Medietilsynet

Medietilsynet reduserer kompensasjonen til TV 2 med 5,8 millioner etter brudd på lokaliseringskravet

Del

Medietilsynet har nå konkludert med at kompensasjonen til TV 2 for å levere allmennkringkastingsoppdraget på tv reduseres med i overkant av 5,8 millioner kroner for 2019. Årsaken er at TV 2 ikke oppfylte kravet om at majoriteten av de redaksjonelle medarbeiderne skal være i hovedredaksjonen i Bergen gjennom hele fjoråret.

Lokaliseringen av TV 2s redaksjonelle virksomhet utenfor hovedstaden er ett av de viktigste formålene med avtalen mellom TV 2 og staten. Her fra signeringen av avtalen i 2018. Foto Kulturdepartementet
Lokaliseringen av TV 2s redaksjonelle virksomhet utenfor hovedstaden er ett av de viktigste formålene med avtalen mellom TV 2 og staten. Her fra signeringen av avtalen i 2018. Foto Kulturdepartementet

De viktigste mediepolitiske målene med avtalen mellom staten og TV 2 er å opprettholde mediemangfoldet, sikre en reell konkurrent til NRK og at det blir produsert og sendt riksdekkende nyhetssendinger utenfor Oslo.

– Lokaliseringen av TV 2s redaksjonelle virksomhet utenfor hovedstaden er dermed ett av de viktigste formålene med kompensasjonsordningen, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Kompensasjonen blir redusert på grunn av brudd på avtalen i 2019

Avtalen mellom TV 2 og staten innebærer at TV 2 over fem år kan få inntil 135 millioner kroner årlig for å oppfylle kravene til allmennkringkasting som ligger i avtalen. TV 2 har allerede mottatt full kompensasjon på 135 millioner kroner for 2019, men beløpet skal reduseres som følge av bruddet på lokaliseringskravet. Det er fordi TV 2 ikke hadde majoriteten av de redaksjonelle medarbeiderne på plass i hovedredaksjonen fra før 1. august i fjor, noe som betyr at en viktig del av kravet om lokalisering ikke ble oppfylt sju av månedene i det første året med den nye allmennkringkasteravtalen.

– Ved brudd på noen av kravene i allmennkringkastingsoppdraget, skal Medietilsynet redusere kompensasjonen med et beløp som tilsvarer utgiftene TV 2 har spart ved å ikke oppfylle forpliktelsen, sier Velsand. Medietilsynet påpeker at kanalen fra august 2019 og ut året hadde tilstrekkelig antall medarbeidere i Bergen til at lokaliseringskravet var oppfylt.

TV 2 får redusert kompensasjonen for første kvartal neste år med 5,8 millioner

Etter avtalen får TV 2 dekket de faktiske merkostnadene som skyldes kravet om lokalisering utenfor Oslo, som ifølge TV 2 var på cirka 12,5 millioner kroner i 2019. Merkostnadene knyttet til lokaliseringskravet fra 1. januar til 1. august i fjor var på litt i overkant av 5,8 millioner kroner. Det viser en revisorbekreftet rapport fra TV 2.

– Med bakgrunn i disse tallene har Medietilsynet fattet vedtak om at kompensasjonen til TV 2 reduseres med 5,843 millioner kroner. Rent praktisk blir dette gjort ved at TV 2 får avkorting i utbetalingen av kompensasjonen for første kvartal neste år med tilsvarende beløp, sier Velsand.

Les hele vedtaket her

Nærmere om allmennkringkasteravtalen mellom staten og TV 2

Fra 1. januar 2019 har TV 2 hatt en avtale med staten som gir kanalen inntil 135 millioner kroner hvert år i fem år for å dekke nettokostnadene knyttet til å levere allmennkringkastingstjenester.

For å oppfylle allmennkringkastingsoppdraget skal hovedredaksjonen og nyhetsredaksjonen til TV 2 ligge minst hundre kilometer utenfor Oslo. TV 2 har lokalisert sin virksomhet i Bergen, og har forpliktet seg til at majoriteten av TV 2s redaksjonelle medarbeidere skal ha sitt arbeidssted i Bergen.

Oppdraget innebærer at TV 2 skal sende egenproduserte, riksdekkende nyhetsprogram med base i den sentrale nyhetsredaksjonen i Bergen, norskspråklige program for barn og unge og norsk film og tv-drama. I avtalen er det også en rekke andre krav til det samlede programtilbudet til kanalen, men som TV 2 ikke får økonomisk kompensasjon for.

Les mer om avtalen her

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lokaliseringen av TV 2s redaksjonelle virksomhet utenfor hovedstaden er ett av de viktigste formålene med avtalen mellom TV 2 og staten. Her fra signeringen av avtalen i 2018. Foto Kulturdepartementet
Lokaliseringen av TV 2s redaksjonelle virksomhet utenfor hovedstaden er ett av de viktigste formålene med avtalen mellom TV 2 og staten. Her fra signeringen av avtalen i 2018. Foto Kulturdepartementet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

Nye oppdrag for Medietilsynet: NRK-utredning og gjennomgang av mediestøtten15.12.2020 14:00:00 CETPressemelding

Medietilsynet skal neste år utarbeide en ny rapport om NRKs bidrag til mediemangfoldet og hvordan NRKs virksomhet påvirker konkurransesituasjonen i det norske mediemarkedet. Tilsynet skal også gjennomgå de ulike mediestøtteordningene. – Utredningene skal inngå i grunnlaget for Stortingets første behandling av fireårige styringssignaler for NRK og mediestøtten, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom