Medietilsynet

Medieklagenemnda opprettholder Medietilsynets gebyr til FM-lokalradio

Del

FM-lokalradioen Norsk Lokalkringkasting (Hallo Ski) må betale et gebyr på 50 000 kroner for brudd på to av radioens konsesjonsvilkår om begrensede kommersielle inntekter og forbud mot videresending. Det er klart etter at Medieklagenemnda opprettholder Medietilsynets vedtak.

Medieklagenemnda er enig i Medietilsynets vurderinger i klagesaker om gebyr til lokalradio og koronastøtte. Foto Medietilsynet
Medieklagenemnda er enig i Medietilsynets vurderinger i klagesaker om gebyr til lokalradio og koronastøtte. Foto Medietilsynet

Medietilsynet reduserte i fjor sommer gebyret til Norsk Lokalkringkasting (Hallo Ski) fra 500 000 til 50 000 kroner etter klage fra lokalradioen. Medieklagenemnda var enig i Medietilsynets vurdering om at lokalradioen brøt konsesjonsvilkårene, men mente det opprinnelige gebyret var for stort.

Lokalradioen Hallo Ski klaget på vedtaket på nytt etter at gebyret ble redusert, men nådde ikke frem i Medieklagenemnda med klagen.

– Dette er en tilsynssak som har pågått over lang tid. Vi er tilfredse med at klagenemnda nå er enig i vår vurdering av gebyrets størrelse, slik at saken kan avsluttes, sier Hanne Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Egne regler for lokalradioene som sender på FM i storbyene

Lokalradiostasjonene som sender på FM-nettet i storbyene, kan ikke drives kommersielt. Årsaken er at disse radioene ikke skal hindre lytternes overgang til digital lytting. Derfor setter reglene en begrensning i inntjening på inntil 135 000 kroner årlig, eller maksimalt 40 prosent av virksomhetens samlede inntekter, i reklame- og sponseinntekter.

Det er ikke tillatt med sam- eller videresending av innhold fra andre radiokanaler.

Medietilsynet kontrollerer at regelverket overholdes.

Klagenemnda har avslått klager fra søkere om koronastøtte

Medietilsynet avslo i fjor høst søknadene om tilskudd etter kompensasjonsordningen for redaktørstyrte medier i forbindelse med koronapandemien fra Vårt Oslo, Politiets Fellesforbund og Dagens Perspektiv. Søknadene fra Vårt Oslo og Politiets Fellesforbund ble avslått fordi foretakenes omsetning ikke hadde falt nok til å kvalifisere for kompensasjon. Dagens Perspektiv fikk avslag fordi foretaket ikke hadde egne ansatte, slik forskriften krever.

Vårt Oslo, Politiets Fellesforbund og Dagens Perspektiv klaget på vedtakene, og Medieklagenemnda har nå avslått klagene.
– Vi er fornøyde med at klagenemnda er enig i Medietilsynets vurderinger, og opprettholder våre vedtak, sier Velsand.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Medieklagenemnda er enig i Medietilsynets vurderinger i klagesaker om gebyr til lokalradio og koronastøtte. Foto Medietilsynet
Medieklagenemnda er enig i Medietilsynets vurderinger i klagesaker om gebyr til lokalradio og koronastøtte. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Medietilsynet

Strengere straff for å dele krenkende bilder, film og lydopptak av andre9.6.2021 07:00:00 CEST | Pressemelding

Personer som deler krenkende eller åpenbart private bilder, filmer og lydopptak av andre, kan nå straffes med fengsel i inntil to år. Straffeskjerpelsen er blant de viktigste endringene i straffeloven, som nylig ble vedtatt av Stortinget. – Deling av slikt innhold er en stor påkjenning for den som rammes. Det er derfor bra at straffen skjerpes, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom