Medietilsynet

Medietilsynet opprettholder vedtak om å stanse pengespillreklame på tv

Del

Medieklagenemnda skal behandle klagene etter at Medietilsynet nå har valgt å opprettholde sine vedtak om å stanse pengespillreklame på tv. To av de fem tv-distributørene som fikk pålegg om å stanse reklamen, har klaget på vedtakene.

Dersom tv-distributørene ikke stopper pengespillreklamen innen 15. august i år, risikerer de å måtte betale et konkret beløp i tvangsmulkt for hver dag pålegget ikke er oppfylt. Foto Medietilsynet
Dersom tv-distributørene ikke stopper pengespillreklamen innen 15. august i år, risikerer de å måtte betale et konkret beløp i tvangsmulkt for hver dag pålegget ikke er oppfylt. Foto Medietilsynet

Medietilsynet påla tidligere i vår tv-distributørene Telenor, Telia, Altibox, RiksTV og Allente å stoppe markedsføringen av pengespillene Unibet, Betsson, Nordicbet og Betsafe på Discoverys tv-kanaler FEM, MAX, VOX og Eurosport Norge. To av de fem distributørene, Telia og Altibox, har klaget på vedtakene. Mens Telia klaget på selve vedtaket, klaget Altibox på tidspunktet for når pengespillreklamen må stoppes.

– Klager behandles først av Medietilsynet. Vi er kommet til at vi opprettholder våre vedtak, og da går sakene videre til Medieklagenemnda, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Medietilsynet har avslått krav om utsatt iverksettelse

Begge distributørene som klaget, har bedt om at vedtakene ikke skulle iverksettes før klagene er ferdigbehandlet av Medieklagenemnda eller i domstolene. Dette har Medietilsynet avslått.

– Selv om partene har et legitimt behov for å få prøvd gyldigheten av vedtakene og forholdet til EØS-retten, har vi vurdert at hensynet til problemspillerne må veie tyngre. Slik reklame er en sterkt medvirkende årsak til at nordmenn spiller ulovlige pengespill, som gir høy risiko for å utvikle spilleproblemer. Slik saken nå står, mener vi at det ikke er grunnlag for å utsette iverksettelsen av vedtakene. Reklame på tv for pengespill som ikke er tillatt i Norge, bør fjernes så raskt som mulig, sier Velsand.

Dersom distributørene ikke retter seg etter vedtakene innen 15. august i år, risikerer de tvangsmulkt i form av et konkret beløp som må betales for hver dag pålegget ikke er oppfylt.

Discovery har stevnet staten for retten

Regelen i kringkastingsloven, som gjør det mulig for Medietilsynet å pålegge norske distributører å stanse pengespillreklamen rettet mot norske tv-seere, trådte i kraft 1. januar 2021.

I motsetning til NENT Group, som stoppet å sende pengespillreklame fra dette tidspunktet, har ikke Discovery villet rette seg etter det norske markedsføringsforbudet. Discovery har nå stevnet staten ved Kultur- og likestillingsdepartementet for retten, fordi selskapet mener Medietilsynets vedtak mot de fem norske distributørene strider mot EØS-retten og derfor er ugyldige.

Fakta om pengespillreklame som er forbudt etter norsk lov

  • Etter pengespillovgivningen, som Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter, er det forbudt å markedsføre pengespill som ikke har tillatelse i Norge.
  • Fra 1. januar 2021 kom det en ny regel i kringkastingsloven, som gjør det mulig for Medietilsynet å pålegge norske distributører å hindre eller vanskeligjøre tilgangen til markedsføring av pengespill som er i strid med norsk rett på tv og i audiovisuelle bestillingstjenester.
  • Medietilsynet kan kun gi pålegg om å hindre pengespillreklame dersom det finnes avtalemessige eller tekniske muligheter for å hindre eller vanskeliggjøre tilgangen til markedsføringen, og dersom et pålegg er forholdsmessig.
  • Medietilsynet påla tidligere i vår tv-distributørene Telenor, Telia, Altibox, RiksTV og Allente å stoppe markedsføringen av pengespillene Unibet, Betsson, Nordicbet og Betsafe på Discoverys tv-kanaler FEM, MAX, VOX og Eurosport Norge. Distributørene har frist til 15. august i år med å stoppe pengespillreklamen.
  • Totalt brukte pengespillselskapene 582 millioner kroner på tv-reklame rettet mot norske seere fra august 2020 til juli 2021. Utenlandske spillselskap, som ikke har tillatelse i Norge, sto for 72 prosent av all pengespillreklame målt i kroner og 85 prosent av det totale antallet pengespillreklamer på norske tv-skjermer i denne perioden, viser tall fra Nielsen Media Research.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dersom tv-distributørene ikke stopper pengespillreklamen innen 15. august i år, risikerer de å måtte betale et konkret beløp i tvangsmulkt for hver dag pålegget ikke er oppfylt. Foto Medietilsynet
Dersom tv-distributørene ikke stopper pengespillreklamen innen 15. august i år, risikerer de å måtte betale et konkret beløp i tvangsmulkt for hver dag pålegget ikke er oppfylt. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Medietilsynet

Medietilsynet og Lotteritilsynet ber norske pengespelaktørar om å redusere reklametrykket på tv17.8.2022 07:00:00 CEST | Pressemelding

Marknaden for pengespelreklame på norske tv-skjermar held fram med å falle og gjekk ned med fire prosent det første halvåret i år samanlikna med same perioden i 2021. – Den nye lovreguleringa har resultert i eit stort fall i utanlandsk pengespelreklame. No bør også norske aktørar redusere reklametrykket sitt på tv, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom