NHO Mat og Drikke

Mattilførselen og varetransporten skal ikke hindres av lokale vedtak

Del

Helseministeren har i dag sendt ut melding om at kommunale smittetiltak ikke skal stå i veien for samfunnskritiske oppgaver. Produksjonen og tilførselen av mat og andre dagligvarer er et slikt samfunnsområde. En samlet verdikjede er svært glad for denne avklaringen fra regjeringen.

Dagligvarehandelen ved NHO Service og Handel og Virke Dagligvare har sammen med matprodusentene som organiseres av NHO Mat og Drikke Sjømat Norge og Dagligvareleverandørenes Forening, daglige samordningsmøter mens koronatiltakene pågår. Bedriftene innenfor matvareproduksjonen, handel og transport har et viktig samfunnsoppdrag for å sikre at matvareproduksjonen opprettholdes og at varene kommer frem til innbyggerne.

Produksjon, transport og salg av mat og andre dagligvarer er samfunnskritiske oppgaver som del av forsyningsleddet. Bedriftene har derfor unntak fra en del av vedtakene som myndighetene nå treffer.

-For å sikre tilførsel av mat og andre dagligvarer er det to helt avgjørende forhold som må sikre: Bedriftene trenger personell slik at produksjonen kan videreføres, og transporten mellom de ulike leddene i verdikjeden må gå som normalt, slår de fem organisasjonene fast i en felles melding.

For å hindre smittespredning har nasjonale myndigheter fattet de mest omfattende samfunnsrestriksjoner siden andre verdenskrig. Disse balanseres mellom ulike samfunnsformål. Samtidig har en rekke kommuner og regionråd fattet egne karantenebestemmelser og restriksjoner på bevegelse.

-Det er helt avgjørende at også lokale reguleringer hensynstar at matproduksjon og transport er samfunnskritiske funksjoner som må opprettholdes så normalt som mulig. Hensynet til å sikre folk mat må være overordnet kommunale bestemmelser. Denne uttalelsen fra Helseministeren er viktig for at vi kan fortsette å forsyne markedene med mat og andre dagligvarer i denne vanskelige tiden, sier en samlet matindustri.

-Hvis bedriftene på tross av dette skulle oppleve at kommunale vedtak skaper hindringer skal dette påklages til fylkesmannen, understreker de.

Kontakter

For ytterligere informasjon:

NHO Service og Handel,adm.dir Anne-Cecilie Kaltenborn, 917 02 307
Virke, direktør Virke Dagligvare, Ingvild Størksen, 959 00 506
DLF, adm dir Helge Hasselgård, 957 43 332
NHO Mat og Drikke, adm.dir Petter Haas Brubakk 909 11 624
Sjømat Norge, adm.dir Geir Ove Ystmark 481 27 155

Om NHO Mat og Drikke

NHO Mat og Drikke
NHO Mat og Drikke
Middelthuns gate 27
0368 Oslo

23 08 86 80http://www.nhomd.no

NHO Mat og Drikke er en medlemsstyrt og partipolitisk uavhengig arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon for bedrifter i mat-, drikke- og bionæringen. Foreningen ble etablert i 2015 etter en sammenslåing av de to organisasjonene NHO Mat og Landbruk og tidligere NHO Mat og Drikke.

NHO Mat og Drikke organiserer mer enn 1.800 virksomheter over hele Norge. Medlemsbedriftene sysselsetter nærmere 40.000 ansatte og arbeider innenfor mat- og drikkeproduksjon, skogbruk og tjenesteyting. 

NHO Mat og Drikke ivaretar medlemsbedriftenes behov for forutsigbare og konkurransedyktige politiske rammevilkår overfor nasjonale politiske myndigheter og internasjonale organer som EU og WTO. I tillegg ivaretar NHO Mat og Drikke medlemsbedriftenes interesser i de årlige tarifforhandlingene og gjennom det løpende arbeidet med lokale forhandlinger, tvistebehandlinger, juridisk rådgivning, bistand i enkeltsaker og kompetanseutvikling.

Følg saker fra NHO Mat og Drikke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NHO Mat og Drikke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NHO Mat og Drikke

Fortsatt høy grensehandel: -Avgiftspolitikken sender forbrukerne til Sverige28.2.2020 08:58:31 CETPressemelding

Ferske tall fra SSB viser at nordmenn grensehandlet for 15,6 milliarder kroner i 2019. Samtidig melder 49 prosent av mat- og drikkebedriftene at de forventer å miste markedsandeler til grensehandelen de neste to årene. – Den omfattende grensehandelen viser at det rekordhøye norske avgiftsnivået sender forbrukerne til Sverige. Det bør lyse røde varsellamper hos regjeringen, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom