Medietilsynet

Medietilsynet har fordelt støtte til lokalkringkasting: Halvparten går til å digitalisere lokalradio

Del

Medietilsynet har fordelt 21 millionar kroner i støtte til lokale radio- og tv-kanalar, der halvparten går til å digitalisere lokalradio. – Den digitale overgangen er krevjande for lokalradioar med små ressursar, og det er framleis eit stort behov for å støtte overgangen til digitale sendingar, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Totalt fordeler Medietilsynet i år 21 millionar kroner på til saman 86 lokale radio- og tv-kanalar. Foto Medietilsynet
Totalt fordeler Medietilsynet i år 21 millionar kroner på til saman 86 lokale radio- og tv-kanalar. Foto Medietilsynet

Totalt fordeler Medietilsynet i år 21 millionar kroner på til saman 86 verksemder. Totalt kom det inn 394 søknader fordelte på 100 søkarar, og søknadsbeløpet var 61,4 millionar kroner.

– Eit sterkt lokalt radio- og tv-tilbod styrker mediemangfaldet, og denne støtteordninga skal bidra til å halde oppe dette tilbodet, seier Velsand.

For første gong kunne lokalradioane søke støtte til å digitalisere drifta

I år var det for første gong mogleg å søke om midlar til å digitalisere drifta av lokalradio. Medietilsynet gir i år til saman 4,6 millionar kroner til 48 lokalradioar for å lage digitale sendingar, mens 23 prosjekt får 5,9 millionar kroner til å bygge ut sendarnett for lokalradio.

I tillegg blir det gitt nesten 6,8 millionar kroner i støtte til 62 programproduksjonar, av desse er 44 radioprogram og 18 tv-program. Kompetansehevande tiltak og utviklingsprosjekt i radioar for etniske og språklege minoritetsgrupper får også støtte, og det blir gitt driftsstøtte til bransjeorganisasjonar.

Medietilsynet støttar fleire nyskapande og relevante lokalradio-prosjekt

Blant programproduksjonane som får støtte i år, er eit konsept hos NEA Radio om sakna personar i Trøndelag. Programmet liknar på «true crime»-sjangeren, og viser korleis ulike etatar arbeider i forsvinningssaker. Eit anna eksempel er programmet «Jeg vil egentlig ikke dø», der TV-Haugaland rettar søkelyset mot sjølvmord blant unge. Eit tredje eksempel er lokalradioane i Innlandet, som får støtte til å utvikle ein modell som skal gjere lokalradio i stand til å formidle trafikkmeldingar på lik linje med nasjonale aktørar.

Les meir om støtteordninga her

Her finn du ei oversikt over alle dei 86 støttemottakarane i 2021

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Totalt fordeler Medietilsynet i år 21 millionar kroner på til saman 86 lokale radio- og tv-kanalar. Foto Medietilsynet
Totalt fordeler Medietilsynet i år 21 millionar kroner på til saman 86 lokale radio- og tv-kanalar. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom