Mattilsynet

Mattilsynet har undersøkt velferden til hunder som bor ute

Del

Mattilsynet har for første gang undersøkt velferden til hunder som bor ute. Det var flest trekkhundehold som ble sjekket, men også andre typer utendørs hundehold fikk tilsyn. En viktig del av prosjektet var å veilede hundeholderne om hva en hund som bor ute trenger for å ha det bra. Det nasjonale tilsynsprosjektet ble gjennomført i 2018 og ut april 2019.

Det er vanlig å holde trekkhunder oppbundet på kjetting. Oppbindingen begrenser hundens mulighet til å bevege seg fritt. Erfaringene fra prosjektet viser at oppbinding likevel kan fungere godt hvis hunden får nok stimulerende aktiviteter, fri bevegelse og mosjon. Foto: Mattilsynet
Det er vanlig å holde trekkhunder oppbundet på kjetting. Oppbindingen begrenser hundens mulighet til å bevege seg fritt. Erfaringene fra prosjektet viser at oppbinding likevel kan fungere godt hvis hunden får nok stimulerende aktiviteter, fri bevegelse og mosjon. Foto: Mattilsynet

Hunder som bor ute, har oppholdsplassen sin ute hele året, enten hele eller store deler av døgnet.

-For at en hund skal kunne bo ute, må den ha et egnet og trygt hundehus der den ikke fryser og kan ligge bekvemt. Den må også ha godt tilsyn og stell, trygge, trivelige omgivelser og nok aktivisering og mosjon, sier veterinær Torunn Knævelsrud, som leder seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.

Mange trekkhundeholdere følger regelverket

Mattilsynet var på tilsyn i 453 utendørs hundehold. Inspektørene fant ingen brudd på regelverket for dyrevelferd i 75 % av holdene med trekkhunder. I de andre typene utendørs hundehold fant de brudd på regelverket i mer enn halvparten av dyreholdene. De hundeholderne som brøt regelverket for god dyrevelferd, hadde ofte flere brudd.

-Utendørs hundehold er krevende, og hundeholderne må ha både kunnskap, evne og vilje til å gi hundene sine et godt liv, sier Knævelsrud.

Det var flest regelbrudd gjaldt egnet hundehus og liggeplass

Mattilsynet fant også hunder som hadde for liten bevegelsesfrihet, ikke ble tilstrekkelig aktivisert og fikk for lite mosjon.

-Mange hunder ble ikke sluppet løs fra oppbindingen eller tatt ut av hundegården ofte nok. I andre tilfeller var uteområdet til hundene gjørmete eller fullt av avføring, sier Knævelsrud.

I 23 hundehold fant Mattilsynet så alvorlige brudd på regelverket at hundeholderen fikk pålegg om å rette opp forholdene med en gang. I disse tilfellene hadde hundene fått for dårlig tilsyn og stell, eller det var store mangler ved oppstallingen. I tre hundehold ble hunder tatt i midlertidig forvaring, eller hundeholdet ble avviklet.

Mattilsynet ville rette oppmerksomheten mot hva en hund som bor ute trenger

- Vi håper dette prosjektet har bidratt til å øke bevisstheten og kunnskapen hos hundeholderne som fikk tilsyn. Alle hundene i et utendørs hundehold skal ha god velferd, og hundeholderne har selv ansvaret for å ha kunnskap om hva som er viktig for at hver enkelt hund skal ha det bra, sier Knævelsrud. Hun sier Mattilsynet vil bruke erfaringene fra prosjektet til å utforme bedre skriftlig veiledning om hvordan kravene i dyrevelferdsloven kan oppfylles for hunder som bor ute.

Fakta om tilsynsprosjektet:

  • Mattilsynet var på tilsyn i 453 utendørs hundehold.
  • Inspektørene sjekket 323 trekkhundehold og 111 hundehold med blant annet jakthunder og gjeterhunder. I 19 hundehold ble type hund ikke registrert, eller det var en kombinasjon av ulike typer hunder.
  • Det er ikke registreringsplikt for hunder i Norge, og Mattilsynet vet derfor ikke hvor mange hunder som bor ute.
  • Mange av hundeholdene med blant annet jakt- og gjeterhunder fikk tilsyn på grunn av bekymringsmeldinger. Trekkhundeholdene var et mer tilfeldig utvalg. 

Les rapporten her.

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Det er vanlig å holde trekkhunder oppbundet på kjetting. Oppbindingen begrenser hundens mulighet til å bevege seg fritt. Erfaringene fra prosjektet viser at oppbinding likevel kan fungere godt hvis hunden får nok stimulerende aktiviteter, fri bevegelse og mosjon. Foto: Mattilsynet
Det er vanlig å holde trekkhunder oppbundet på kjetting. Oppbindingen begrenser hundens mulighet til å bevege seg fritt. Erfaringene fra prosjektet viser at oppbinding likevel kan fungere godt hvis hunden får nok stimulerende aktiviteter, fri bevegelse og mosjon. Foto: Mattilsynet
Last ned bilde
Sosial kontakt er et grunnleggende velferdsbehov hos hunder. Foto: Connie Knoff
Sosial kontakt er et grunnleggende velferdsbehov hos hunder. Foto: Connie Knoff
Last ned bilde

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

Overraskende mye feilmerking av matpoteter, frukt, bær og grønnsaker15.6.2020 09:57:58 CESTPressemelding

Mattilsynet har sjekket merking av 124 produkter innen frukt, bær og grønnsaker, samt matpoteter. Frukt, bær og grønnsaker utgjorde 89 produkter, matpoteter utgjorde 35 produkter. 34 prosent av produktene hadde mindre eller større feil i forhold til regelverket. Ingen av feilene som ble oppdaget utgjorde noen helsefare. Merkefeilene Mattilsynet fant i kampanjen, som ble gjennomført høsten 2019, er nå rettet opp.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom