Medietilsynet

Medietilsynet partner i nytt prosjekt: Forskning på medieinnovasjon gjennom koronakrisen

Del

Forskningsrådet har gitt fem millioner kroner til et prosjekt som skal forske på medieinnovasjon gjennom koronakrisen. Stiftelsen Handelshøyskolen BI står bak prosjektet, og Medietilsynet er med som partner sammen med Institutt for journalistikk og Kantar.

Forskningsprosjektet Medietilsynet er med på skal analysere økonomiske og organisatoriske konsekvenser av covid-19 for mediesektoren. Foto Medietilsynet
Forskningsprosjektet Medietilsynet er med på skal analysere økonomiske og organisatoriske konsekvenser av covid-19 for mediesektoren. Foto Medietilsynet

Prosjektet skal analysere økonomiske og organisatoriske konsekvenser av covid-19 for mediesektoren, med mål om å få ny innsikt særlig i nyhetsmedienes innovasjonsevne i lys av pandemien.

– Dette er viktige og spennende spørsmål, og et prosjekt vi i Medietilsynet er glad for å ha blitt invitert inn i. Det passer godt inn i vårt samfunnsoppdrag, som jo er å bidra til demokrati og ytringsfrihet gjennom å fremme mediemangfold og kritisk medieforståelse, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

43 millioner kroner til ni prosjekter

Forskningsrådet har til sammen bevilget 43 millioner til forskning på koronaens konsekvenser for økonomi og arbeidsliv, fordelt på ni prosjekter.

 – Norge har en åpen økonomi, som er sterkt påvirket av internasjonale forhold. Disse forskningsprosjektene vil gi oss økt kunnskap om de økonomiske effektene av korona, både på kort og lang sikt, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding fra Forskningsrådet.

Også områdedirektør i Forskningsrådet Anne Kjersti Fahlvik mener prosjektene som nå har fått penger kan bidra med verdifull kunnskap.

– Forskningen som vi nå investerer i kan gi oss mer kunnskap om økonomiske og arbeidsmarkedsmessige konsekvenser av krisen. Vi ønsker samspill mellom våre beste økonomifagmiljøer og aktører i nærings- og arbeidsliv for å både systematisk belyse den ekstremt vanskelige situasjonen mange norske aktører står i nå og belyse hvordan vi skal møte lignende situasjoner i fremtiden. Denne typen forskning har vi hatt lite av frem til nå, men den er viktig både i en krise- og omstillingstid for å få godt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming og de disposisjoner som bedriftene selv må ta, sier Fahlvik i pressemeldingen fra Forskningsrådet.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Forskningsprosjektet Medietilsynet er med på skal analysere økonomiske og organisatoriske konsekvenser av covid-19 for mediesektoren. Foto Medietilsynet
Forskningsprosjektet Medietilsynet er med på skal analysere økonomiske og organisatoriske konsekvenser av covid-19 for mediesektoren. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom