Medietilsynet

Medietilsynet utbetaler støtte tidligere enn planlagt

Del

Medietilsynet framskynder støtteutbetalinger og betaler ut mer støtte på et tidligere tidspunkt enn vanlig som følge av Korona-krisen. – Vi har stor forståelse for at mange medier nå står i en krevende situasjon, og vi gjør det vi kan for å bistå, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

– Vi gjør en del grep med våre støtteordninger som vi håper kan være til hjelp for mediene i en krevende situasjon, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Foto Medietilsynet
– Vi gjør en del grep med våre støtteordninger som vi håper kan være til hjelp for mediene i en krevende situasjon, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Foto Medietilsynet

Medietilsynet har de siste dagene fått henvendelser både fra bransjeorganisasjoner og medier som er bekymret for situasjonen, både på grunn av reduserte annonseinntekter og sårbarhet i egen bemanning.

– Vi ser at særlig de minste mediene, som fra før har små ressurser og en krevende driftsøkonomi, raskt kan få problemer. Vi gjør derfor en del grep med våre støtteordninger som vi håper kan være til hjelp i en krevende situasjon, sier Velsand.

Medietilsynet betaler ut forskudd på støtte tidligere enn vanlig

De avisene som mottar produksjonstilskudd og tilskudd til samiske aviser, får vanligvis andre forskudd i april. Dette forskuddet blir nå i stedet utbetalt allerede denne uken.
– Tredje forskudd kommer vanligvis i juli, men vi vil i løpet av kort tid vurdere om også dette forskuddet skal framskyndes, sier Velsand.

Noen av de minste avisene har varslet at de kan få problemer med å få ut tilstrekkelig antall papirutgaver til å kvalifisere til å motta produksjonstilskudd neste år.
– I samarbeid med Kulturdepartementet tar Medietilsynet sikte på å utarbeide en midlertidig forskrift, som kan åpne for dispensasjon fra dette kravet med bakgrunn i Korona-situasjonen, sier Velsand.

Lokalkringkastere får utbetalt mer tilskudd i første utbetaling

Medietilsynet ønsker også å hjelpe lokalkringkasterne. Aktørene som får midler gjennom ordningen for lokale lyd- og bildemedier får første utbetaling neste uke. Normalt utbetales støtten i to like store rater.

– Slik situasjonen er nå, kommer vi til å øke den første utbetalingen fra 50 prosent til 75 prosent av støttebeløpet, sier Velsand.

Fristen for å søke produksjonstilskudd er 3. april

Medietilsynet vil også vise fleksibilitet når det gjelder frister for søknader og rapportering den nærmeste tiden.

– Dersom noen medier har problemer med å overholde frister for søknader eller rapportering til Medietilsynet på grunn av Korona-situasjonen, vil vi så langt som mulig imøtekomme behov for utsettelse. Kontakt i så fall Medietilsynet så tidlig som mulig før opprinnelig frist for å avtale utsettelse, sier Velsand.

Medietilsynet minner om fristen for å søke produksjonstilskudd for 2020, som er 3. april.
Les mer om støtteordningen og søk produksjonstilskudd her

Endelig vedtak om hvem som får støtte blir fattet av Medietilsynet i oktober/november.

Medietilsynet kommer til å følge situasjonen tett framover, og vil i samarbeid med Kulturdepartementet løpende vurdere behovet og mulighetene for ytterligere tiltak.  

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

– Vi gjør en del grep med våre støtteordninger som vi håper kan være til hjelp for mediene i en krevende situasjon, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Foto Medietilsynet
– Vi gjør en del grep med våre støtteordninger som vi håper kan være til hjelp for mediene i en krevende situasjon, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom