Virke

Matprisene steg som forventet i juni

Del

Økte drivstoffpriser bidrar til høyere matvarepriser

Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk
Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk

 Prisene på mat- og alkoholfrie drikkevarer gikk opp med 1,7 prosent på månedsbasis i juni. Disse steg med 5,0 prosent fra juni 2021 til juni 2022. Blant varegruppene som bidro mest til oppgangen i tolvmånedersveksten var kjøtt, samt brød og kornprodukter. En slik endring utenom månedene juli og februar, hvor leverandørene kan sette opp prisene ovenfor matvarekjedene er uvanlig.

- Matprisene i juni stiger mer enn de ville i et normalår, men hvis man tar i betraktning den generelle prisveksten og de økte utgiftene produsentene står ovenfor, er ikke slike tall veldig overraskende, sier Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk i Virke.

Energiprisene trekker opp den generelle konsumprisindeksen. Dette har også en innvirkning på matprisene.

- Prisene på gjødsel, frakt og spesielt energi, som alle er ledd i matproduksjonen, har kontinuerlig steget de siste månedene, spesielt etter krigen i Ukraina. Før eller siden vil disse kostnadene påvirke prisene på mat og drikke, sier Hammerstad.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk
Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk
Last ned bilde

Om Virke

Virke
Virke
Henrik Ibsens gate 90
0255 Oslo

22 54 17 00http://www.virke.no

Virke er hovedorganisasjonen for arbeidsgivere i handels- og tjenestenæringen. Det er næringer som står for halvparten av verdiskapingen i Norge. Vi kjemper for våre 25 000 medlemsvirksomheter slik at de er rustet for morgendagen, fordi deres utfordringer er våre utfordringer.