Samferdselsdepartementet

Meir statlege midlar til Rogfast

Del

- E39 Rogfast er eit av Noregs største samferdselsprosjekt. Det bind saman Stavanger-området med Haugalandet, gir ein større bu- og arbeidsmarknadsregion og reduserer reisetida mellom Stavanger og Bergen kraftig. Etter store kostnadsaukar i prosjektet, gir vi no meir pengar og aukar den statlege delfinansieringa i prosjektet til 40 prosent, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

- Rogfast vert dyrare, og derfor bidreg vi med meir pengar. Saman med å auke den statlege delen i prosjektet, sørgjer vi for at staten tar dei ekstra kostnadane, seier Hareide. Illustrasjonsfoto: Norconsult/Statens vegvesen
- Rogfast vert dyrare, og derfor bidreg vi med meir pengar. Saman med å auke den statlege delen i prosjektet, sørgjer vi for at staten tar dei ekstra kostnadane, seier Hareide. Illustrasjonsfoto: Norconsult/Statens vegvesen

Samferdselsdepartementet har i dag framlegg i statsråd om endringar i Rogfast-prosjektet. I det tidlegare vedtekne prosjektet er den statlege delen av finansieringa på 21,4 prosent. I dette framlegget foreslår regjeringa å auke delen til 40 prosent.

Tilbodet på den første store utlyste kontrakten var høgare enn venta, og kostnadane ville blitt høgare enn kostnadsramma. Da valde Statens vegvesen som byggherre å avlyse kontrakten. Dei har i tida etter avlysinga jobba med å gjere prosjektet billigare, og har kome med ei rekke kutt. Ein ekstern kvalitetssikrar har gått gjennom prosjektet.

- Statens vegvesen som byggherre gjorde rett i å avlyse konkurransen. Vi må få kontroll på kostnadane i Rogfast, som i alle andre vegprosjekt i Noreg. Eg er godt nøgd med Statens vegvesen sin gjennomgang av prosjektet. Rogfast blir likevel dyrare, og derfor bidreg vi med meir pengar. I tillegg til å auke den statlege delen i prosjektet, syter vi for at staten tar dei ekstra kostnadane, seier Hareide.

Samferdselsdepartementet føreslår ei ny kostnadsramme på 24,8 milliardar kroner. Den var tidlegare på 20,8 milliardar kroner. Sjølv med dei auka kostnadane i prosjektet, er Rogfast eit samfunnsøkonomisk lønsamt prosjekt.

- Rogfast blir verdas lengste og djupaste undersjøiske vegtunnel. Det skulle nesten berre mangle at den er å finne i Noreg. Samstundes er det kva tunnelen løyser som er det viktigaste. Folk og varer kjem raskare fram. Folk kan enklare bu der dei ønskjer. Da tek vi vare på næringslivet vårt og distrikta våre, seier Hareide. 

Bompengeinnkrevjinga i Ryfast forsinka

I framlegget er det òg små endringar i prosjektet rv. 13 Ryfast. Prosjektet opna i april 2020, men grunna utfordringar for entreprenøren, er ikkje utstyret for bompengeinnkrevjinga installert.

Statens vegvesen har heva kontrakten med entreprenøren. Innføringa av bompengar blir derfor utsett. Statens vegvesen jobbar med å få på plass innkrevjinga. Målet er at innkrevjinga kan starte i februar 2021, men det er usikkert om det kan vere på plass så fort.

- Det er uheldig at bompengeinnkrevjinga ikkje har starta opp ennå. Derfor er eg glad for at Statens vegvesen no jobbar raskt for å få plass dette, seier samferdselsministeren.

Utgiftene bompengeselskapet har fått grunna utsetjinga, skal dekkast av staten. Samferdselsdepartementet kjem tilbake til Stortinget med oversikten over kor mykje pengar det er snakk om.

For meir informasjon, sjå:

Nøkkelord

Bilder

- Rogfast vert dyrare, og derfor bidreg vi med meir pengar. Saman med å auke den statlege delen i prosjektet, sørgjer vi for at staten tar dei ekstra kostnadane, seier Hareide. Illustrasjonsfoto: Norconsult/Statens vegvesen
- Rogfast vert dyrare, og derfor bidreg vi med meir pengar. Saman med å auke den statlege delen i prosjektet, sørgjer vi for at staten tar dei ekstra kostnadane, seier Hareide. Illustrasjonsfoto: Norconsult/Statens vegvesen
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for postvirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samferdselsdepartementet

Avtaler signert: Nye Veier AS overtar Ringeriksbanen og ny E161.7.2021 15:05:00 CEST | Pressemelding

– Ringeriksbanen og ny E16 vil realisere en helt ny reisehverdag for folk og næringsliv i regionen. Raskere reiser, mindre kø, bedre togtilbud og økt transportsikkerhet vil utvide bo- og arbeidsmarkedene og styrke næringslivet. Nye Veier har de siste årene vist at det går an å bygge veier både raskere og rimeligere enn før. Når selskapet i dag har signert avtaler om å overta ansvaret for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, er det god grunn til å tro at selskapet også kan oppnå slike positive effekter innen jernbanebygging, sier statsminister Erna Solberg.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom