Medietilsynet

Medietilsynet anbefaler at lokalradio får sende på FM ut 2026

Del

Medietilsynet mener at mediemangfoldet rammes dersom lokalradioene ikke får sende på FM etter 2021. Tilsynet foreslår derfor en FM-forlengelse på fem år og en ny driftsstøtte til lokalradioer som digitaliseres. Samtidig mener tilsynet det bør settes begrensninger for lokalradioene i slukkeområdene, og foreslår et reklameforbud for disse aktørene.

Medietilsynet overrakte 8. mai sine anbefalinger til kulturministeren om hva som bør skje med FM-sendinger for lokalradio etter 2021. Foto Medietilsynet
Medietilsynet overrakte 8. mai sine anbefalinger til kulturministeren om hva som bør skje med FM-sendinger for lokalradio etter 2021. Foto Medietilsynet

Kulturdepartementet ga i desember i fjor Medietilsynet i oppdrag å utarbeide en rapport som kartlegger grunnlaget for eventuelt å forlenge lokalradio på FM etter 2021. Nå er anbefalingen klar.

– Vi har blant annet sett på lokalradioenes betydning for mediemangfoldet, hvor langt digitaliseringsprosessen har kommet, den økonomiske situasjonen i bransjen og vurdert hvilke hindringer som kan stå i veien for lokalradioenes overgang fra FM til digitalradio (DAB). Vår anbefaling er at FM-konsesjoner for lokalradioer bør forlenges med fem nye år etter 2021, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Foreslår å styrke støtteordning

Tilsynet begrunner anbefalingen med at det fortsatt er et stykke å gå før DAB-nettene er utbygd, og at mange lokalradioaktører per i dag ikke har tilstrekkelig økonomisk grunnlag til å klare overgangen. Medietilsynets kartlegging viser at det er kostnadskrevende å bygge ut DAB, blant annet fordi det ikke er nok leietakere å dele sendekostnadene med.  

– Vi ser at for mange er det FM-driften som finansierer DAB, og dersom FM-nettet skrus av etter 2021, er vi redd for at mange aktører kommer til å legge ned driften. Det får konsekvenser for mediemangfoldet både i et aktør- og bruksperspektiv, ikke minst i områdene utenfor storbyene, sier Velsand. 

For å gjøre overgangen fra FM til DAB enklere for aktørene, foreslår Medietilsynet å styrke den eksisterende tilskuddsordningen som er rettet inn mot lokalkringkasting.

– Vi mener dagens støttetak bør heves eller fjernes, slik at det blir mulig å gi de enkelte aktørene større støttebeløp til utbygging. Samtidig ser vi behov for å innføre en driftsstøtte for å hjelpe lokalradioaktørene i overgangen, sier Velsand. Medietilsynet mener derfor at den økonomiske rammen for tilskuddsordningen bør økes, og at støtte bør kunne gis både til investering og drift. I første omgang mener Medietilsynet at utvidelsen av støtteordningen bør gjelde for den femårsperioden FM-utvidelsen omfatter. 

Anbefaler strengere vilkår i slukkeområdene

Medietilsynet mener at det fortsatt gjelder særlige hensyn for nisjeradioene som opererer i slukkeområdene, som er de mest befolkningstette områdene i og rundt storbyene.

– Stortinget har sagt at disse aktørene i hovedsak skal ha et ikke-kommersielt driftsgrunnlag. Dagens vilkår som skal bidra til dette er etter Medietilsynets vurdering vanskelige og ressurskrevende å håndheve. Vi foreslår derfor å innføre et reklameforbud for lokalradioaktørene som sender i slukkeområdene, sier Mari Velsand. I dag kan disse aktørene ha kommersielle inntekter på inntil 135.000 kroner per år. 

Medietilsynet mener videre at det ikke skal kunne tildeles nye konsesjoner eller overdras konsesjoner i slukkeområdene. 

Medietilsynets hovedanbefalinger:

  • Eksisterende FM-konsesjoner for lokalradio forlenges midlertidig både i - og utenfor slukkeområdene
  • Forlengelsen gjøres for fem år – fra 1.1.22 til 31.12.26
  • Vilkårene forblir i hovedsak uendret for lokalradioene utenfor slukkeområdene
  • Vilkårene skjerpes for lokalradioer i slukkeområdene, i hovedsak gjennom et totalforbud mot reklame
  • Tilskuddsordningen for lyd- og bildemedier utvides til å gjelde driftstilskudd i tillegg til tilskudd til investeringer, og den økonomiske rammen økes

Les mer i rapporten: FM etter 2021 - Anbefaling til Kulturdepartementet om fremtidig analog distribusjon av lokalradio i FM-nettet

Stort engasjement for fremtiden til lokalradio

Totalt 198 lokalradiostasjoner har i dag konsesjon til å sende på FM-nettet. Medietilsynet har fått innspill fra over hundre organisasjoner, aktører og lyttere i forbindelse med arbeidet med rapporten om fremtiden på FM, som ble overrakt til kulturminister Trine Skei Grande i Bergen onsdag 8. mai.

 – Det har vært stor interesse og engasjement for lokalradioenes fremtid på FM, noe som gjenspeiler betydningen denne delen av radiomarkedet har for mediemangfoldet i Norge, sier Mari Velsand.

Her kan du lese hele rapporten "FM etter 2021 – Anbefaling til Kulturdepartementet om fremtidig analog distribusjon av lokalradio i FM-nettet"

Her kan du lese et kort sammendrag av Medietilsynets hovedanbefalinger. 

Vedlegg 1: Nkoms brev av 4. april 2019 (Utredning av fremtidig analog distribusjon av lokalradio i FM-båndet)
Vedlegg 2: Nkoms brev av 30. april (Tilleggsopplysninger om forutsetninger for dekningsberegninger)
Vedlegg 3: Nkoms brev av 2. mai 2019 (Ytterligere informasjon)
Vedlegg 4: Kommer
Vedlegg 5: Eivind Engbergs rapport: Digitalisering av lokalradio – Utfordringer og muligheter for lokalradio ved overgang til DAB

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Medietilsynet overrakte 8. mai sine anbefalinger til kulturministeren om hva som bør skje med FM-sendinger for lokalradio etter 2021. Foto Medietilsynet
Medietilsynet overrakte 8. mai sine anbefalinger til kulturministeren om hva som bør skje med FM-sendinger for lokalradio etter 2021. Foto Medietilsynet
Last ned bilde
Medietilsynet anbefaler at lokalradio bør få sende på FM ut 2026 for å ivareta mediemangfoldet. Foto Medietilsynet
Medietilsynet anbefaler at lokalradio bør få sende på FM ut 2026 for å ivareta mediemangfoldet. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Dokumenter

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom