Mattilsynet

Mattilsynet opphever portforbudet for fjørfe og andre fugler i fangenskap fra 3. september

Del

Høypatogen fugleinfluensa ble for første gang påvist i Norge i november 2020. Siden det har vi hatt strenge smitteverntiltak for å hindre smitte fra ville til tamme fugler. Det er ikke påvist tilfeller av fugleinfluensa i Norge siden 29. juli. Det betyr at vi nå kan lette på portforbudet og noen andre tiltak som vi innførte 2. juli for 37 kommuner i fylkene Vestfold og Telemark og Viken sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet. Portforbudet for fjørfe i disse kommunene blir opphevet 3. september.

Det vil si at det ikke lenger er portforbud for fjørfe i noen områder i Norge.

Vi har hatt et forbud mot å holde tamfugler ute uten tak i noen kommuner i Vestfold og Telemark og Viken fylker siden 2. juli. Dette har vært krevende for både dyr og eiere, og jeg er glad for at vi kan avslutte dette nå. Portforbudet har vært nødvendig for å hindre smitte av fugleinfluensa fra ville til tamme fugler. Vi har fått tilbakemeldinger om at flere synes portforbudet har vært utfordrende og at det har vært vanskelig å tilby gode nok forhold mens de strenge reglene har vært på plass, sier Jahr. 

Vi har forståelse for at dette kan ha vært utfordrende for å sikre god dyrevelferd.

 - God dyrehelse er en viktig forutsetning for god dyrevelferd. Portforbudet i Norge har vært ett av flere viktige tiltak i kampen mot fugleinfluensa. Vi har heldigvis unngått store smitteutbrudd i Norge slik vi har sett i våre naboland. Utbruddene i andre land i Europa har ført til massedød og avliving av flere millioner fugler. Det har vi heldigvis unngått i Norge takket være ansvarsbevisste dyreeiere, sier Jahr.

Regler som endrer seg 3. september

Fra 3. september innfører Mattilsynet lettelser i smitteverntiltakene mot fugleinfluensa. I praksis betyr dette at

  • Det er ikke lenger påbudt å holde tamfugler under tett tak
  • Registrering av hobbyfjørfehold er nå frivillig, men  det er veldig fint at du gjør det allikevel
  • Det er nå tillatt å holde dyreansamlinger

All mistanke om fugleinfluensa skal fortsatt meldes til Mattilsynet. Ville fugler må ikke få tilgang til mat og vann som gis til tamme fugler. Dyreeiere har en generell plikt til å beskytte dyrene sine mot eventuell smitte.

Tenk fremover – flere utbrudd vil trolig komme de neste årene

Det er viktig at de som har høner og andre fugler ute i friluft, eller vurderer å skaffe seg dette, tenker nøye gjennom hvordan de skal beskytte fuglene sine mot eventuell smitte fra ville fugler. Vi forventer at fugleinfluensa i fremtiden vil kunne finnes hos i villfuglbestanden i Norge, hele eller deler av året. Det krever mye å ha dyr, og levemiljøet skal oppfylle visse kriterier, også når nødvendige smitteverntiltak må settes i verk, sier Jahr.

 

Takk for innsatsen

Mange dyreholdere, både kommersielle og de som har noen høner i hagen, har gjort en kjempeinnsats nå mens det smittsomme utbruddet har pågått. Vi har fått hundrevis av registreringer av fjørfehold, og de som driver kommersielt har fått en nyttig påminnelse om hvor viktig det er med gode rutiner på smittevern. Tusen takk til alle tobeinte som holdt ut, med og uten fjær, sier Jahr.

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom