Medietilsynet

Medietilsynet fordeler over fire millionar kroner til medieforsking

Del

19 prosjekt får støtte når Medietilsynet fordeler vel fire millionar kroner til ulike medieforskingsprosjekt i år. – Forsking relatert til kritisk medieforståing, mediemangfald og dataspel er prioritert, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Forskingsprosjekt innanfor temaa mediemangfald og kritisk medieforståing er prioriterte i tildelinga i år. Foto Medietilsynet
Forskingsprosjekt innanfor temaa mediemangfald og kritisk medieforståing er prioriterte i tildelinga i år. Foto Medietilsynet

Dei fire millionar kronene er fordelte på elleve forskingsprosjekt og åtte masteroppgåver. I alt fekk Medietilsynet inn 41 søknader.

Forsking på mediemangfald og kritisk medieforståing er prioritert

Forskingsprosjekt innanfor temaa mediemangfald og kritisk medieforståing er prioriterte i tildelinga i år.

– Om lag 65 prosent av midlane i år går til forskingsprosjekt og mastergradsstipend innanfor desse to temaa, seier Velsand.

Blant forskarane som får støtte, er Lars Julius Halvorsen frå Høgskulen i Volda. Han får 380 000 kroner for å forske på mediemangfald ved å undersøke verknaden av og legitimiteten til pressestøtta, mens Hallvard Moe ved Universitetet i Bergen får 420 000 kroner for å forske på mediemangfald med prosjektet «Betaling for nyheter: Uvilje, unnamanøvrering og ulikhet i et digitalt nyhetslandskap». Moe ønsker å sjå på korleis media handterer situasjonen i dag redaksjonelt, økonomisk og teknisk. Innanfor temaet kritisk medieforståing får Ina Amalie Havre 27 000 kroner for masteroppgåva si med tittelen «Tilfeldig nyhetseksponering på sosiale medier». Formålet med prosjektet er å få ei klarare forståing av korleis unge menneske kjem over nyheiter i sosiale medium.

Éin million kroner til forsking på dataspel

Forsking på dataspel er også prioritert i tildelinga i år, og nesten éin million kroner går til denne typen prosjekt. Det er betrakteleg meir enn dei 250 000 kronene som er øyremerkte gjennom regjeringa sin Handlingsplan mot spilleproblemer 2019–2021.

Gilda Seddighi ved Stiftinga Vestlandsforsking får 510 000 kroner for å sjå på dataspelvanane blant unge menn med innvandrarbakgrunn utan familie i Noreg, mens Carol Azungi Dralega ved NLA Høgskolen får 450 000 kroner for å undersøke den kritiske medieforståinga til familiar der det blir spelt dataspel. I tillegg får Martine Meen Hobæk eit stipend på 27 000 kroner til masteroppgåva si, der ho skal undersøke dataspelavhengnad.

Les meir om bruksretta medieforsking her

Følgjande får midlar til bruksretta medieforsking i 2021

Søkar/forskar

Tittelen på prosjektet

Tildelt (kr)

HØGSKULEN I VOLDA – Rebecca Nedregotten Strand

Innovasjonspedagogikk som didaktisk metode for opplæring i bruk av mediearkiv til kulturarvsformidling

100 000

TELLEF RAABE

Paying for news: The Norwegian newspaper economy in the digital age

133 000

NORDISKE MEDIEDAGER – Silje Hammersland

Medieundersøkelsen 2021

200 000

HØGSKULEN I VOLDA – Lars Julius Halvorsen

Pressestøtten – virkning og legitimitet

380 000

UNIVERSITETET I BERGEN – Hallvard Moe

Betaling for nyheter: Uvilje, unnamanøvrering og ulikhet i et digitalt nyhetslandskap

420 000

NLA HØGSKOLEN – Carol Azungi Dralega

Dataspill og barnefamiliers kritiske medieforståelse

450 000

UNIVERSITETET I OSLO – Eli Skogerbø

De tause stemmene – mediedekningen av Sannhets- og forsoningskommisjonen

475 000

HØGSKOLEN I ØSTFOLD – Lin Prøitz

INCEL: Et forskningsprosjekt som utforsker årsakene til og konsekvensene av globale nettfellesskap mellom gutter og unge menn som identifiserer seg som INCELS (ufrivillig sølibat)

480 000

STIFTINGA VESTLANDSFORSKING – Gilda Seddighi

Dataspillvaner blant unge menn med innvandrerbakgrunn uten familie i Norge: Når familie ikke er hovedarena for regulering av dataspill

510 000

NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE – Hilmar Mjelde

Norske nyhetsmediers dekning av BLACK LIVES MATTER, sosial uro og politivold i USA

550 000

NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE – Torgeir Uberg Nærland

Mediebruk og medborgerskap blant borgere som lever i fattigdom

575 000

Mastergradsstipend på 27 000 kroner:

Søkar

Tittelen på prosjektet

Mari Rollag Evensen

Brems eller gasspedal? En undersøkelse av multimodal langlesing

Martine Håland

Kvinnelige sjeldenbrukere av nyheter

Marie Aurora Nordahl

Children’s Political Activism: An analysis of the News Coverage of School Strikes for Climate in Norway.

Ina Amalie Havre

Tilfeldig nyhetseksponering på sosiale medier

Marianne Knudsen Skjæveland

Kunst- og kulturmuseer møter ny medieteknologi. Hvordan tilbyr Google Arts & Culture informasjon og opplevelser om kunst og kultur, og hvordan kan det endre måten vi forholder oss til museumsobjekter på?

Enisa Bekaeva

Trygge, oppmuntre og anerkjenne – på nett. En multimodal diskursanalyse av Stavanger kommunes nettbaserte korona-kommunikasjon

Dorthea Roe

«Ytringsfrihetens vilkår. Forholdet mellom image-management, selvsensur og «stalking» i sosiale medier»

Martine Meen Hobæk

Teknologi og avhengighet: En undersøkelse rettet mot dataspillavhengighetskontroversen

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Forskingsprosjekt innanfor temaa mediemangfald og kritisk medieforståing er prioriterte i tildelinga i år. Foto Medietilsynet
Forskingsprosjekt innanfor temaa mediemangfald og kritisk medieforståing er prioriterte i tildelinga i år. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

Medietilsynet utvider populært digitalt familiespill: "Stjernekolonien" får flere karakterer23.2.2021 07:00:00 CETPressemelding

Det digitale familiespillet «Stjernekolonien» ble tatt godt imot av mange familier da det kom i fjor høst. Nå utvider Medietilsynet spillet med flere karakterer, valg og dilemmaer. – De fleste barn har mobil og halvparten er på sosiale medier fra de er ni år. Det er derfor viktig å snakke om livet på nett fra barna er små, noe vi mener dette spillet kan hjelpe til med, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Ny undersøkelse fra Medietilsynet: Sju av ti er usikre på om informasjonen de finner på internett er sann18.2.2021 07:00:00 CETPressemelding

Nesten sju av ti har opplevd å komme over informasjon på nett de var i tvil om var sann, viser Medietilsynets nye undersøkelse om kritisk medieforståelse i den norske befolkningen. – Det er bra at folk har en kritisk tilnærming, men samtidig sier tallene at desinformasjon og falske nyheter dessverre er blitt ganske vanlig, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Medietilsynet starter arbeidet med nasjonal strategi for trygg digital oppvekst9.2.2021 09:30:00 CETPressemelding

Startskuddet for en nasjonal strategi for en trygg digital oppvekst gikk i dag på Safer Internet Day. Regjeringen bekrefter at Medietilsynet får ansvaret for å utarbeide strategien og samordne innsatsen. – Vi er klare for oppdraget og ser frem til å samarbeide med Barne- og familieministeren og andre aktører til det beste for barn og ungdom, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom