Medietilsynet

Medieklagenemnda forkaster klagen på Medietilsynets vedtak: Dagbladet Pluss får ikke mediestøtte

Del

Dagbladet Pluss fikk ikke medhold i klagen på Medietilsynets avslag på søknaden om produksjonstilskudd i 2019. Det er klart etter at Medieklagenemnda nå har behandlet saken. – Medietilsynets vurdering var at Dagbladet Pluss ikke fylte alle vilkårene for støtte. Klagenemnda fastholder altså vår avgjørelse om å avslå søknaden, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

– Medieklagenemndas vedtak er etter vår vurdering en god og grundig gjennomgang av saken, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Foto Medietilsynet
– Medieklagenemndas vedtak er etter vår vurdering en god og grundig gjennomgang av saken, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Foto Medietilsynet

Produksjonstilskuddet er den største av de direkte mediestøtteordningene. Formålet med ordningen er å legge til rette for den brede samfunnsdebatten, og å holde befolkningen bredt og generelt orientert om ulike samfunnsspørsmål.

For å få støtte må blant annet hovedformålet med publikasjonen være å formidle nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til allmenheten. I tillegg må publikasjonen ha et bredt tilbud av nyhets-, aktualitets- og debattstoff fra ulike samfunnsområder.

Medieklagenemndas vurdering er at Dagbladet Pluss fylte støtteordningens krav til hovedformål, men i likhet med Medietilsynet, kom klagenemnda til at publikasjonen ikke oppfylte innholdskravene.

– Medieklagenemndas vedtak er etter vår vurdering en god og grundig gjennomgang av saken. Vedtaket gir god veiledning for behandling av fremtidige søknader, både for Medietilsynet og søkere, sier Velsand.

Medietilsynets avgjørelse fra 2019 står fast

Dagbladet Pluss søkte støtte og fikk avslag fra Medietilsynet både i 2019 og i 2020. Avisen klagde på vedtaket i 2019, og det er denne klagen Medieklagenemnda nå har behandlet. Dagbladet Pluss har fått utsatt klagefristen på avslaget i 2020, i påvente av Medieklagenemndas behandling av klagen fra 2019.

– Klagenemndas vedtak betyr at Medietilsynets avgjørelse i 2019 står fast, og Dagbladet Pluss får dermed ikke produksjonstilskudd. Dersom Dagbladet Pluss ønsker å innklage vedtaket fra 2020 for Medieklagenemnda, er det fortsatt mulig. Men det er jo all grunn til å tro at klagenemndas vurderinger fra behandling av 2019-klagen blir lagt til grunn ved behandling av eventuelle nye klager, sier Velsand.

Medieklagenemnda fant ingen saksbehandlingsfeil

Dagbladet Pluss klaget også på en rekke momenter i saksbehandlingen, men Medieklagenemnda finner ingen ting å utsette på Medietilsynets saksbehandling.

– Dette var en omfattende sak, med krevende vurderinger. Medietilsynet er opptatt av det ansvaret vi har som forvaltningsorgan, og gjør det vi kan for å sørge for en grundig saksbehandling i tråd med både lovverk og god forvaltningsskikk. Jeg er glad for at klagenemnda ikke har funnet mangler i vår saksbehandling, sier Velsand.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

– Medieklagenemndas vedtak er etter vår vurdering en god og grundig gjennomgang av saken, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Foto Medietilsynet
– Medieklagenemndas vedtak er etter vår vurdering en god og grundig gjennomgang av saken, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

Fylte ikke kravene til innhold, men kan likevel få tilskudd: Medieklagenemnda ber Medietilsynet vurdere om Nett.no skal få dispensasjon16.4.2021 10:24:18 CEST | Pressemelding

Medieklagenemnda er enig med Medietilsynet i at Nett.no ikke oppfylte kravene som stilles til innhold for å få produksjonstilskudd i 2019, men har likevel bedt Medietilsynet vurdere om publikasjonen skal få dispensasjon fra reglene. – Vi er fornøyd med at klagenemnda støtter våre innholdsvurderinger. Nå skal vi gjøre en ny vurdering av om det er grunnlag for dispensasjon, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Noregs første stortingsmelding om barne- og ungdomskultur: Medietilsynet er positiv til at det digitale livet til barna blir anerkjent i kulturmelding19.3.2021 16:34:21 CET | Pressemelding

I den ferske kulturmeldinga slår regjeringa fast at barn har rett til informasjon, til å bli høyrde og kunne ytre seg, til å leike og utfalde seg gjennom kunst og kultur, til å ha eit privatliv og til å vere beskytta. – Medietilsynet skal bidra til gjennom å utarbeide ein strategi for ein trygg digital oppvekst og iverksette tiltak for å styrke barn og unges kritiske medieforståing tilpassa den digitale mediekvardagen, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom