Medietilsynet

Media kan no søke koronastønad på nytt etter justering av forskrifta

Del

Medietilsynet opnar opp for søknader torsdag 10. september kl. 12.00, med søknadsfrist torsdag 17. september kl. 12.00 etter at regjeringa no har vedteke ei endring i forskrifta for koronakompensasjon for redaktørstyrte medium. – Saksbehandlinga har høgaste prioritet, og vi betaler ut stønad så snart som mogeleg, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Medium som allereie har søkt støtte, og som ønsker å bruke den nye berekningsmetoden, må legge inn nye opplysingar via Medietilsynet sin sjølvbetjeningsteneste Min side. Foto Medietilsynet.
Medium som allereie har søkt støtte, og som ønsker å bruke den nye berekningsmetoden, må legge inn nye opplysingar via Medietilsynet sin sjølvbetjeningsteneste Min side. Foto Medietilsynet.

Regjeringa har endra den opphavlege forskrifta, slik at det i berekninga no anten skal takast utgangspunkt i eit gjennomsnitt av driftsresultata for fjoråret multiplisert med 3,5 månader eller driftsresultatet for perioden frå og med 15. mars til og med 30. juni 2019. Endringa er gjord for å sikre at berekningsmetoden ikkje får utilsikta negative effektar for nokre medium på grunn av sesongvariasjonar i økonomien.

Les meir om endringa i mediekompensasjonsordninga her, som no altså er vedteke.

– Sidan det blir mogeleg å velje metode for berekning, kjem ingen medium dårlegare ut etter endringa av forskrifta, seier Velsand.

Medietilsynet treng informasjon frå søkarane

Alle medium som allereie har søkt, og som ønsker å bruke den nye berekningsmetoden, må legge inn nye opplysingar via Medietilsynet sin sjølvbetjeningsteneste Min side.

Medium som ikkje søkte koronakompensasjon i førre runde, men som meiner dei er kvalifiserte, har også moglegheit til å søkje støtte. Då oppfordrar vi til å registrere seg som brukar snarast. Her finn du informasjon om korleis du søker stønad.

– Medietilsynet set inn alle tilgjengelege ressursar for å handtere søknader raskt, slik at kompensasjonen kan utbetalast snarast mogeleg etter at nødvendige opplysingar er sende til oss, seier Velsand.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Medium som allereie har søkt støtte, og som ønsker å bruke den nye berekningsmetoden, må legge inn nye opplysingar via Medietilsynet sin sjølvbetjeningsteneste Min side. Foto Medietilsynet.
Medium som allereie har søkt støtte, og som ønsker å bruke den nye berekningsmetoden, må legge inn nye opplysingar via Medietilsynet sin sjølvbetjeningsteneste Min side. Foto Medietilsynet.
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom