Kilden kjønnsforskning.no

Menn i barnehager er mer fysisk aktive med barna

Del
Barnehageansatte både ønsker og mener selv de behandler gutter og jenter likt. Men forskningen viser noe annet.
I min studie fant jeg at mennene var mer fysiske i leken med barna og satte oftere i gang herjeleker, som for eksempel lekeslossing og bryting, forteller Bente Gurine Kvitvær Nordmo ved Universitetet i Stavanger. Illustrasjonsfoto: iStockphoto (NB: Bildt kan kun brukes ved særlig tillatelse).
I min studie fant jeg at mennene var mer fysiske i leken med barna og satte oftere i gang herjeleker, som for eksempel lekeslossing og bryting, forteller Bente Gurine Kvitvær Nordmo ved Universitetet i Stavanger. Illustrasjonsfoto: iStockphoto (NB: Bildt kan kun brukes ved særlig tillatelse).

Skrevet av: Susanne Dietrichson/Kilden kjønnsforskning.no

Bare ti prosent av ansatte i norske barnehager er menn. Tidligere forskning har vist at ansatte i barnehager behandler gutter og jenter ulikt. En ny studie tyder på at mannlige ansatte oppmuntrer barna til mer fysisk aktivitet ute, og de kvinnelige til roligere leker. Men gjelder det både for gutter og jenter? Og vil flere mannlige ansatte automatisk føre til at gutter og jenter behandles mer likestilt i barnehagen?

– Jeg har sett på hvordan mannlige og kvinnelige ansatte stimulerer jenter og gutter til fysisk aktivitet i barnehagens uteområde, forteller Bente Gurine Kvitvær Nordmo.

Nordmo er førsteamanuensis og stipendiat ved Universitetet i Stavanger og artikkelen inngår i hennes doktoravhandling med samme tema.

Viktig med fysisk lek i barnehagen

Nordmo har ikke funnet andre studier som har sett spesifikt på hvordan menn og kvinner i barnehager leker med jentene og guttene ute.

– Det er forsket mye på kjønnsforskjeller i aktivitetsnivået hos barn i barnehage- og skolealder som viser at gutter i snitt er mer aktive enn jenter, forteller Nordmo.

– Men jeg har ikke funnet noen annen forskning som har sett på hvordan barnehagepedagogen sitt kjønn kan spille inn på aktivitetene de igangsetter med jentene og guttene i barnehagens uteområde.

Nordmo gjorde feltarbeidet i en vanlig norsk barnehage som følger retningslinjene i rammeplanen fra Barne- og familiedepartementet. I tillegg var det et kriterium at det jobbet mannlig ansatte i barnehagen.

– Barnehagen hadde to avdelinger, én med to mannlige og tre kvinnelige ansatte, og én med fem kvinner, forteller hun.

– Til sammen gikk det femti barn i barnehagen, 28 jenter og 22 gutter, som jeg observerte to–tre timer hver dag i to uker. Målet var å få et innblikk i hverdagen i barnehagen, og gå inn med et mest mulig åpent blikk.

Mer spontane i leken

Et av Nordmos hovedfunn er at de mannlige ansatte var mer spontane i leken.

– Jeg så at mennene var mer fysiske i leken med barna og at de oftere satte i gang herjeleker, som for eksempel lekeslossing og bryting, forteller hun.

– Dette tiltrakk særlig guttene i barnehagen, men også jentene ble inkludert i slike leker.

Nordmo fant også at mennene i barnehagen behandlet gutter og jenter forskjellig i leken.

– Jeg så at de mannlige ansatte var litt mer forsiktige med jentene når de lekte herjeleker enn de var med guttene, sier hun.

De kvinnelige ansatte derimot, satte oftere i gang regelstyrt lek og øvelsesleker med barna, ifølge Nordmo.

– Kvinnene tok oftere med inneleker ut, som radio, tepper og duplo, eller tegnesaker. Det er jo egentlig det motsatte av fysisk aktivitet, forteller hun.

– Disse aktivitetene tiltrakk mest jenter, men også noen gutter. Spørsmålet er om dette bidrar til å bremse fysisk aktivitet blant jentene.

Les hele artikkelen i Kildens nyhetsmagasin.

Nøkkelord

Kontakter

Bente Gurine Kvitvær Nordmo
Tlf. 51833117
bente.g.nordmo@uis.no

Bilder

I min studie fant jeg at mennene var mer fysiske i leken med barna og satte oftere i gang herjeleker, som for eksempel lekeslossing og bryting, forteller Bente Gurine Kvitvær Nordmo ved Universitetet i Stavanger. Illustrasjonsfoto: iStockphoto (NB: Bildt kan kun brukes ved særlig tillatelse).
I min studie fant jeg at mennene var mer fysiske i leken med barna og satte oftere i gang herjeleker, som for eksempel lekeslossing og bryting, forteller Bente Gurine Kvitvær Nordmo ved Universitetet i Stavanger. Illustrasjonsfoto: iStockphoto (NB: Bildt kan kun brukes ved særlig tillatelse).
Last ned bilde

Lenker

Om Kilden kjønnsforskning.no

Kilden kjønnsforskning.no
Kilden kjønnsforskning.no
Drammensveien 288
0283 Oslo

http://kjonnsforskning.no/nb

Kjønnsforskere studerer hvilke konsekvenser kjønnsforskjeller har for fordeling av ressurser, makt og muligheter, og hvordan ideer om kjønn formes og kommer til uttrykk i kulturen og samfunnet omkring oss.

Kunnskapssenteret Kilden kjønnsforskning.no har et nasjonalt ansvar for å fremme kjønnsforskning, og kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning og innovasjon gjennom å formidle og sammenstille forskning. For mer informasjon se kjønnsforskning.no.

Følg pressemeldinger fra Kilden kjønnsforskning.no

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kilden kjønnsforskning.no på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kilden kjønnsforskning.no

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom