Medietilsynet

Medietilsynet partner i nytt prosjekt: Forskning på medieinnovasjon gjennom koronakrisen

Del

Forskningsrådet har gitt fem millioner kroner til et prosjekt som skal forske på medieinnovasjon gjennom koronakrisen. Stiftelsen Handelshøyskolen BI står bak prosjektet, og Medietilsynet er med som partner sammen med Institutt for journalistikk og Kantar.

Forskningsprosjektet Medietilsynet er med på skal analysere økonomiske og organisatoriske konsekvenser av covid-19 for mediesektoren. Foto Medietilsynet
Forskningsprosjektet Medietilsynet er med på skal analysere økonomiske og organisatoriske konsekvenser av covid-19 for mediesektoren. Foto Medietilsynet

Prosjektet skal analysere økonomiske og organisatoriske konsekvenser av covid-19 for mediesektoren, med mål om å få ny innsikt særlig i nyhetsmedienes innovasjonsevne i lys av pandemien.

– Dette er viktige og spennende spørsmål, og et prosjekt vi i Medietilsynet er glad for å ha blitt invitert inn i. Det passer godt inn i vårt samfunnsoppdrag, som jo er å bidra til demokrati og ytringsfrihet gjennom å fremme mediemangfold og kritisk medieforståelse, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

43 millioner kroner til ni prosjekter

Forskningsrådet har til sammen bevilget 43 millioner til forskning på koronaens konsekvenser for økonomi og arbeidsliv, fordelt på ni prosjekter.

 – Norge har en åpen økonomi, som er sterkt påvirket av internasjonale forhold. Disse forskningsprosjektene vil gi oss økt kunnskap om de økonomiske effektene av korona, både på kort og lang sikt, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding fra Forskningsrådet.

Også områdedirektør i Forskningsrådet Anne Kjersti Fahlvik mener prosjektene som nå har fått penger kan bidra med verdifull kunnskap.

– Forskningen som vi nå investerer i kan gi oss mer kunnskap om økonomiske og arbeidsmarkedsmessige konsekvenser av krisen. Vi ønsker samspill mellom våre beste økonomifagmiljøer og aktører i nærings- og arbeidsliv for å både systematisk belyse den ekstremt vanskelige situasjonen mange norske aktører står i nå og belyse hvordan vi skal møte lignende situasjoner i fremtiden. Denne typen forskning har vi hatt lite av frem til nå, men den er viktig både i en krise- og omstillingstid for å få godt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming og de disposisjoner som bedriftene selv må ta, sier Fahlvik i pressemeldingen fra Forskningsrådet.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Forskningsprosjektet Medietilsynet er med på skal analysere økonomiske og organisatoriske konsekvenser av covid-19 for mediesektoren. Foto Medietilsynet
Forskningsprosjektet Medietilsynet er med på skal analysere økonomiske og organisatoriske konsekvenser av covid-19 for mediesektoren. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Medietilsynet

Allmennkringkastingsrapporten for 2020: NRK hadde ikke nok nynorsk på nett og radio, men oppfylte de andre kravene17.6.2021 07:00:00 CEST | Pressemelding

NRK oppfylte alle krav i 2020, unntatt kravet om 25 prosent nynorsk på alle plattformer. Det er konklusjonen i Medietilsynets allmennkringkastingsrapport for fjoråret. Tilsynet tar i rapporten til orde for at NRKs ansvar for å gi norske minoriteter et særskilt tilbud og kravene til norsk musikk og musikk- og kulturdekning bør konkretiseres.

Strengere straff for å dele krenkende bilder, film og lydopptak av andre9.6.2021 07:00:00 CEST | Pressemelding

Personer som deler krenkende eller åpenbart private bilder, filmer og lydopptak av andre, kan nå straffes med fengsel i inntil to år. Straffeskjerpelsen er blant de viktigste endringene i straffeloven, som nylig ble vedtatt av Stortinget. – Deling av slikt innhold er en stor påkjenning for den som rammes. Det er derfor bra at straffen skjerpes, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom