Politihøgskolen

Master om etterforskning rett i fagsporet

Del

Studentene fra det første kullet som har gjennomført erfaringsbasert master i etterforskning leverer nå sine avhandlinger på løpende bånd. Og en av disse havnet fra muntlig eksamen og rett inn i fagmiljøene, initiert av sjefen. Det kan vel trygt kalles matnyttig uttelling, for alle involverte.

MASTER I STORT FORMAT: Dag Mørk Sveaas (t.v) og Trond Ove Bredesen drar til med presentasjon av master i stort format for kolleger i Oslo politidistrikt. Foto: Oslo politidistrikt
MASTER I STORT FORMAT: Dag Mørk Sveaas (t.v) og Trond Ove Bredesen drar til med presentasjon av master i stort format for kolleger i Oslo politidistrikt. Foto: Oslo politidistrikt

Dag Mørk Sveaas er til daglig fag- og opplæringsansvarlig for etterforskning i Oslo politidsitrikt, og leverte masteren  «Etterforskningsledelse: Perspektiver på bevissthet, metodikk og samhandling». Den fikk en svært god vurdering.

Fra omtalen av avhandlingen fremgår det at faglitteratur og erfaring tilsier at kvalitet og objektivitet kan være personavhengig og mangle systematisk kvalitetssikrede arbeidsprosesser. Dette kan føre til feilvurderinger underveis i straffesaksarbeid, og i verste fall justisfeil.

Rett ut i fagsporet

Politioverbetjent Trond Ove Bredesen er leder av politifaglig stab ved Felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt. Han var tilstede under den muntlige eksamen, og annonserte på stedet at masteren raskt skulle ut til fagmiljøene, gjerne også på parole for de ansatte.

- Denne masteren er tidsriktig, var ønsket av arbeidsgiver og treffer politiet godt. Vi har stort fokus på etterforskningsløftet generelt, og etterforskningsledelse spesielt. Det at Dag velger å tilegne seg slik kompetanse er spesielt nyttig, også med tanke på den målrettede kompetansehevingen han har ansvar for.

Sjef Bredesen er både fornøyd, og stolt.   

- Dette vil også bidra  positivt inn i nasjonal fagforvaltning gjennom hans rolle der. Denne kunnskapen er alt formidlet til ledere og fagnettverket med hovedinstruktører. Gratulerer med vel gjennomført master, til en av «våre egne», sier Trond Ove Bredesen,

Hovedpersonen selv setter pris på responsen.  

- Å skrive en masteravhandling har vært krevende, og da er det hyggelig med god vurdering. Viktigere er det at den tas inn i fagmiljøet på denne måten. Jeg håper og tror at den blir til nytte for meg i mitt arbeid. I tillegg opplever jeg interesse for oppgaven fra eget - og andre politidistrikt og særorgan.  Det skjer mye i etterforskningsfaget, og jeg ser at fokuset på kvalitet har blitt viktigere den siste tiden, sier Dag Mørk Sveaas.   

Flere gode masteroppgaver

Emneansvarlig på masterstudiet, politiinspektør Trond Myklebust, gleder seg over både kvalitet og nytteverdi.

  Trond Myklebust

- Etterforskerne på det første kullet i «etterforsknings-masteren» har, eller er i ferd med å levere, sine avhandlinger. Temaene er varierte. Jeg er imponert over den høye kvaliteten og engasjementet som hver av studentene legger i studiet. Avhandlingene er faglig aktuelle med høy kvalitet, og et vikitig bidrag i utvikling av etterforskningsfaget. Det gledelig å se at flere kolleager benytter seg av avhandlingene og masterstudentene i sin egen fagutvikling, her er tilgjengelighet på nett selvsagt viktig.

Nytt kull starter opp

Og Politihøgskolen jobber på. Det andre kullet i masterprogrammet starter med sine avhandlinger over sommeren, og et tredje kull tas også opp til høsten, med start i januar 2020. Studiet vil bli lyst ut i august, og søknadsfristen blir 15. oktober 2019.

- Erfaringene fra de to første kullene viser at vi fyller en viktig rolle i den pågående satsingen på etterforskningsfaget.Vi er faglig på god vei, og Politihøgskolen ønsker å spille  en aktiv rolle i det positive utviklingsarbeidet. Gjennom masterstudiet prøver vi å bygge et godt lag av gode nysgjerrige etterforskere, hvor etterforskerne og praksisfeltet møter akademia på en internasjonal arena. Hele teamet hos oss gleder seg til å ønske nye etterforskningskolleager velkommen i januar, avslutter Trond Myklebust. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

MASTER I STORT FORMAT: Dag Mørk Sveaas (t.v) og Trond Ove Bredesen drar til med presentasjon av master i stort format for kolleger i Oslo politidistrikt. Foto: Oslo politidistrikt
MASTER I STORT FORMAT: Dag Mørk Sveaas (t.v) og Trond Ove Bredesen drar til med presentasjon av master i stort format for kolleger i Oslo politidistrikt. Foto: Oslo politidistrikt
Last ned bilde
Last ned bilde

Om Politihøgskolen

Politihøgskolen
Politihøgskolen
Slemdalsveien 5
0369 Oslo

23 19 99 00http://www.politihogskolen.no

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Følg pressemeldinger fra Politihøgskolen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Politihøgskolen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Politihøgskolen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom