Medietilsynet

Medietilsynet avdekket ti regelbrudd i 2021

Del

Medietilsynet gjennomførte 25 tilsyn i 2021, og i ti av tilfellene ble det avdekket brudd på regelverket. – I de fleste tilfellene ble saken løst gjennom veiledning og dialog med aktørene, vi ga kun én sanksjon i fjor, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Tilsynsåret 2021: I fjor ble de fleste bruddene løst gjennom veiledning, noe som er blitt mer vanlig de siste årene. Vår erfaring er at aktørene ønsker å følge reglene, og er raske med å innrette seg når vi tar kontakt for dialog og veiledning, sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand.
Tilsynsåret 2021: I fjor ble de fleste bruddene løst gjennom veiledning, noe som er blitt mer vanlig de siste årene. Vår erfaring er at aktørene ønsker å følge reglene, og er raske med å innrette seg når vi tar kontakt for dialog og veiledning, sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand.

Medietilsynet har ansvar for å påse at reglene i kringkastingsloven, bildeprogramloven, valgloven § 9-9 og reglene for mediestøtte blir fulgt, og gjennomfører hvert år kontroller for å undersøke om regelverket overholdes.

– Vi kontrollerer blant annet at det er et tydelig skille mellom kommersielt og redaksjonelt innhold, at seerne ikke blir utsatt for et for stort reklametrykk, at NRK og TV 2 oppfyller sine forpliktelser som allmennkringkastere og at mindreårige beskyttes mot skadelig påvirkning fra levende bilder, sier Velsand.

Les tilsynsrapporten for 2021 her

Aktørene ønsker å følge reglene og er raske med å innrette seg

I fjor gjennomførte Medietilsynet til sammen 25 tilsyn: 17 med kringkastingsregelverket, fire med regelverket for mediestøtte, tre med bildeprogramloven og én kontroll med at valgloven ble fulgt.

– I ti av tilsynene ble det avdekket brudd, noe som er på linje med tidligere år. Ofte kontrolleres mange programmer og flere aktører i et og samme tilsyn. Resultatet kan være at reglene i all hovedsak er fulgt, selv om det avdekkes ett brudd i et slikt tilsyn. I fjor ble de fleste bruddene løst gjennom veiledning, noe som er blitt mer vanlig de siste årene. Vår erfaring er at aktørene ønsker å følge reglene, og er raske med å innrette seg når vi tar kontakt for dialog og veiledning, sier Velsand. – Dersom aktørene bryter regelverket flere ganger eller ikke viser vilje til å innrette seg etter Medietilsynets veiledning, er det aktuelt å gi sanksjoner i form av for eksempel advarsel eller gebyr.

I én av sakene ble aktøren ilagt sanksjon i form av advarsel. Advarselen ble gitt til Discovery etter brudd på reglene om sponsing på TVNorge.

Avklaring om pengespillreklame ventes snart

Medietilsynets største tilsynssak i 2021 handlet om ulovlig pengespillreklame, der en kontroll i fjor vår avdekket at en rekke av Discoverys tv-kanaler hadde omfattende markedsføring for pengespill som ikke er tillatt i Norge.
– I løpet av kort tid kommer vi med en avklaring på om det er grunnlag for å pålegge tv-distributørene å fjerne pengespillreklamen på tv-kanalene til Discovery, sier Velsand.

Fakta om Medietilsynets tilsynskontroll i 2021

  • Medietilsynet fører tilsyn etter en vurdering av risiko og vesentlighet. Der risikoen for brudd er høy, og konsekvensen av brudd alvorlig, prioriteres tilsyn høyt.
  • I 2021 gjennomførte Medietilsynet 25 tilsyn. Av disse var 68 prosent (17) etter kringkastingsregelverket, 16 prosent (4) var innenfor mediestøtte, 12 prosent (3) etter bildeprogramloven og 4 prosent (1) var tilsyn etter valgloven.
  • Det ble avdekket brudd i ti av tilsynene. Blant annet brøt TVNorge reglene om sponsoridentifikasjon og tre radiokanaler brøt regelverket om reklame og sponsing. I tillegg viste en kontroll at en rekke av Discoverys tv-kanaler hadde omfattende markedsføring for pengespill som ikke er tillatt i Norge. Saken følges videre opp med fem norske tv-distributører i 2022.
  • Tilsynsvirksomheten planlegges systematisk i årlige og treårige tilsynsplaner. Medietilsynet fører tilsyn med at NRK og TV 2 overholder sine forpliktelser som allmennkringkastere hvert år. I tillegg til den planlagte tilsynsvirksomheten, kan en tilsynssak iverksettes etter at tilsynet er blitt gjort oppmerksom på et mulig brudd.

 Her kan du lese hele rapporten om Medietilsynets tilsynsvirksomhet i 2021

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Tilsynsåret 2021: I fjor ble de fleste bruddene løst gjennom veiledning, noe som er blitt mer vanlig de siste årene. Vår erfaring er at aktørene ønsker å følge reglene, og er raske med å innrette seg når vi tar kontakt for dialog og veiledning, sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand.
Tilsynsåret 2021: I fjor ble de fleste bruddene løst gjennom veiledning, noe som er blitt mer vanlig de siste årene. Vår erfaring er at aktørene ønsker å følge reglene, og er raske med å innrette seg når vi tar kontakt for dialog og veiledning, sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand.
Last ned bilde
Tilsynsåret 2021: I fjor ble de fleste bruddene løst gjennom veiledning, noe som er blitt mer vanlig de siste årene. Vår erfaring er at aktørene ønsker å følge reglene, og er raske med å innrette seg når vi tar kontakt for dialog og veiledning, sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand.
Tilsynsåret 2021: I fjor ble de fleste bruddene løst gjennom veiledning, noe som er blitt mer vanlig de siste årene. Vår erfaring er at aktørene ønsker å følge reglene, og er raske med å innrette seg når vi tar kontakt for dialog og veiledning, sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand.
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Medietilsynet

Lokalradioar får åtte millionar i støtte – halvparten går til å dekke DAB-utgifter13.5.2022 07:00:00 CEST | Pressemelding

Medietilsynet fordeler 8,2 millionar kroner i støtte til lokalradioane, der 4,4 millionar kroner går til å dekke utgiftene lokalradioane har med å sende på DAB. – Lokalradioane har stram økonomi. Denne støtta bidrar til at lokalradioar kan tilby programinnhaldet sitt på DAB, seier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom