Medietilsynet

Medietilsynet skal vurdere om TV 2 innfrir krav i sitt andre år som allmennkringkaster

Del

Medietilsynet går nå i gang med å undersøke om TV 2 innfridde kravene i avtalen om kommersiell allmennkringkasting i 2020. – Vår vurdering offentliggjøres i juni, sammen med vurderingene av om NRK oppfyller sine forpliktelser, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Her «mottar» direktør Mari Velsand i Medietilsynet årets rapport fra TV 2-sjef Olav T. Sandnes. Skjermdump: Teams-møte mellom Medietilsynet og TV 2
Her «mottar» direktør Mari Velsand i Medietilsynet årets rapport fra TV 2-sjef Olav T. Sandnes. Skjermdump: Teams-møte mellom Medietilsynet og TV 2

Avtalen mellom TV 2 og staten skal blant annet bidra til å styrke mediemangfoldet i Norge. Et annet mål med den femårige avtalen er å sikre at NRK har en konkurrent, og at det produseres riksdekkende nyhetssendinger utenfor Oslo.

Medietilsynet vurderer årlig om TV 2 overholder sine forpliktelser i avtalen, og dette ble gjort for første gang i fjor. TV 2 leverte et solid allmennkringkastingstilbud i 2019, men brøt to av kravene: Kanalen hadde ikke majoriteten av de redaksjonelle medarbeiderne ved hovedredaksjonen i Bergen gjennom hele 2019 og sendte ikke nok innhold om religion og livssyn. Bruddet på lokaliseringskravet reduserte kompensasjonen med 5,8 millioner kroner.

TV 2 har nå overlevert sin rapport fra 2020. Den endelige kompensasjonen for 2020 fastsettes etter Medietilsynet har vurdert om kravene ble oppfylt i fjor, sier Velsand.

TV 2; Oppdraget som allmennkringkaster var spesielt viktig i 2020

– Oppdraget som allmennkringkaster var i 2020 kanskje viktigere enn noen gang i TV 2s snart 30 år lange historie. Våre folk har virkelig stått på for å dekke alle de store nyhetssakene og drive kritisk journalistikk for å svare på informasjonsbehovet i befolkningen, men også sørget for viktige lyspunkter og pusterom i hverdagen, sier Olav T. Sandnes, sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2.

TV 2 får årlig dekket inntil 135 millioner kroner i kostnader

Avtalen om kommersiell allmennkringkasting innebærer at TV 2 får dekket nettokostnader på inntil 135 millioner kroner årlig i fem år for å levere blant annet daglige nyhetssendinger, norskspråklige barneprogram og norsk film og tv-drama. Avtalen trådte i kraft 1. januar 2019, og varer frem til 31. desember 2023.

Medietilsynets ansvar er å årlig vurdere om TV 2 overholder sine forpliktelser i avtalen. – Vi skal både undersøke om innholdskravene er oppfylt og sikre at kompensasjonen ikke overstiger nettokostnadene for å levere allmennkringkastingsinnholdet. TV 2 kan ikke benytte den offentlige støtten til å finansiere den øvrige virksomheten, sier Velsand.

Les mer om TV 2-avtalen her

Medietilsynet fører også tilsyn med NRK

Medietilsynet har også ansvar for å påse at den offentlige allmennkringkasteren NRK fyller de kravene som stilles. I fjor viste tilsynet at NRK fortsatt hadde for lite nynorsk på nett, men at allmennkringkasteren oppfylte alle de andre kravene.

Resultatet fra Medietilsynets tilsyn med om NRK oppfylte sine forpliktelser som allmennkringkaster i 2020, offentliggjøres også i juni. Medietilsynet samler resultatene fra tilsyn med TV 2s og NRKs virksomhet i 2020 i en felles rapport.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Her «mottar» direktør Mari Velsand i Medietilsynet årets rapport fra TV 2-sjef Olav T. Sandnes. Skjermdump: Teams-møte mellom Medietilsynet og TV 2
Her «mottar» direktør Mari Velsand i Medietilsynet årets rapport fra TV 2-sjef Olav T. Sandnes. Skjermdump: Teams-møte mellom Medietilsynet og TV 2
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

Fylte ikke kravene til innhold, men kan likevel få tilskudd: Medieklagenemnda ber Medietilsynet vurdere om Nett.no skal få dispensasjon16.4.2021 10:24:18 CEST | Pressemelding

Medieklagenemnda er enig med Medietilsynet i at Nett.no ikke oppfylte kravene som stilles til innhold for å få produksjonstilskudd i 2019, men har likevel bedt Medietilsynet vurdere om publikasjonen skal få dispensasjon fra reglene. – Vi er fornøyd med at klagenemnda støtter våre innholdsvurderinger. Nå skal vi gjøre en ny vurdering av om det er grunnlag for dispensasjon, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Medieklagenemnda forkaster klagen på Medietilsynets vedtak: Dagbladet Pluss får ikke mediestøtte22.3.2021 11:31:06 CET | Pressemelding

Dagbladet Pluss fikk ikke medhold i klagen på Medietilsynets avslag på søknaden om produksjonstilskudd i 2019. Det er klart etter at Medieklagenemnda nå har behandlet saken. – Medietilsynets vurdering var at Dagbladet Pluss ikke fylte alle vilkårene for støtte. Klagenemnda fastholder altså vår avgjørelse om å avslå søknaden, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Noregs første stortingsmelding om barne- og ungdomskultur: Medietilsynet er positiv til at det digitale livet til barna blir anerkjent i kulturmelding19.3.2021 16:34:21 CET | Pressemelding

I den ferske kulturmeldinga slår regjeringa fast at barn har rett til informasjon, til å bli høyrde og kunne ytre seg, til å leike og utfalde seg gjennom kunst og kultur, til å ha eit privatliv og til å vere beskytta. – Medietilsynet skal bidra til gjennom å utarbeide ein strategi for ein trygg digital oppvekst og iverksette tiltak for å styrke barn og unges kritiske medieforståing tilpassa den digitale mediekvardagen, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Medietilsynet har fordelt 21 millionar kroner: Nesten halvparten av årets innovasjonsstøtte går til små, lokale medium18.3.2021 10:26:08 CET | Pressemelding

Små, lokale nyheits- og aktualitetsmedium får vel 40 prosent av potten når Medietilsynet har fordelt årets innovasjonsstøtte på 21 millionar kroner. – Støtta skal særleg fremme redaksjonell, innhaldsretta innovasjon og utvikling i små, lokale nyheits- og aktualitetsmedium, og det har vi tatt omsyn til i tildelinga, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom