal være levedyktige etter støtteperioden og dermed gi næringslivet langs kysten et enda bedre transporttilbud, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Kjell Brataas/SD
NCL og Sea-Cargo Skips AS får tilsagn om tilskudd. - Målet vårt er at de nye sjøtransporttilbudene skal være levedyktige etter støtteperioden og dermed gi næringslivet langs kysten et enda bedre transporttilbud, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Kjell Brataas/SD

NCL får tilsagn om tilskudd på 24,8 millioner kroner. Selskapet frakter fersk fisk og skal opprette en ny rute mellom Stord og London og legge om to ruter til Rotterdam og Hamburg.

Sea-Cargo Skips AS får tilsagn om tilskudd på 25,3 millioner kroner. De skal etablere en ny rute mellom Vestlandet og Swinoujscie i Polen.

- Tilskuddet er en starthjelp som reduserer risikoen ved nyetablering. Målet vårt er at de nye sjøtransporttilbudene skal være levedyktige etter støtteperioden og dermed gi næringslivet langs kysten et enda bedre transporttilbud. I tillegg er det jo slik at sjøtransporten er den transportformen som gir lavest skadekostnader for samfunnet i form av blant annet ulykker, kø og klimagassutslipp, sier Hareide.

Tilskuddsordningen for godsoverføring fra vei til sjø (insentivordningen) ble etablert i 2017. Insentivordningen skal bidra til å etablere nye, samfunnsøkonomisk lønnsomme sjøtransporttilbud som ikke ville blitt etablert uten støtte. Det er en forutsetning for å få tilskudd at det nye tilbudet har en nytteeffekt for samfunnet i form av reduserte klimagassutslipp og andre skadekostnader ved at godset flyttes fra vei til sjø.

I revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble bevilgningen økt med 25 millioner kroner, til totalt 75 millioner kroner. Regjeringen har foreslått å bevilge 31,6 millioner kroner i statsbudsjettet for 2021.

Se pressemelding fra Kystverket.

Bilder

NCL og Sea-Cargo Skips AS får tilsagn om tilskudd. - Målet vårt er at de nye sjøtransporttilbudene skal være levedyktige etter støtteperioden og dermed gi næringslivet langs kysten et enda bedre transporttilbud, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Kjell Brataas/SD
NCL og Sea-Cargo Skips AS får tilsagn om tilskudd. - Målet vårt er at de nye sjøtransporttilbudene skal være levedyktige etter støtteperioden og dermed gi næringslivet langs kysten et enda bedre transporttilbud, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Kjell Brataas/SD
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Nå kan elektriske rullestoler få kjøre i 15 km/t30.10.2020 11:45:00 CETPressemelding

– Mange rullestolbrukere har ønsket seg en høyere fartsgrense for elektriske rullestoler. Det legger regjeringen nå til rette for, og øker maksimalfarten fra 10 til 15 km/t. Samtidig må vi sørge for at dette ikke går ut over trafikksikkerheten for andre trafikanter. Derfor innfører vi en særskilt aktsomhetsplikt for de som kjører rullestol på gangvei, fortau og i gangfelt, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Presseinvitasjon: E18 Vestkorridoren - markering av anleggsstart 3. november28.10.2020 13:00:00 CETPressemelding

Priv. til red.: Tirsdag gir samferdselsminister Hareide og finansminister Sanner startsignal for anleggsarbeidet på E18 Lysaker–Ramstadsletta. – Innbyggerne i Asker og Bærum har ventet lenge på ny E18 vest for Oslo. Nå setter vi endelig gravemaskinene i arbeid. Vi legger trafikken under jorda, får nødvendig byutvikling, bedre kollektivtrafikk og får flere til å velge sykkelen, sier samferdselsministeren.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom