Medietilsynet

Mediemangfold og kritisk medieforståelse sentrale temaer i kulturministerens mediepolitiske redegjørelse

Del

Medietilsynets mediemangfoldsregnskap og arbeidet med å styrke befolkningens kritiske medieforståelse ble viet plass under kultur- og likestillingsminister Abid Rajas mediepolitiske redegjørelse for Stortinget tirsdag 4. mai.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja og regjeringen er opptatt av å styrke mediemangfoldet og befolkningens kritiske medieforståelse, som er de mest sentrale temaene Medietilsynet jobber med. Foto Ilja C. Hendel / Kulturdepartementet
Kultur- og likestillingsminister Abid Raja og regjeringen er opptatt av å styrke mediemangfoldet og befolkningens kritiske medieforståelse, som er de mest sentrale temaene Medietilsynet jobber med. Foto Ilja C. Hendel / Kulturdepartementet

Mediemangfold er et sentralt mål for regjeringenMedietilsynet dokumenterer status og utvikling gjennom sitt årlige mediemangfoldsregnskap, som ble lagt frem for første gang i 2020.  

– Som kulturministeren sa i sin redegjørelse, viser regnskapet at Norge har et solid mangfold av redaktørstyrte medier, både lokalt og nasjonaltDet viser også at nordmenn flest følger med på nyheter, og at de redaktørstyrte mediene er sentrale nyhetskilder. Ikke minst nå under pandemien har mediene hatt en svært viktig rolle som informasjonskilde og fellesarena, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. 

Medietilsynet jobber nå med en statusrapport for innholdsdimensjonen av mediemangfoldet, som skal legges fram i løpet av høsten. 

– Viktig å styrke folks kritiske medieforståelse 

Kulturministeren påpekte i redegjørelsen at digitaliseringen gir økte ytringsmuligheter og en styrket informasjonsfrihet, men også et økt tilfang av hets, hatefulle ytringer, falske nyheter og desinformasjon. Regjeringen er opptatt av å styrke den kritiske medieforståelsen vi alle trenger for å kunne håndtere den komplekse medievirkeligheten, som er en så stor del av hverdagen vår.  

En viktig del av dette arbeidet er å skaffe kunnskap om den kritiske medieforståelsen i befolkningen. Medietilsynet er godt i gang med dette arbeidet, og har de siste årene gjennomført to store undersøkelser for å kartlegge befolkningens kritiske medieforståelse. 

– Undersøkelsene viser blant annet at evne til kritisk medieforståelse henger sammen med alder. For eksempel viser de to siste undersøkelsene at de eldste og de yngste synes det er vanskeligere å håndtere desinformasjon og falske nyheter enn resten av befolkningen, og det er flere yngre enn eldre som har opplevd en eller annen form for sjikane på nett, sier Velsand. 

Medietilsynet driver aktiv kunnskapsformidling, rådgiving og kommunikasjon rettet mot ulike grupper i befolkningen. Gjennom arrangement, undervisningsopplegg, utvikling av verktøy og kampanjer blir barn og unge, foreldre og besteforeldre bedre rustet til å møte den nye mediehverdagen. 

Kulturministeren var i sin redegjørelse også innom temaene nasjonal strategi for trygg digital oppvekst, koronapandemien, medienes økonomi, mediestøtte, AMT-direktivet, Ytringsfrihetskommisjonens arbeid og prosessen med de nye EU-forordningene Digital Services Act og Digital Markets Act.

Les hele redegjørelsen her 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja og regjeringen er opptatt av å styrke mediemangfoldet og befolkningens kritiske medieforståelse, som er de mest sentrale temaene Medietilsynet jobber med. Foto Ilja C. Hendel / Kulturdepartementet
Kultur- og likestillingsminister Abid Raja og regjeringen er opptatt av å styrke mediemangfoldet og befolkningens kritiske medieforståelse, som er de mest sentrale temaene Medietilsynet jobber med. Foto Ilja C. Hendel / Kulturdepartementet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Medietilsynet

Allmennkringkastingsrapporten for 2020: NRK hadde ikke nok nynorsk på nett og radio, men oppfylte de andre kravene17.6.2021 07:00:00 CEST | Pressemelding

NRK oppfylte alle krav i 2020, unntatt kravet om 25 prosent nynorsk på alle plattformer. Det er konklusjonen i Medietilsynets allmennkringkastingsrapport for fjoråret. Tilsynet tar i rapporten til orde for at NRKs ansvar for å gi norske minoriteter et særskilt tilbud og kravene til norsk musikk og musikk- og kulturdekning bør konkretiseres.

Strengere straff for å dele krenkende bilder, film og lydopptak av andre9.6.2021 07:00:00 CEST | Pressemelding

Personer som deler krenkende eller åpenbart private bilder, filmer og lydopptak av andre, kan nå straffes med fengsel i inntil to år. Straffeskjerpelsen er blant de viktigste endringene i straffeloven, som nylig ble vedtatt av Stortinget. – Deling av slikt innhold er en stor påkjenning for den som rammes. Det er derfor bra at straffen skjerpes, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom