Medietilsynet

Medietilsynet oppretter ungdomsnettverk

Del

Ni barne- og ungdomsorganisasjoner skal delta i et nytt nettverk som Medietilsynet nå oppretter. – Vi er opptatt av at barn og unge skal bli hørt og involvert når vi jobber med tiltak for å trygge deres digitale hverdag, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Det er viktig at de unge både blir involvert og lyttet til i arbeidet med å sikre barn en trygg, digital oppvekst. Det er bakgrunnen for at Medietilsynet oppretter ungdomsnettverk. Foto 15 sekunder/Medietilsynet
Det er viktig at de unge både blir involvert og lyttet til i arbeidet med å sikre barn en trygg, digital oppvekst. Det er bakgrunnen for at Medietilsynet oppretter ungdomsnettverk. Foto 15 sekunder/Medietilsynet

I september 2021 lanserte regjeringen Solberg den nasjonale strategien for trygg digital oppvekst «Rett på nett», der reell medvirkning fra barn og unge, informasjon og opplæring, personvern og forskning er blant innsatsområdene. Medietilsynet hadde en sentral rolle i utarbeidelsen av strategien, og har også ansvar for å koordinere oppfølgingsarbeidet. Arbeidet med en egen handlingsplan er nå i gang, der sju direktorater bidrar.

– For å sikre barns rettigheter på nett, er det viktig for oss å involvere barn og unge i arbeidet med handlingsplanen. De unge er eksperter på sine egne liv, og det er viktig at de både blir involvert og lyttet til i dette arbeidet, sier Velsand.

Første nettverksmøte skal handle om behovet for forskning

Ungdomsnettverket består av representanter fra Landsrådet for Norges barne- og Ungdomsorganisasjoner, Elevorganisasjonen, Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom, Press – Redd Barna Ungdom, Skeiv Ungdom, Hyperion, KANDU, Stopp Hatprat og Ungdom og Fritid.

Nettverket samles for første gang 30. august, sammen med barne- og familieminister Kjersti Toppe og direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

– For å få til det viktige arbeidet med å sikre barn en trygg, digital oppvekst, må vi høre hva de unge tenker og mener. De vet mye mer enn oss voksne om hvilke utfordringer de står ovenfor på nett. Ungdomsnettverket spiller en viktig rolle her, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe.

På nettverkets første samling skal ungdommene diskutere hvor det trengs mer forskning på trygg digital oppvekst-feltet. Frem til juni 2023 skal nettverket samles flere ganger for å drøfte flere problemstillinger knyttet til strategiens innsatsområder.

Innsatsområdene i nasjonal strategi for trygg digital oppvekst

Regjeringen skal sikre at barn og unge får en aktiv, deltakende og trygg digital oppvekst.

Dette skal nås gjennom å:

  1. Sikre rettighetene til barn i det digitale miljøet og reell medvirkning fra barn og unge
  2. Øke den digitale kompetansen til barn og unge
  3. Øke den digitale kompetansen til foreldre og voksne som jobber med barn
  4. Verne barn og unge mot internettrelaterte overgrep, skadeliginnhold og skadelig bruk
  5. Sikre person- og forbrukervernet til barn og unge
  6. Initiere forsking og gjøre kunnskap tilgjengelig
  7. Styrke koordineringen av arbeidet for trygg, digital oppvekst

Les mer om den nasjonale strategien for trygg digital oppvekst på Medietilsynets nettsider

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Det er viktig at de unge både blir involvert og lyttet til i arbeidet med å sikre barn en trygg, digital oppvekst. Det er bakgrunnen for at Medietilsynet oppretter ungdomsnettverk. Foto 15 sekunder/Medietilsynet
Det er viktig at de unge både blir involvert og lyttet til i arbeidet med å sikre barn en trygg, digital oppvekst. Det er bakgrunnen for at Medietilsynet oppretter ungdomsnettverk. Foto 15 sekunder/Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom