Samferdselsdepartementet

Mer effektiv håndheving av vegtrafikkreglene

Del

- Nå får vi mer effektiv håndheving av vegtrafikkreglene. Dette er avgjørende for å ivareta trafikksikkerheten, like konkurransevilkår i transportbransjen og arbeidstakernes arbeidsvilkår. Regjeringen ønsker økt bruk av overtredelsesgebyr og at Statens vegvesen kan ilegge gebyr på stedet i større grad enn i dag. Vi mener dette vil føre til at flere etterlever regelverket, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I dag ble en ny forskrift om overtredelsesgebyr vedtatt. De overtredelsene som allerede avgjøres med gebyr er videreført i den nye forskriften, men det er også innført gebyr for flere overtredelser enn tidligere. Det gjelder særlig overtredelser av kjøre- og hviletidsreglene, men også enkelte andre overtredelser hvor gebyr anses egnet. Overtredelsesgebyrene skal kunne ilegges av Statens vegvesen og politiet.

– Mange av de overtredelsene som skjer i trafikken avdekkes av kontrollører i Statens vegvesen. Slik det fungerer i dag må flere av disse overtredelsene anmeldes til politiet for videre oppfølging. Det er ressurskrevende både for Statens vegvesen og for politiet. Vi ønsker derfor en mer effektiv håndheving, hvor Statens vegvesen skal kunne ilegge et gebyr på stedet i flere saker enn i dag, hvor det ikke er nødvendig med politiets etterforskningskompetanse, sier Hareide.

Foretak i større grad ansvarlig

I den nye forskriften er det også foreslått å holde eier av kjøretøyet, typisk transportforetaket, ansvarlig i større grad enn tidligere. For enkelte overtredelser vil foretaket være ansvarlig på lik linje med føreren, og ved overtredelser av kjøre- og hviletidsreglene vil foretaket ilegges et eget overtredelsesgebyr.

– Ansvarsreglene vil bidra til å gjøre foretaket bevisst sitt ansvar for å sikre at reglene overholdes. Dette er også et viktig grep for å sikre at overtredelsesgebyret faktisk betales. Når foretaket er holdt ansvarlig for overtredelsesgebyret, kan nemlig kjøretøyet holdes tilbake hvis det er nødvendig for å sikre betaling. Det er særlig inndriving av bøter og gebyrer på tvers av landegrensene som kan være utfordrende uten denne muligheten, sier Hareide.

De nye reglene vil kunne tre i kraft 1. september 2021. Dette henger sammen med systemendringer som Statens vegvesen må gjøre i sitt kontrollverktøy, men vil også gi alle som berøres av endringene tid til å innrette seg.

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Det skal bli enklere å velge miljøvennlige kjøretøy i godstransporten14.4.2021 06:00:00 CEST | Pressemelding

– Vi ønsker å legge til rette for mer bruk av miljøvennlige kjøretøy, også i godstransporten. Kjøretøy med alternative drivstoff er ofte betydelig tyngre enn fossildrevne kjøretøy, noe som gir en uheldig konkurranseulempe når det gjelder kjøre- og hviletidsreglene som slår inn ved 3,5 tonn. Derfor vil vi nå gjøre et unntak for kjøretøy med alternative drivstoff med tillatt totalvekt opptil 4,25 tonn i dette regelverket, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Kristiansand får 113 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:18:57 CEST | Pressemelding

Kristiansand får nå utbetalt 92,8 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Buskerudbyen får nær 106 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:15:59 CEST | Pressemelding

– Buskerudbyen får nå utbetalt 85,11 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Tromsø får 87,6 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettprise13.4.2021 12:12:21 CEST | Pressemelding

– Tromsø får nå utbetalt 67 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Nedre Glomma får 77 millioner kroner i belønningsmidler og tilskudd til reduserte billettpriser13.4.2021 12:10:09 CEST | Pressemelding

– Nedre Glomma får nå utbetalt 56,7 millioner kroner i belønningsmidler og 20,62 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Dette vil bidra til grønnere bymiljø med mindre kø, støv og støy og enklere reisehverdager. Både i små og store byområder er dette viktig for trivsel, helse og framkommelighet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom