Medietilsynet

Medietilsynet avdekket kun to feil ved tv-kanalenes produktplassering i kontroll

Del

Medietilsynet fant bare to mindre regelbrudd hos TV 2 og Matkanalen under en kontroll med produktplassering som nylig er gjennomført. – Resultatet viser at tv-kanalene jevnt over er flinke til å merke program med produktplassering i tråd med regelverket, sier Hanne Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Det er viktig at program med produktplassering blir merket tydelig, slik at seerne enkelt kan skille mellom redaksjonelt innhold og reklame. Foto Medietilsynet
Det er viktig at program med produktplassering blir merket tydelig, slik at seerne enkelt kan skille mellom redaksjonelt innhold og reklame. Foto Medietilsynet

Medietilsynet har kontrollert program med produktplassering hos TV 2, TVNorge og Matkanalen.

– Vi fant et par små feil hos TV 2 og Matkanalen, som er blitt påpekt i direkte dialog med de to kanalene. TVNorge hadde god merking i alle de kontrollerte programmene. Det er viktig at program med produktplassering blir merket tydelig, slik at seerne enkelt kan skille mellom redaksjonelt innhold og reklame, sier Sekkelsten.

Medietilsynet gir veiledning fremfor formelle sanksjoner

Program som Farmen, Skal vi danse, Masterchef Norge, 71 grader nord og Jakten på kjærligheten har produktplassering og mange seere. I kontrollen valgte Medietilsynet derfor å prioritere utvalgte episoder fra disse seriene. I tillegg har Medietilsynet sjekket merkingen hos Matkanalen, som har en god del program med produktplassering.

– Fordi vi bare fant to mindre brudd på regelverket, velger vi i disse tilfellene å veilede kanalene fremfor å gi formelle sanksjoner. TV 2 og Matkanalen hadde ett tilfelle hver av manglende merking, sier Sekkelsten.

Hos TV 2 var ikke produktplasseringen merket etter andre reklamepause i en episode av «Jakten på kjærligheten», sendt første gang 16. november i fjor. Hos Matkanalen var ikke produktplasseringen merket i slutten av programmet «Progressiv Thai med Terje Ommundsen», som blant annet ble sendt 14. november 2020.

Fakta om produktplassering

  • Produktplassering er en form for reklame som betyr at en vare, tjeneste eller et varemerke inngår i, eller vises til, i et program mot betaling eller annen godtgjøring.
  • Produktplassering skal merkes i starten og slutten av et program, i tillegg til etter reklamepauser.
  • Det er tillatt med produktplassering på tv og i audiovisuelle bestillingstjenester (som VGTV og TV 2 Sumo) i filmer, fiksjonsbaserte serier, sportsprogrammer og i lette underholdningsprogrammer.
  • Det er ikke tillatt med produktplassering i program som er særskilt rettet mot barn, eller i program som er produsert eller bestilt av NRK eller tilknyttede foretak.
  • Reglene for produktplassering er regulert i kringkastingsloven. Medietilsynet kan forby kringkasteren å sende reklame i en tidsavgrenset periode, og ved gjentatte eller grove overtredelser kan konsesjonen inndras.
  • Ved brudd på reglene kan tilsynet ilegge sanksjon i form av advarsel, overtredelsesgebyr og/eller tvangsmulkt.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Det er viktig at program med produktplassering blir merket tydelig, slik at seerne enkelt kan skille mellom redaksjonelt innhold og reklame. Foto Medietilsynet
Det er viktig at program med produktplassering blir merket tydelig, slik at seerne enkelt kan skille mellom redaksjonelt innhold og reklame. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

Nye oppdrag for Medietilsynet: NRK-utredning og gjennomgang av mediestøtten15.12.2020 14:00:00 CETPressemelding

Medietilsynet skal neste år utarbeide en ny rapport om NRKs bidrag til mediemangfoldet og hvordan NRKs virksomhet påvirker konkurransesituasjonen i det norske mediemarkedet. Tilsynet skal også gjennomgå de ulike mediestøtteordningene. – Utredningene skal inngå i grunnlaget for Stortingets første behandling av fireårige styringssignaler for NRK og mediestøtten, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom