Medietilsynet

Medietilsynet forlenger FM-konsesjonane for lokalradio med fem nye år

Del

Stortinget har bestemt at lokalradio skal få fortsette på FM i fem nye år frå nyttår. No forlenger Medietilsynet konsesjonane. – Formålet er å gi lokalradioane noko meir tid til å førebu overgangen til digitale sendingar, seier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

For dei aller fleste lokalradioaktørane som sender på FM, blir det ingen vesentlege endringar i vilkåra når konsesjonane no blir forlengde med fem nye år. Foto: Medietilsynet
For dei aller fleste lokalradioaktørane som sender på FM, blir det ingen vesentlege endringar i vilkåra når konsesjonane no blir forlengde med fem nye år. Foto: Medietilsynet

Dagens FM-konsesjonar for lokalradio går ut ved nyttår. For dei fleste lokalradioaktørane som sender på FM, blir det ingen vesentlege endringar i vilkåra når konsesjonane no blir forlengde med fem nye år, frå 1. januar 2022 til 31. desember 2026.

Konsesjonane blir forlengde automatisk

– Konsesjonane blir forlengde automatisk med uendra dekning, og den eksisterande sendetida til radioane blir ført vidare i den nye femårsperioden. Det er altså ikkje nødvendig å levere søknad til Medietilsynet eller Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) for å få konsesjonen forlengd, seier Sekkelsten.

I tråd med føresetnadene i Hurdalsplattforma vil regjeringa gi lokalradio høve til å vere på FM fram til 2031. Korleis det skal gjennomførast, blir avklart i god tid før konsesjonane går ut i 2026.

Reglar for reklametid erstattar inntektsavgrensingar

For lokalradioar på FM og rundt i byane Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger opphevar Medietilsynet dagens reglar om inntektsavgrensingar og forbodet mot sam- og vidaresending.

– I staden kan lokalradioane i desse områda sende reklame i inntil fire minutt kvart døgn dei sender. Det er ikkje tillate med programsponsrar og produktplassering, seier Sekkelsten.

Nokre radioar som sender både på DAB og FM i sløkkeområdet, må investere i utstyr for å skilje DAB- og FM-sendingar på grunn av dei nye reklamereglane på FM.

– Det er mogleg å søke støtte til slikt utstyr gjennom tilskottsordninga til lokale lyd- og bildemedium, seier Sekkesten.

Medietilsynet forlenger fristen for å søke slik støtte frå 18. november til 2. desember.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

For dei aller fleste lokalradioaktørane som sender på FM, blir det ingen vesentlege endringar i vilkåra når konsesjonane no blir forlengde med fem nye år. Foto: Medietilsynet
For dei aller fleste lokalradioaktørane som sender på FM, blir det ingen vesentlege endringar i vilkåra når konsesjonane no blir forlengde med fem nye år. Foto: Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom