Medietilsynet

Medietilsynet skal utrede fremtiden for lokalradio på FM

Del

Medietilsynet har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å kartlegge grunnlaget for en eventuell forlengelse av lokalradioenes konsesjoner på FM etter 2021.

Foto: Medietilsynet
Foto: Medietilsynet

Stortinget har tidligere besluttet at de fleste lokalradioer på FM fikk forlenget sine FM-konsesjoner ut 2021. Dette gjelder ikke større kommersielle lokalradioer i storbyene, som måtte slukke sine FM-sendinger. Dette for å unngå at de lokale kommersielle FM-kanalene i storbyene kom i direkte konkurranse med de riksdekkende kanalene på DAB, noe som ble vurdert å kunne forsinke overgangen til digital lytting.

Siden det var Stortinget som besluttet å forlenge lokalradiokonsesjonene ut 2021, er det også Stortinget som må ta stilling til en eventuell forlengelse.

– Departementet har bedt Medietilsynets utarbeide en rapport som skal benyttes som beslutningsgrunnlag når spørsmålet om eventuell ytterligere forlengelse legges frem for Stortinget. Vi skal blant annet kartlegge økonomi, status for digitalisering, økonomiske og regulatoriske insentiver og hindre for digitalisering i lokalradiobransjen, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet. Medietilsynet skal også vurdere eventuelle vilkår som bør settes dersom det blir aktuelt å forlenge lokalradiokonsesjonene på FM.

Rapporten skal leveres Kulturdepartementet innen 8. mai 2019.

Kulturdepartementets oppdragsbrev om utredning for å kartlegge grunnlaget for å forlenge konsesjonene til lokalradio på FM etter 2022.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Medietilsynet
Foto: Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom