Medietilsynet

Medietilsynet fordeler 4,6 millionar til forsking på medium og dataspel

Del
Hovudtyngda av prosjekta som får støtte, handlar om kritisk medieforståing og tar utgangspunkt i utfordringar knytte til dagens mediebruk. – Vi støttar blant anna prosjekt om personvern og bildedeling av barn, og korleis innhald laga med kunstig intelligens påverkar samfunnet og enkeltmenneske, seier Hanne Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.
Støtta til medieforsking blir fordelt på ti forskingsprosjekt og sju masteroppgåver. Eitt av prosjekta får støtte frå regjeringa sin handlingsplan mot speleproblem. Foto Unsplash
Støtta til medieforsking blir fordelt på ti forskingsprosjekt og sju masteroppgåver. Eitt av prosjekta får støtte frå regjeringa sin handlingsplan mot speleproblem. Foto Unsplash

Medietilsynet har prioritert forskingsprosjekt innanfor tema om mediemangfald og kritisk medieforståring i tildelinga i år når 17 prosjekt no får til saman nær 4,6 millionar kroner i støtte til forsking på medium og dataspel.

Forsking på kunstig intelligens og personvern

Støtta blir fordelt på ti forskingsprosjekt og sju masteroppgåver. Eitt av prosjekta får støtte frå regjeringa sin handlingsplan mot speleproblem. Medietilsynet fekk inn totalt 39 søknader.

Blant prosjekta som får støtte, er prosjektet til forskar Petter Bae Brandtzæg ved Universitetet i Oslo om korleis den raske framveksten av AI-generert innhald og ei AI-driven offentlegheit påverkar mediemangfaldet og den kritiske medieforståinga i befolkninga.

Forskar Anna Grøndahl Larsen ved SINTEF får støtte til prosjektet Mediebruk og lokale offentligheter i et fragmentert medielandskap, der målet er å få djupkunnskap om mediebruk og den rolla lokalmedia speler i lokale offentlegheiter. Forskar Clara Julia Reich ved Oslomet ønsker å undersøke korleis personvernet og den kritiske medieforståinga blant foreldra blir teken vare på når dei deler bilde av barna sine i sosiale medium, i prosjektet «Sharenting» – til barnets beste?

Dobbelt så mykje til forsking på dataspel som det øyremerkte beløpet

Medietilsynet fordeler totalt over 780 000 kroner til prosjekt som forskar på dataspel. Det er nesten dobbelt så mykje som dei 400 000 kronene regjeringa har øyremerkt i handlingsplanen sin mot speleproblem.

Forskar Beate Wold Hygen ved NTNU Samfunnsforskning får 396 000 kroner til prosjektet Toxic adferd i spill – et problem for alle, men verst for jenter? Målet er å få meir kunnskap om korleis giftig åtferd bli opplevd, og kva det gjer med dei som blir utsette for slik åtferd. Ønsket til Hygen er at kunnskap om giftig åtferd kan brukast i opplæring for å synleggjere problemet.

Forskar Anita Borch ved Oslomet får 360 000 kroner for å forske på forholdet unge dataspelarar har til såkalla «lootboksar», mens Ida Martine Skjerlie Gard får 27 000 kroner til masteroppgåva si «Kjønnsstereotypier og transgressive spillkarakterer».

Les meir om støtte til medieforsking her

Desse får støtte til medieforsking i 2023

Søkar

Tittel på prosjektet

Innvilga beløp (kr)

Universitetet i Oslo – Petter Bae Brandtzæg

En AI-drevet offentlighet

850 000

SINTEF

Mediebruk og lokale offentligheter i et fragmentert medielandskap

692 000

Oslomet – Clara Julia Reich

«Sharenting» – til barnets beste? Personvern og kritisk medieforståelse knyttet til foreldres deling av egne barn i sosiale medier

620 000

Institutt for samfunnsforskning

Alarmerte borgere: Informasjonsmiljø, mediebruk og offentlig tilknytning (ALARM)

540 000

NTNU Samfunnsforskning – Beate Wold Hygen

Toxic atferd i spill – et problem for alle, men verst for jenter?

396 000

Oslomet – Anita Borch

Overraskelsesboks eller pengespill: Unge dataspilleres forhold til «lootboxes»

360 000

Nord Universitetet – Karianne Sørgård Olsen

Lokaljournalistikkens lokal-digitale forankring

300 000

Universitetet i Bergen – Leif Ove Larsen

Kulturjournalistikk 3.0. Kulturen i nyhetsmediene: Avvikling eller reorientering?

279 000

Nordiske mediedager – Silje Hammersland

Medieundersøkelsen 2023

250 000

Håskoll-Haugen

Hvorfor alle elsker triste historier om Afrika

100 000

Masterstipend på 27 000 kroner

Ida Martine Skjerlie Gard

Kjønnsstereotyper og transgressive spillkarakterer

27 000

Hanna Kvamme

Personvernsholdninger på Instagram – en komparativ studie av to kulturelle generasjoner

27 000

Lone Einan

Nyhetsformidling på TikTok: En studie av TV 2 sine nyheter på TikTok

27 000

Eline Løndal

Studie av norske mediers dekning av klimaendringer

27 000

Anna Mork Holm

Sosiale medier som læringsverktøy på videregående

27 000

Kristine Hansen

Unge voksne sin opplevelse av nyhetspodkaster

27 000

Jenny Westrum-Rein

Profesjonelt medmenneske

27 000

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Støtta til medieforsking blir fordelt på ti forskingsprosjekt og sju masteroppgåver. Eitt av prosjekta får støtte frå regjeringa sin handlingsplan mot speleproblem. Foto Unsplash
Støtta til medieforsking blir fordelt på ti forskingsprosjekt og sju masteroppgåver. Eitt av prosjekta får støtte frå regjeringa sin handlingsplan mot speleproblem. Foto Unsplash
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Medietilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Medietilsynet

Varsel fra Medietilsynet førte til høyere aldersgrense på filmen Shazam! Fury of The Gods23.3.2023 08:52:45 CET | Pressemelding

Etter kinofilmdistributørene selv begynte å sette aldersgrenser fra nyttår, har Medietilsynet gjennomført tilsyn med 17 kinofilmer. – Vi har kun sendt ut ett varsel om å endre én aldersgrense. I filmen Shazam! Fury of The Gods førte varselet til at distributøren nylig endret aldersgrensen fra 9 til 12 år, sier Hanne Sekkelsten, direktør i juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom